Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Edlund (fotograf null)

Erik Edlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ett stort intresse för samhällsfrågor och politik behövde till slut få utlopp i ett partipolitiskt engagemang. Liberalerna är det givna valet för mig som tror på människans inneboende kraft och förmåga att fritt kunna välja väg i livet, bara förutsättningarna är de rätta. I riksdagen blir jag en outtröttlig röst för meritokrati, transparens och största respekt för varje skattekrona.

Presentera dig själv

Född 1966 i Kungälv. Växte upp i Surte och flyttade efter militärtjänsten till Göteborg, där jag jobbade några år innan flytten gick till Uppsala och studier i mestadels statsvetenskap. Hamnade så småningom i Stockholm, där 90-talets IT-bubbla sög upp också mig. Nya studier i systemvetenskap och en flytt till Partille med sambo och två barn, där jag nu jobbar som IT-arkitekt inom fordonsindustrin.

Vad har du för yrke?

Systemvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Leissner

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en regering av gamla Alliansen-snitt, men det troligaste scenariot är en regering L+M+KD som tolereras av SD. Det viktigaste är att vi får en icke-socialistisk regering som kan få ordning och fart på Sverige.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Edlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Det är kvaliteten på undervisningen och inte driftsformen som är central. Självklart skall oseriösa aktörer bort.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Vi behöver mer av alla energislag. Mer väderoberoende baskraft som är fossilfri, är viktigt för Sveriges ekonomi och Europas väg ut ur fossilbränsleberoendet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Personlig integritet viktig, oavsett var man bor. Andra åtgärder viktigare - fler poliser med lokalkännedom och bättre socialtjänst som tidigt kan fånga upp unga på väg in i kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Alla sätt in på arbetsmarknaden är bra. Att svarta jobb blir vita är fördelaktigt på många sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Solidaritet med världens mest utsatta är viktigt. Om vi kan bidraga till att lyfta fler ur fattigdom och stödja demokratisering kan vi giva fler makten över sina liv och det tjänar vi alla på i längden. Okritiskt bistånd till korrumperade diktaturer måste däremot bort.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Vi skall vara stolta över vår välfungerande monarki och kungahus som åtnjuter stor respekt och beundran i omvärlden. PR-värdet för Sverige är mycket troligt långt större än kostnaden. Det är inte kostnadsfritt att hålla presidentval med jämna mellanrum, heller.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Den nödvändiga klimatomställningen till i första hand elektriska fordon, kan inte gå hur fort som helst, utan att slå mycket hårt mot transportnäringen och de som inte kan klarar sig utan bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Extra viktig Skatt som baseras på vad grannarna sålt sina hus för, leder helt fel. Den nuvarande skatten (fastighetsavgiften) är rättvis och drar in mer till statskassan, än den sedan länge skrotade skatten baserad på taxeringsvärdet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Om det leder till mer kultur, är det bara bra. Om det leder till motsatsen är det dåligt. Kultur är ett exempel på marknadsmisslyckande som inte går att värdera, men den är absolut livsviktig för ett samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: De närmsta berörda måste självfallet ha sista ordet när det handlar om omistliga naturvärden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Tiggeri främjar människohandel och permanentar utanförskap. Vi måste ställa högre krav på de EU-länder som missköter sina åtaganden mot minoriteter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Varför inte? Det är säkert viktigare för dem som berörs, än eventuella svårigheter det medför.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Under förutsättning att ersättningen också speglar 80% av inkomsten, utan tak, är detta en valfrihetsreform på riktigt. Det bästa är om båda föräldrarna vill och kan dela på ledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: All vård som gagnar allmänheten skall givetvis finansieras av det allmänna. Detta är en grundbult i välfärdsbygget. Ersättningsmodellen behöver en översyn, för att utjämna skillnader mellan fysisk/digital kontakt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Sverige kan inte skilja ut sig mot omvärlden. Vi har inget att skämmas över, om andra länder nu tar en större del av migrationsbördan.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Extra viktig Ju förr dess bättre. Ensam är inte stark och vår långa period av nedrustning gör att alternativet skulle vara mycket kostsamt och utgöra en lång tid av osäkerhet. Putins angreppskrig mot ett europeiskt land, utanför NATO, visar detta i all övertydlighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Det stora problemet är alla friska som inte går till jobbet. Det måste löna sig bättre att arbeta. Sänkt/slopad skatt upp till en viss nivå, är bättre än att minska gapet mellan arbetande och arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Bör gå att utforma så att attraktiviteten för bebyggelse i glesbygd ökar, utan att allmänhetens tillgång till naturen minskar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Det går inte att öronmärka skatt på det viset. Skattetrycket är redan bland världens högsta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Public service är viktigt ur demokratihänseende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Väl kort tid att få all infrastruktur på plats för elektrifieringen. Marknaden kommer lösa detta, då tidpunkten snart inträffar, då andrahandsvärdet på fossilbilar närmar sig noll.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Kunskap och bildning är nyckeln till ett bra liv. Ju tidigare man vet vilka delar av utbildningen som går bra eller dåligt, desto enklare kan man utöka eller kompensera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Det kommunala självbestämmandet skall inte urvattnas mer. Det måste spela roll hur olika kommuner styrs. Speciell glesbygdsproblematik måste dock hanteras inom ramen för det nuvarande utjämningssystemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: En kriminalisering av försäljning av sexuella tjänster vore också bra.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: För att värna hyresrätten är det viktigt. Då blir det attraktivt att producera hyresrätter, samtidigt som gamla hyresrätter undantages.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Det är mycket bättre och billigare att rusta upp och bygga ut befintlig infrastruktur istället för att slösa enormt med koldioxidintensiv ny banvall med så många stationer att tågen inte kommer vara snabba. Framtidens behov av snabba inrikes transporter kommer tillgodoses med elflyg till stadsnära flygplatser.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Stora regionala skillnader i vård är oacceptabelt. Staten bör kunna styra upp och effektivisera.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Historiska erfarenheter av detta avskräcker. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen bör däremot i högre utsträckning spegla inkomsten. Respekten för det skattefinansierade sjukförsäkringssystemet måste upprätthållas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Framför allt för att underlätta för småföretag, måste reglerna ses över.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Edlund: Klimatomställningen gör att fler mineraler kan och bör utvinnas ur svensk mark. Miljöprövningar får dock inte tummas på - enklare får inte betyda sämre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Edlund: Vi har enorma integrationsutmaningar från 30 år av stor öppenhet och internationellt ansvarstagande. Nu måste blicken vändas inåt och all energi läggas på att bryta utanförskap och separatism. FN:s kvotflyktingar skall prioriteras och asylrätten givetvis värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Edlund: Organiserad brottslighet är idag systemhotande. Övervakning av individer inom denna är givetvis ett viktigt verktyg både för att kunna föregripa brott och att lättare kunna lagföra gärningsmän.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Edlund: Värnskatten som var den mest skadliga är nu borta med Liberalernas hjälp. Höga marginalskatter är inte bra. Det viktigaste är att låginkomsttagare betalar mindre i skatt och behöver mindre bidrag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Edlund: Sverige har nästan ingen urskog kvar. För bevarande av artrikedom och kommande generationers skull behöver en större del av skogen skyddas. Skälig ersättning till berörda skogsägare måste givetvis tryggas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Edlunds val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Erik Edlund: Har man gått ut skolan med godkända betyg, är risken att bli kriminell mycket mindre. Brottsligheten hotar alla och måste självfallet ned. Klimatet överskuggar allt - utan rätt svar och åtgärder blir andra politikområden sekundära.