Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bengt Hilmersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Förhoppningsvis anses jag som en erfaren politiker som prioriterar det som är viktigt. Erfarenheten har lärt mig att enkla lösningar på komplicerade problem inte finns. Beundrar de politiker som vågar göra breda överenskommelser och kompromisser och håller fast vid dem. Strävar alltid efter långsiktigt hållbara lösningar.

Presentera dig själv

55-årig f d lärare som idag är kommunalråd. Driver vid sidan av politiken en liten blåbärsodling. Uppvuxen på gård där jag bor kvar. Två vuxna barn.

Vad har du för yrke?

Utbildad lärare i SO men har också utbildning i jord- och skogsbruk.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gunnar Hedlund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar en regering där inte ytterkantspartierna ges så mycket inflytande. En regerings som fortsätter utveckla Sverige till ett öppet och liberalt land med miljöarbete i framkant. Ett land med goda relationer med andra länder och många internationella samarbeten för att bygga en trygg värld.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bengt Hilmersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Det är rimligt att företag får göra vinstutdelning till ägare som satsat kapital.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Kärnkraften använder ett bränsle som när det bryts skapar stor miljöförstöring, så stor att vi inte ens vill använda de tillgångar vi har i Sverige. Dessutom är avfallet mycket farligt. Ovanpå dessa dåligheter så är det dyrt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Starka åtgärder behöver göras för att minska antalet brottsutsatta områden. Gårdsten är ett utmärkt exempel på hur man kan arbeta utan att ta till denna typ av desperata åtgärder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: RUT-avdraget gör att en person med genomsnittliga inkomster kan anlita hushållsnära tjänster. I princip är allt svartarbete i denna sektor borta tack vare detta, och systemet levererar in nettoskatt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Vi är ett rikt land. Vi kan bidra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Kungahuset är en stor dörröppnare för svenskt näringsliv och skapar goodwill utomlands. Vad det är värt är svårt att avgöra, men personligen anser jag att det är värt pengarna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Framför allt behövs en sänkning för dem som inte har några alternativ idag, t ex entreprenadfirmor och jordbruk. En vanlig pendlare kan välja fordon med annat bränsle eller ibland att åka kollektivt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Det är en skatt på redan skattade pengar som inte är inkomstanpassad utan slår mot alla som har en fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Elproduktionen i Sverige behöver öka. Någonstans måste det ske, och då får man tåla förändring. Bygg någon annanstans är inte ett acceptabelt argument.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Det är ett alldeles för enkelt förslag. Var går gränsen för tiggeri? Rödakorsinsamlingar, är det tiggeri? Ska alla välgörenhetsorganisationer skaffa särskilt tiggeritillstånd?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Varför måste människor tvingas in i en mall när det inte behövs?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: En viss styrning är inte orimlig och har genom åren gjort god nytta för att papporna lättare ska få igenom föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Styrningen av vilken läkare man använder ska inte vara av priset till patient, utan kvalitet på tjänsten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Det är tydligt att ensam inte är stark. Och nu när Finland gör gemensam sak med Sverige blir det ännu viktigare att gå med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: På platser där trycket inte är hårt bör man kunna bygga var man vill. Givetvis med miljöhänsyn.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Varje ny utgift kan inte finansieras av en ny skatt. Politikers uppgift är att prioritera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: En oberoende media är mycket viktigt för den fria demokratiska debatten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Många typer av fordon behövs, och än så länge finns inte alla typer att tillgå med alternativa bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Att bli bedömd kommer att ske någon gång i livet. Huvudsaken är hur denna bedömning kommuniceras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Hela landet ska leva, och det blir inte lättare för en utflyttningskommun om det inte finns stöttning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Systemet för hyror som finns idag är dåligt anpassat för verkligheten och speglar inte de verkliga kostnaderna för fastigheten. Det skapar en hyresmarknad där vissa kontrakt är mycket eftertraktade och skapar incitament för oskäliga andrahandsuthyrningar och svart marknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Varför bygga en omodern järnväg? Kanske ska vi bygga ut 3G-nätet igen och strunta i 5G?

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Hilmersson: Statlig verksamhet kännetecknas inte av effektivitet, lokal förankring och smidiga lösningar. Kanske inte heller regionerna kännetecknas av detta, men den lokala förankringen är definitivt större, likaså förmågan till nytänkande.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Hilmersson: Det börjar bli allvarlig brist på unga människor i Sverige och vi behöver bidra i världens problem. Här finns en möjlighet för oss.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Hilmersson: Den som tjänar pengar har råd att betala, men det finns en gräns för när skatten blir så hög att det hindrar utveckling. För mig är det viktigare att det blir billigare att anställa människor.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bengt Hilmersson: Skogen tillför om den brukas mycket klimatnytta i form av textil, alternativa bränslen, naturliga material i byggande och förpackning mm. De frivilliga avsättningarna som finns idag borde i Sverige som i andra länder räknas med som naturvård eftersom de faktiskt åtnjuter ett skydd. Svenskt skogsbruk blir mer och mer naturvänligt och Sveriges skogar både ökar i mängd och mångfald och det är bra.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Bengt Hilmersson har hoppat över denna fråga