Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Lindwall (fotograf null)

Fredrik Lindwall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Delaktighet och inflytande, är nyckeln till ett större medborgerligt engagemang och minskat utanförskap. Vi behöver satsa på våra barns framtid och deras livskvalité. Vi behöver utveckling, för att möta klimat utmaningarna och ställa om. Vi behöver en skola, en socialtjänst och en barn och ungdomspsykiatri som kan möta eleverna där de är för att bryta trenden med ökad psykisk ohälsa bland unga.

Presentera dig själv

För mig är frågorna om allas lika värde och rätt att välja sitt liv centrala. Jag engagerade mig politiskt då jag kände att det finns dom som vill inskränka våra fri och rättigheter, både som medborgare men också som företagare. Det skall vara enkelt att driva företag. Vi behöver mindre byråkrati och krångel. Vi behöver mer valfrihet.

Vad har du för yrke?

Jag har en bakgrund som företagare inom privat vård och omsorg. Nu kommunalråd.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Centerpartiet får så stort genomslag som möjligt för vår politik. Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Ett försvar för liberala demokrati.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Fredrik Lindwall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Extra viktig Kvalitén på undervisningen beror inte på vilken driftsform skolan har. Valfrihet och konkurrens leder till bättre effektivitet och bättre kvalité inom alla områden. Sen är det viktigt med ett bra styrsystem för hur våra gemensam medel skall fördelas till olika aktörer så det blir lika villkor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Vi behöver mer energi snabbt för att kunna ställa om till ett mer klimatsmart samhälle. Då är inte utbyggd kärnkraft ett alternativ då det tar längre tid. Det är fullt möjligt att bygga ut kärnkraften idag men då det inte blir lönsamt är det ingen som vill göra det. Vi behöver energi som står på egna ben och inte på subventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det bör finnas misstanke om brott för att kränka din individuella integritet. En sådan åtgärd leder bara till mer utanförskap och segregation. Snabbare rättsprocesser vid ungdomsbrott och slopad ungdomsrabatt vid gängkriminalitet är bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det finns många kvinnliga företagare inom RUT området. Deras verksamhet är lika mycket värd som företagen inom ROT området. Ett bra sätt att minska svart jobben och utanförskapet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Vi lever i en global värld. Det som sker i andra länder påverkar oss inte minst inom miljö och demokrati områdena. Vi skall använda och bistå med vårt kunnande för att kunna förbättra klimatet och livskvalitén på hela vår planet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Extra viktig Det kommer slå väldigt ojämlikt och göra det omöjligt för många unga boende på populära turistorter att bo kvar och skaffa eget boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: För att inte staten skall styra utbudet av kultur via bidrag så är det viktigt med privat finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det är viktigt att staten är tydliga när det gäller frågor av nationell säkerhetsbetydelse. Det kommunala självstyret är också viktigt att upprätthålla. Men det är viktigt att kommunernas beslut kommer tidigt i tillståndsprocessen och att den processen kortas avsevärt. Det är orimligt att kommuner ändrar sig efter 10 år när en etableringen skall påbörjas och allt arbete är nedlagt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det är inte en lösning på det egentliga problemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Valfrihet är att föredra, alla familjers situation ser olika ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Extra viktig Valfrihet utvecklar den offentliga vården. Nätläkarna erbjuder en tillgänglighet som är viktig. Viktigt däremot att se över ersättnings systemen är korrekt utformade så inte de privat läkarna kan tjäna lätta pengar och lämna över det mer kostsamma och komplicerade till det offentliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det är en fråga Centerpartiet har drivit länge och nu känns det mer aktuellt än någonsin.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: En fri och oberoende public service är en viktig del i ett demokratiskt samhälle

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Lite väl tidigt. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det skulle öka byggnationen av hyresrätter och på så sätt minska bostadsbristen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lindwall: Det är idag orimligt att det lilla företaget och det multinationella företaget drabbas av samma sanktioner vid brott mot Las. Kostnaden blir proportionellt mycket större för det lilla företaget och det är där som flexibiliteten behövs för att fler skall våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Lindwall: Om jag behövde fly från mitt land skulle jag vilja att någon tog emot mig. Sverige behöver också mer arbetskraft då vi har en åldrande befolkning och färre skall försörja fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Lindwalls val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning