Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Melin (fotograf null)

Martin Melin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har svårt för politiker som VILL saker utan att kunna precisera HUR det ska genomföras. Jag kan redovisa HUR jag vill förbättra tryggheten i samhället.

Presentera dig själv

Jobbar 30 år inom polisen. Skriver även böcker. Brinner för rättsfrågor och vill se mer fokus på de som blir utsatta för brott.

Vad har du för yrke?

Polisinspektör.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en ”borglig” regering som förhoppningsvis kan samsas utan att ha för mycket prestige.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Melin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Martin Melin: Det måste finnas ett visst utrymme för vinst. Dock ej på bekostnad av kvalitet på undervisningen.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Martin Melin: Bättte med fler poliser i btottsutsatta områden istället. Gör det lättare att få visitera dömda.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Martin Melin: Det måste mycket mer styras upp HUR biståndet används. De länder som får bistånd bör redovisa detta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Martin Melin: Vi ska inte ta bort ”pappamånaderna”.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Martin Melin: Den privata delen avlastar den regionala - alternativet är att lägga pengarna på att utöka den regionala sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Martin Melin: Polisen måste hänga med i utvecklingen. Stor del av brottslighet sker idag digitalt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Martin Melin: Dåligt insatt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Melins val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning