Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Silfverstolpe (fotograf null)

Henrik Silfverstolpe

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig för att sätta fokus på internationellt samarbete. Många av dagens problem är globala, då behövs globala lösningar. Ny teknik kan göra morgondagen säkrare, smartare och grönare.

Presentera dig själv

55 åring som bor själv på landet i Skåne och tror på att Sverige är en del av Europa och världen. Jag är nyfiken på ny teknik och tror att vi kan lösa många av dagens problem med smartare teknik.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör, Väg och Vatten.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Mina föräldrar som var politiskt aktiva.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerlig styre men klara tydliga liberala förtecken. Det är viktigt att styret förmår att förhandla med alla partier i riksdagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Silfverstolpe

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Jag är vän av friskolor och tycker det är bra att föräldrarna kan välja olika skolformer för sina barn. Däremot är det viktigt att det finns klara och tydliga regler för hur vinst får tas ut och vilken kvalitet som ska levereras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Under överskådlig tid kommer Sverige att behöva en blandning av olika energislag och där kommer kärnkraften att spela en viktig roll. Mer forskning på kärnkraft behövs för bättre och effektivare kärnkraftsverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Om polisen gör bedömningen att dessa zoner förenklar och effektiviserar polisens arbete är jag positiv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: RUT har visat sig vara ett bra sätt att göra svarta jobb vita. Fortsätt med RUT, men RUT kan säkert utvecklas, förfinas och bli effektivare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Sverige skall fortsatt vara ett ledande land när det gäller bistånd, men det behövs bättre kontroll och uppföljning på att var biståndet skickas och biståndets påverkan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Så länge vi har monarki, så behöver systemet finansieras.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Det samlade priset för bensin och diesel riskerar att göra transporter till en klassfråga. Endast de välbärgade kommer att ha råd att köra, vilket vore fel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Privata aktörer bör välkomnas inom kultursektorn och det är viktigt att hitta former för ökad finansiering från det privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Kommunerna är bra företrädare för sina invånare och vet mycket väl om etablering av vindkraft är lämplig eller inte.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Det är inte rimligt att förbjuda folk att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Ett tredje kön skulle kunna förenkla för många som inte ser sig som varken man eller kvinna. Det viktigaste är att individen själv får bestämma.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Föräldrarna vet bäst hur föräldraledigheten fördelas mellan dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Privata nätläkare är ett bra komplement inom vården, men området behöver regleras för att inte missbrukas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Tillfälliga uppehållstillstånd bör vara normen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Sverige är en del av västvärlden och bör ingå i en allians med andra västländer när det gäller försvarsfrågor.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Strandskyddet behöver ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Staten bör också se över andra sätt att finansiera upprustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Public service är bra, men bör fokusera på samhällsfrågor, demokrat och nyheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Bensin- och dieselbilar behöver fasas ut. Troligen behövs längre tid än 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Betyg gör det tydligt om eleven har nått upp till kunskapskraven eller inte.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Nuvarande system är bra och mer pengar behöver inte omfördelas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Det finns andra påföljder än fängelse som kan vara lämpliga.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Jag är positv till marknadshyror, men inser att det kan finnas behov av att kunna styra upp en allt för vild hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Nuvarande stambanor behöver rustas upp och den regionala trafiken behöver byggas ut. På sikt kan det bli aktuellt med höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Staten kan behöva ta över delar av sjukvården för att uppnå en mer enhetlig och effektiv sjukvård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Karensdagen fyller en funktion.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Ju svårare det är att säga upp folk, desto svårare blir det att anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Silfverstolpe: Sverige behöver bidra i den globala omställningen mot ett hållbart samhälle.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Silfverstolpes val:

 • Landets ekonomi