Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Krupa (fotograf Cecilia Jägenmark)

Patrik Krupa

Varför ska väljarna rösta på dig?

För alla röster räknas. Det börjar med att en person lyfter huvudet, får en idé, vågar ifrågasätta och kämpar för sina ideal. Jag är sådan. Jag står stadigt i min övertygelse, det har jag alltid gjort. Jag "vänder inte kappan efter vinden" Jag står för mina värderingar. De som lägger sin röst på mig vet vad de kan vänta sig av mig. Jag har min moderat - konservativa kompass alltid med mig.

Presentera dig själv

Politiskt intresse har alltid funnits inom familjen. Jag blev själv nyfiken på Moderaterna för att partiet bäst motsvarade mina värderingar och förväntningar. Jag blev medlem 2005 och sedan 2012 har jag äran att företräda Moderaterna i Olofström samt titulera mig dess gruppledare. Jag har hunnit bli 55 år, har två vuxna barn och är skild sen många år.

Vad har du för yrke?

Verktygsmakare

I vilket land är du född?

Polen

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Palme för sin skicklighet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna bildar regering med Kristdemokrater samt Sverigedemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Patrik Krupa

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Friskolor fyller en viktig funktion, men det finns uppenbara brister i systemet. Jag vill se bland annat att ägar- och ledningsprövningen måste skärpas "för att se till att där finns kompetens och lämplighet för uppdraget"

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Kärnkraften är viktig för att Sverige ska ha en trygg och stabil elförsörjning. Den är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra klimatmål eftersom den producerar energi utan skadliga utsläpp. Till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Våldsbrottslighet i olika former håller tusentals människor och hela stadsdelar i ett järngrepp. Polisen ska kunna visitera fler, bland annat i jakten på illegala vapen. Det ska vara möjligt att införa speciella visitationszoner i områden där grova våldsbrott har skett eller misstänks vara på väg att ske.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig ROT/RUT bidrar till ökad statlig byråkrati samt mer administrativt arbete för företagen. Jag ser hellre en generell sänkning av momsen på de tjänster som i dagsläget och omfattas av dessa avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Fokusera det svenska biståndet till länder, där det kan göra konkret nytta. Öka andelen humanitärt bistånd i den svenska biståndsbudgeten. Stryp helt bidrag till "militära" organisationer runt om i världen - sådana tvivelaktiga åtaganden försvårar NATO anslutningen

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Bränsleskatten innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Vi behöver omedelbart sänka bränsleskatten samt minska reduktionsplikten till EUs miniminivå!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Energipolitiken ska säkra el till konkurrenskraftiga priser, garantera att el finns när och där man behöver den. För att minska våra utsläpp och säkra framtidens jobb behöver Sverige mer ren planerbar el som möjliggör ökad tillväxt och en konkurrenskraftig industri, det får vi inte genom utbyggnad av väderberoende vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Det är skam att människor tvingas leva i sådan misär att de tvingas tigga för sin överlevnad i detta humanitära stormakt. Allt vanligare bild att inte enbart EU migranter tigger men även vanliga "Svenssons" som på grund av olika omständigheter hamnat i svår sits.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Patrik Krupa har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Patrik Krupa har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Migrations och integrationspolitiken har havererat helt. Asyl skall vara ett tillfälligt skydd för de som behöver komma undan förföljelse eller krig i sitt eget land.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Även A-kassan måste följa löneökningar. Det får inte bli för stort glapp mellan inkomst och det tillfälliga stödet

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Generella strandskyddet bör avskaffas. Kommunerna bör ges ett större ansvar att själva sköta strandskyddets omfattning och därmed ta ansvar för utvecklingen av boendet och byggandet utmed våra sjöar och vattendrag. Länsstyrelsernas inblandning i strandskyddsärendena bör tas bort.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Beredskapsskatt är inte en lösning som Moderaterna förespråkar. Jag ställer mig avvisande till stora skattehöjningar för det svenska befolkningen i det här ansträngda ekonomiska läget. Finansieringen måste lösas genom prioritering av statens utgifter. Det gäller att prioritera hårt och se till att vi har en balanserad budget

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Public service lutar allt mer åt vänster och agerar mer som propaganda kanal åt regeringen och de gröna än seriös aktör. Public service bör avskaffas i dagens form där tvångfinansiering tillämpas och istället bör Public service finansieras på samma sätt som övriga kanaler. Statligt mediestöd ska riktas endast mot UR

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Sverige kommer att stanna. Tunnelbana går inte till landsbygden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Ett dåligt exempel är Malmö.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Straffa enbart köpare när utbudet är enormt överallt från småstad till Stockholm. Antingen straffa både försäljning och köp av sexuella tjänster eller legalisera prostitution för att slå undan benen på kriminella ligor samt öka tryggheten för dem som trots allt valt detta "yrke"

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Att planera för höghastighetståg står lite i strid med att först få ordning på nuvarande infrastruktur. När väl denna fungerar kan arbetet sättas igång med planeringen av höghastighetståg som alternativ till flyg. Fast Trafikverket bör kunna hålla två bollar i luften samtidigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Patrik Krupa har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Krupa: Bra. Varför ska man straffas om man drabbas av sjukdom? i Vilket syfte?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Krupa: Extra viktig Migration och integration är ett stort misslyckande. Det är ett faktum. Det som händer varje dag i detta land är bedrövligt. Vi måste ta en lång paus ifrån mottagandet och reda ut alla problem vi har idag först.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Krupas val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi