Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Andersson (fotograf Bianca Brandon Cox)

Helena Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en positiv och lösningsrelaterad kvinna som vill att hela Sverige ska ha möjlighet att leva och utvecklas. Det ska finnas förutsättningar för utbildning, ekonomi och boende om du så väljer att bo på landsbygden eller i ett större samhälle. Något som också är viktigt för mig är att rovdriften av våra tillgångar måste stoppas. HÄNSYN och respekt för varandra och för vår natur är framtiden.

Presentera dig själv

Tillsammans med min familj har jag byggt upp en verksamhet med egen förädling och butik samt guideverksamhet om samekulturen och våra renar. Jag är också utbildad miljöingenjör och brinner för att hitta lösningar för att minska vår miljöpåverkan eller hitta lösningar för att göra livet enklare. För mig är det också viktigt att se helheten där inte ekonomin får styra utvecklingen.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Röd/grönt eller beroende på de överenskommelser som sker mellan partierna. Viktigt är att Miljöpartiet får makt och röst att utföra sina åsikter

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Helena Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Alla skolor oavsett om det är kommunala eller friskolor har som huvudsyfte att utbilda elever. ALLA pengar som kommer in till skolan oavsett om det är via privata investeringar eller skolpeng har som syfte att gå till eleven inte till någon ägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Extra viktig Den risken som finns med kärnkraften och kärnkraftsavfall är inte försvarbar. Dessutom sker stora miljö och hälsoeffekter vid gruvbrytningen. Kärnkraften kostar dessutom enormt mycket i subventioneringar för staten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Extra viktig För att kunna öka säkerheten för allmänheten och minska brott så måste polisen få verktyg till detta. Visitering kan vara ett sätt. Att ha speciella zoner är inte tillräckligt.. Polisen ska kunna göra detta var som helst och alltid då de anser att det behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: RUT avdragets syfte är att hjälpa hushåll med personliga tjänster. Detta sker inte som tänkt idag och skall ses över. Tjänsterna ska ex. endast kunna ges till hushåll med sämre ekonomi

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: De länder som som har ekonomisk möjlighet skall hjälpa länder som inte har det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Vårt kungahus gör ett jättebra jobb som representerar vårt land och där de skolas till detta under lång tid. Alternativet känns inte lika tryggt. Kanske en partiledare som byts ev. ut vart 4 e år och som inte alls är opartisk.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Extra viktig Alla, oavsett var man bor ska ha möjlighet att kunna utföra sitt arbete och transportera sig. Så är det inte idag. Drivmedel för dem som använder det i sitt arbete , som renskötare, bönder, hemtjänst, vägarbetare osv. ska subventioneras så att de har möjlighet att utföra sitt arbete. Däremot får drivmedlet gärna kosta desto mer för dem som har andra möjligheter till transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Kultur ska vara för alla, inte enbart för dem med bra ekonomi. En privatisering kan innebära att priset höjs rejält för att ägare ska kunna plocka ut en vinst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Det behövs bättre riktlinjer samt en översyn, men kommunerna är de som har bäst kunskap om vad deras innevånare känner och tycker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Vi behöver ett större skydd för dem som tingas till den förnedring som tiggeri innebär.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Jag har för lite kunskap om detta. Hur blir det i praktiken. Hur blir det i sjukvården,? vid födseln? Samtidigt är det viktigt att alla har rätten att välja det kön som man känner sig som.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Extra viktig Alla har inte ekonomisk möjlighet att vara föräldraledig. Inte heller alla föräldrar är lämpliga att vara föräldraledig. Jag anser att varje familj ska ha rätten att själv besluta vad som är bäst för deras barn och familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Hela migrationspolitiken måste ses över. Familjer får inte splittras där barnen tom kan vara födda i Sverige och där familjemedlemmar utvisas efter många år.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Jag tror inte att vi har något annat val idag.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Det ska inte avskaffas men ses över. Även en lite bäck kan ha stor betydelse i vissa fall och inte alls i andra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Det politiska läget som är just nu kräver en upprustning som inte ska drabba något annat som ex. sjukvård eller skola.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: samhällsnyttig information som nyheter eller utbildningsprogram ska vara gratis. Övriga får gärna finansieras av avgifter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Idag finns inte den tekniken eller förutsättningarna, som kan ersätta dieselbilar för alla i hela Sverige. Dessutom finns många andra tekniker som kan vara mer miljövänliga än vad ex. elbil är idag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Tåg är idag ett miljövänligare alternativ som transportmedel. `Kan tid sparas så kommer fler att välja att ta tåget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Andersson: Reglerna kan behövas ses över i hur avtalen skrivs. Det får inte bli ett utnyttjande mellan parterna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Andersson: Det måste finnas ett solidariskt ansvar att hjälpa de som behöver hjälp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Andersson: Det måste finnas en brottsmisstanke för att få avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Andersson: Extra viktig Det beror på var och hur. Rovdriften av skogen måste försvinna! Idag finns ingen tanke på nästa generation vid avverkningen och det är alldeles för höga avkastningskrav. Skogen har så mycket mer värde än trädstammen, vilket inte tas någon hänsyn till idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Anderssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning