Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Eriksson (fotograf null)

Stefan Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man vill ha en politiker som prioriterar fakta, kunskap, långsiktighet och sätter medborgaren i fokus. Vill man ha en politiker som är kortsiktig, populistisk och vänder kappan efter vinden ska man söka sig någon annanstans.

Presentera dig själv

Jag är 55 år och bor i Djurmo som ligger i Dalarna. Älskar att lära mig nya saker vilket jag alltid strävar efter att göra, böcker och läsning har alltid varit viktigt för mig. Att vara förtroendevald och få möjlighet att representera medborgarna är något av det finast som finns och därmed ett stort ansvar som jag är väldigt ödmjuk inför.

Vad har du för yrke?

Strateg inom digitalisering och kommunikation

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med egen majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Stefan Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Valfriheten är viktigt för barn med olika behov.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Vi behöver mer stabil och säker el för att klara klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Är tyvärr något som troligtvis är nödvändigt idag i vissa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Kungahuset gör en viktig insats för landet på flera sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Vi behöver minska användandet av fossila bränslen men det får inte ske på bekostnad av människors möjlighet att bo och leva i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Att beskatta människors boende är minst sagt tveksamt och dagens skatt är hög redan som den är.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Mer privat finansiering vore bra då det skulle ge möjlighet till mer och större utbud utan att höja skattetrycket.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: De som bor och verkar i områden där vindkraftsverk och andra installationer planeras måste ha möjlighet att påverka.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Inget samhälle vill ha tiggare och med vårt sociala skyddsnät borde ingen vara beroende av att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Föräldrarna är de som vet bäst om sina barn, familjens situation och prioriteringar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Nätläkare är i grunden bra, utveckla och förbättra systemet istället för att ta bort det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Huvudregeln bör vara att man först ska förtjäna sitt uppehållstillstånd och visa att man uppfyller krav som språkkunskap m.m.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Ryssland har nyligen tydligt visat att de inte drar sig för att angripa länder i dess närområde som de tror sig kunna påverka eller besegra.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Det ska löna sig att arbeta där skillnaden mellan att ha ett arbete och gå på ersättning ska märkas tydligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Strandskyddet bör inte avskaffas helt men det måste ges mycket större möjligheter än dagens system, speciellt på lands- och glesbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Försvaret är ett nationellt intresse och ska därför finansieras via skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Sport och rena underhållningsprogram bör minska då det idag finns många andra som erbjuder det utbudet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Ett förbud kan inte införas innan det finns förutsättningar på plats som ger människor och företag möjlighet att lösa sina transporter på annat sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Tidigare betyg leder till mindre stress då eleverna vänjer sig samtidigt som det ger vårdnadshavarna ytterligare ett verktyg att hålla sig informerad om sitt barns skolgång.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Om hela landet ska kunna leva måste någon form av fördelning ske.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Dagens straffskala upplever jag som tillräcklig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Om vi ska få ett ökat bostadsbyggande måste det finnas förutsättningar bygga och äga bostäder.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Vi har inte tillräckligt stort underlag (människor) för att motivera höghastighetståg. Prioritera fler dubbelspår, mötesplatser och underhåll istället för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Det kan vara ett sätt att få mer likvärdig sjukvård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Eriksson: Extra viktig Om vi ska klara energiomställningen måste vi vara med och bidra. Sverige har stora mängder viktiga mineraler som behövs för denna omställning, vi kan inte lämpa över ansvaret på andra länder - ofta i tredje världen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Eriksson: Dagens nivåer kan vara rimliga men reglerna för anhörighetsinvandring måste ses över.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Eriksson: Avlyssning och övervakning är ett viktigt verktyg i bekämpningen av organiserad brottslighet, terrorism m.m. Medborgarna måste dock skyddas med tydliga regler och all sådan verksamhet ska följas upp och utvärderas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Erikssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning