Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Hallgren Stjerndorff

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill ha ett tryggt samhälle, då ska man rösta på mig. Vill man värna om det fria kulturlivet, inte minst teater och historiska byggnader, då ska man rösta på mig.

Presentera dig själv

Engagerad i sociala frågor som ger stöd åt människor. Därför också engagerad i det fria kulturlivet som hjälper människor att må bra. Värnar också om trygghet, inte minst för barn och ungdomar. Stort intresse för historia.

Vad har du för yrke?

Präst

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med statsminister från Moderaterna. I regeringen kan utöver Moderater också ingå Kristdemokrater och Liberaler. Sverigedemokrater och andra partier i riksdag bör stödja denna regering Jag ser gärna att alla partier stödjer och samarbetar med Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Hallgren Stjerndorff

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Extra viktig Friskolor kan utforma sin ekonomi på olika sätt. Det viktiga är att friskolor följer skol-lag, att de följer Skolverkets restriktioner, att de erbjuder god utbildning och att de är trygga miljöer. Detta är avgörande, inte ekonomin.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Vi behöver mycket energi i landet. Kärnkraft kan tillföra mycket el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Våldet måste minska i samhället. Om polisen gör en bedömning att denna åtgärd skulle kunna minska våldet då bör den godkännas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Rutavdraget har gjort att flera bostadsägare gjort renovering etc. Det har gjort att bygg-firmor fått uppdrag och att många fått arbete. Det gynnar samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Extra viktig Vi bör hjälpa människor i andra delar av världen. Vi bör dock kolla så att biståndet når fram till människor. Bistånd får inte stödja diktaturer eller liknande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Bensin-och diesel pris har gått upp kraftigt. Många är beroende av bil för att komma till jobbet och liknande. För att folk ska få arbetsfrågor att fungera behövs denna skattesänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Extra viktig Att privata aktörer finansierar kultur är bra. Men för att värna om det fria kulturlivet så behövs också statlig finansiering. Viktigt att alla som stödjer kulturlivet värnar om kulturens frihet och inte försöker styra kulturens innehåll.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Extra viktig Kommuner måste lyssna till sina medborgares upplevelser av vindkraftverk, hur det påverkar boendemiljö m.m.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Det kan finnas bättre sätt att stödja människor än att låta dem tigga. Det är inte alltid som tiggare använder insamlade pengar på bästa sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Extra viktig Vi måste värna om hur människor ser på sig själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Det är bra under förutsättning att båda föräldrar själva kan bestämma. Viktigt att man ser till att det verkligen är båda som gemensamt bestämmer, inte att en förälder, till exempel en man, bestämmer utan hänsyn till den andra föräldern. Kvinnoförtryck förekommer ju i viss mån och måste förhindras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Kan bidra till trygghet för Sverige, internationellt stöd.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Genom medlemskap i Nato kommer det att vara tydliga krav på svenskt försvar. Längre tillbaka hade Sverige ett bra försvar, nu återfår vi till det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Det är ett övergrepp mot kvinnor som måste bekämpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Peter Hallgren Stjerndorff: Regionerna ser alltför olika när det gäller vård/omsorg. Alla medborgare borde ha en garanterad vård.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Hallgren Stjerndorffs val:

  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning