Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Hrdlicka (fotograf Anna Hrdlicka)

Anna Hrdlicka

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som vill ha en politiker som jobbar hårt för att åstadkomma rättssäkra resultat ska rösta på mig,

Presentera dig själv

Jag är en analytisk person med en bred studie- och yrkesbakgrund som gör mig väl lämpad för politikens övergripande strategiska karaktär. Dessutom är jag mån om att åstadkomma resultat snarare än bara prat.

Vad har du för yrke?

Adjunkt / forskare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Brittis Bentzler, för ärligheten

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

det får resultatet utvisa men jag ser gärna en riksdag som arbetar med en tydlig borgerlig linje. Parlamentariskt arbetet är fokus och regeringen behöver inte ha majoritet. En klok regeringschef eller kommunstyrelseordförande kan arbeta med alla. Huvudsaken är att LIBERALA förslag vinner gehör.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Hrdlicka

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Extra viktig Alla verksamheter som drivs i bolagsform eller för den delen i stiftelser behöver ha en vinst att återinvestera i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Vi har under flera år sett att vattenkraften ensamt inte räcker till och dessutom är ett osäkert kort under isläggningen. Därtill är sol- och vindel en allt för liten andel av totalen. I en situation med omställning till fossilfritt behöver vi nästa generations kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Det blir ett slag i luften. Polisen ska vara rörlig och beivra brott och förhindra brott där de sker.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Att avskaffa rutavdraget skulle förpassa många som idag kan leva på vita inkomster till en svart marknad. RUT- har gjort en svart sektor vit.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Biståndet hjälper folk och länder att bygga samhällen, räta ut svåra situationer och bygga fred. Vi har det tillräckligt bra för att fortsätta med biståndet vi ger.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Reduktionsplikten och den höga beskattningen äter gigantiska hål i människors plånböcker. I ett land som inte bara består av bostadsorter som kan nås med tunnelbana är detta en självklarhet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Denna fråga är väldigt svår att svara på. Gäller det reavinster eller löpande fastighetsskatt? Analysen av vad som kan gynna rörligheten på marknaden utan inskränkningar i äganderätten behöver ses över.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Vi behöver både och. Ett land som inte värnar sin kultur och sitt kulturarv är fattigt. Institutioner som museer och operan ska definitivt ligga under en statlig kulturbudget...

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Även denna fråga är svår att svara på. Det är ju en avvägning mellan riksintressen och kommunalt självbestämmande. Här krävs större grepp över hela plan och miljölagstiftningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Ett förbud utan konsekvensanalys är problematiskt. Vilket är symptom och vilket är det egentliga problemet. Frågan måste adresseras i de länder varifrån de tiggande människorna kommer - det är alltså en EU-gemensam fråga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Vi vill ha en reformerad föräldraförsäkring som uppmuntrar till arbete - där det går att välja på längre ledighet med lägre ersättning och kortare ledighet med full ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Det måste bero på om de är upphandlade.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: Tiden då vi kunde kalla oss "alliansfria i fred och neutrala i krig är över". Sverige har ett utsatt säkerhetspolitiskt läge och den alliansfrihet vi hävdat så länge behöver bytas ut mot fördjupat samarbete med våra vänner.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: det handlar inte om att lappa och laga. Idag har de faktiska lönerna sprungit ifrån ersättningsmodellerna med hästlängder. A-kassan behöver reformeras för att ge ersättning i förhållande till faktisk lön, och ambitionen att snabbt komma tillbaka i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: också denna fråga är svår att svara på. Strandskyddet måste reformeras för att ta bort orimligheter och göra det lättare att utveckla orter som redan ligger nära vattnet. Men strandskyddet behövs också för att värna, natur och djur och det rörliga friluftslivet. Bevara och utveckla med andra ord.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hrdlicka: För en bättre fungerande marknad med mindre inlåsning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Hrdlicka har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hrdlicka: Det är skyddsskäl som ska avgöra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anna Hrdlicka har hoppat över denna fråga