Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Nilsson (fotograf Calle Ljungström)

Jonas Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi måste få fler i arbete. Då får vi både "rika starka" människor och "rika starka" samhällen. Jag har konkreta erfarenheter av att ta politiska visioner till skarpa reformer som har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning.

Presentera dig själv

Vanlig pappa som bor med fru och barn i ett litet grönt hus. Cyklar till jobbet men kör MC ibland. Skiljer ut mig något genom ett långt, aktivt lokalpolitiskt engagemang, är ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd. Tränar funktionshindrade barn i att åka och tävla på skidor.

Vad har du för yrke?

Senior rådgivare inom kommunikation och samhällskontakter

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver ett pragmatiskt styre som tar hand om de stora frågor som förenar, som får ordning på brotten, jobben, skolan, energikrisen och de skenande priserna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonas Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Jag har ett barn med särskilda behov som gått i tre olika resursskolor/friskolor. Medan den "vanliga" skolan gjorde att han backade i språkutveckling och tappade ordförråd så har var och en av friskolorna maxat potentialen. Varje gång jag tänker på detta så blir jag varm i hjärtat. Resursskolorna inom friskolesystemet är värda varenda krona för det som de gör för våra mest utsatta barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Sverige har haft världens bästa el- och energisystem. Det måste vi komma tillbaka till efter 8 år av nedmontering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Men viktigt att det görs med stort omdöme så att polisen inte tappar legitimitet och förtroende i dessa utsatta områden, utan istället vinner förtroende. Polisen har en otroligt svår uppgift i Sverige framöver.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Vore dåligt att förpassa numera lagliga, vita jobb till den svarta sektorn igen. Det skulle återigen driva fram kriminella affärsupplägg, skattefusk och göra personer med svag ställning på arbetsmarknaden ännu mer utsatta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig SIDA och biståndssektorn har uppenbart inte kontroll vart alla svenska biståndsmiljoner tar vägen. Bättre att vi satsar mindre pengar men ökar kvaliteten än att satsa mycket pengar som göder korruption.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Kungahuset har en stabiliserande verkan på nationen Sverige, något att samlas kring vid kriser och inte minst sorg (tänker ofta på Kungens tal vid mordet på Anna Lindh).

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig När svenska regeringen stänger fossilfri kärnkraft och kineserna startar ett par kolkraftverk i veckan så är det naivt att tro bensinpriser i Sverige - som främst drabbar människor som behöver komma till jobbet utan kollektivtrafikalternativ - ska rädda klimatet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Mina grannar (som är pensionärer) blir inte rikare av att deras hus i Enskede uppvärderas av de allmänt stigande huspriserna. Denna jakt på förment rika husägare slår väldigt olyckligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Det är tydligt att länder med en mångfald av kulturfinansiering har ett rikare och mer diversifierat kulturliv. Ett svenskt exempel är Fotografiska i Stockholm, som är helt och hållet enskilt drivet. Hade sannolikt inte blivit bra om det hade varit en offentligt skattefinansierad verksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Kommunernas generella rätt att stoppa dåliga exploateringar - oavsett vad det handlar om - är ett bra extra skydd för individer som så lätt kan hämna i kläm när stora staten rullar fram för det förment "allmännas bästa".

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Det ska inte finnas ett generellt förbud mot tiggeri. Men, man ska och bör kunna åka tunnelbana eller gå till ett köpcenter utan att bli antastad av alltmer påstridiga och ibland aggressiva tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Folk bör i högre utsträckning få välja själva - nästan oavsett vad det rör sig om. Människor måste få välja sina egna vägar genom livet så länge dessa val inte hindrar någon annans rätt från att göra sina respektive livsval.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: I grunden är bra att individer och familjer får bestämma hur de vill forma sina liv. Samtidigt är det viktigt att klaner och hedersmotiv inte får låsa in familjemedlemmar (i praktiken alltid kvinnor och flickor) för att de ska sköta hushållssysslor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Nätläkarmottagningar har ökat vårdens tillgänglighet vilket till övervägande del är extremt bra. Om det däremot finns oseriösa aktörer (och det finns det alltid) så måste vi ha en skarpare tillsyn. En eller ett par oseriösa nätläkare är emellertid inte skäl för att återgå till det sjukvårdsmonopol vi hade förr. Då hinner alldeles för många dö i sjukvårdsköer innan de hinner få behandling.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Fråga vilken ukrainare som helst om de hade velat vara med i NATO, såsom exempelvis Estland, Lettland och Litauen. Alla grannländer till Ryssland med självbevarelsedrift vill utan tvekan vara med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: A-kassan ska vara bra. Men det måste alltid vara mer lönsamt att gå till ett jobb än att inte gå till ett jobb, när bidrag och försäkringar summeras, oavsett skäl. Det omvända förstår de flesta skulle vara farligt för ett land med seriösa välfärdsambitioner.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Vi måste lära oss prioritera vad som är viktigt att finansiera med andra människors pengar. Och sluta finansiera oviktiga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Viktigt med betyg tidigt så att skolan och föräldrar tidigt blir varse att eleven och barnet behöver särskilt stöd. I tid. Innan det är för sent. Det har jag egen erfarenhet av.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Det är viktigt att kommuner som tappar arbetsföra människor till andra arbetsmarknader får stöd för att bra samhällsservice. Det är samtidigt viktigt att stöden inte kväver entreprenörskap. Uttrycket "störta inte landsändar i bidragsberoende" är på allvar. Jämför Solna (bidragsgivare) och Malmö (tar emot 440 miljoner från Sthlm), som har ungefär samma befolkningssammansättning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Bostadsmarknaden fungerar inte för att den har stelnat. Det är bra om större delar av bostadsmarknaden kan bli mer flexibel och rörlig. Då kommer rätt bostad till slut att hamna hos rätt hyresgäst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Jag tror att höghastighetståg behövs i Sverige - trots initiala höga kostnader - på samma sätt som Stockholms tunnelbana och pendeltågssystem visat sig vara en av huvudstaden och regionen väg till framgång. Inte heller tunnelbanan var billig att bygga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Det visar sig att vissa sjukhusregioner är bättre än andra (Halland och Stockholm) när det kommer till kortare operationsköer och patienters chanser att överleva svåra sjukdomar. De regioner som historiskt styrts av socialdemokrater har minst 50 längre köer. Denna konkurrens gör att de sämsta ser de som är bra och kan skärpa sig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Alla drivkrafter som upprätthåller arbetslinjen gör i slutänden att vi har råd med välfärden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Nilsson: Det är viktigt att det finns en grundläggande trygghet på arbetsmarknaden och att det råder balans mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Vi ska ta emot människor med asylskäl. Vi ska också ta emot människor som vill arbeta . Vi ska inte ta emot människor som söker sig till just Sverige för att vi har välfärdssystem som gör att man kan undvika att arbeta. Statsminister Göran Persson varnade för "social turism". Det var klumpigt uttryckt men fler och fler förstår vad han menade.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Nilsson: Extra viktig Alla förslag som stödjer arbetslinjen är bra för Sverige. Alliansregeringen 2006-14 sänkte löneskatter. Det ökade sysselsättningen med 320.000 personer och därmed skatteintäkterna med hundratals miljarder. Statsskulden minskade från 60% av BNP till närmare 20%. Så, sänkta skatter är bra för landets välstånd och välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Nilsson: Sverige har i ett decennium haft positiv skogstillväxt i privat ägd skog. Detsamma gäller inte för skog som ägts av staten. Historiskt har vi sett att privat förvaltning av markegendom varit bra för landet, och inte minst skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Nilssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning