Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gustaf Göthberg (fotograf Max Rittberger)

Gustaf Göthberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som riksdagsledamot lovar jag att arbeta hårt för göteborgarna och Sverige. Jag vill koppla samman de europeiska möjligheterna för vårt land med vår egen förmåga att bidra till internationell tillväxt, utveckling och fred. Mer frihandel, ett utbyggt försvar och en stark svensk röst i Europa. Det är de frågor jag lovar att slita hårt för om jag väljs till Sveriges riksdag.

Presentera dig själv

28-årig göteborgare med ett starkt politiskt engagemang och intresse för människor. I politiken dras jag till en blandning av de internationella frågorna och människors lokala problem på hemmaplan. I dag arbetar jag med internationellt demokratibistånd och är bl.a ordförande i Göteborgs upphandlingsnämnd. Jag är intresserad av historia, läser gärna skönlitteratur och vill lära mig laga mat.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar med internationellt stöd till demokratirörelser i totalitära stater.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarskjöld.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige är i behov av en ny kurs och en annan politisk riktning än de senaste åtta förlorade åren. Jag vill att den svenska regeringen efter valet 2022 ska ledas av Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gustaf Göthberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det är uppenbart att det finns fel och brister i dagens skolsystem som måste åtgärdas. Det ensidiga fokuset på enskilda skolors möjligheter att göra överskott i sin verksamhet tar bort fokus från diskussionen om mer kunskap i skolan som är viktigare. Ifall skolor inte når kunskapsmålen, och samtidigt levererar överskott behöver det åtgärdas, men jag är inte för ett generellt vinstförbud.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Socialdemokraternas beslut att ensidigt lägga ned planerbar, fossilfri energi i ett läge när Sverige och vår del av Europa behöver mer el i framtiden för att möta behovet av elektrifiering var vansinnigt. Fattar vi beslut om utbyggd kärnkraft kan vi rädda jobb, säkra tillväxt och samtidigt minska utsläppen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Förslaget fyller sina syften, men är inte helt utslagsgivande för att få bukt med det växande våldet. Endast visitationszoner i brottsutsatta områden kan möjligen leda till att brottsligheten flyttar till andra områden, men tillsammans med ett batteri av andra åtgärder - såsom fler poliser, tidigare insatser och högre straff - kan det vara verkningsfullt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, och då kommer varje arbetad timme spela roll. RUT-avdraget leder till att fler personer som stått längt från arbetsmarknaden kan komma i egen försörjning, samtidigt som det avlastar exempelvis hemtjänsten och vardagen för vanligt folk. Sådant behöver vi mer av, inte mindre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det är handel och tillväxt som lyfter människor ur fattigdom, inte internationellt bistånd. Med detta sagt tror jag att det svenska biståndet kan göra större nytta än i dag. Vi borde överge enprocentsmålet som blivit närmast heligt och kanalisera pengar till demokratistärkande åtgärder och humanitära insatser. Transparensen och effektmåttet måste bli tydligare.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: De enorma stegringar i bensin- och dieselpriserna vi sett på grund av socialdemokratiska beslut slår mot alla dem som behöver bilen för att vardagen ska gå ihop. Det finns en rad mer effektiva åtgärder för att få bukt på utsläppen än att gräva djupa hål i människors plånböcker, exempelvis utbyggd kärnkraft och internationell klimatomställning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Jag ser inga behov att Sverige, med några av världens högsta skatter, får en politik med ytterligare skattepålagor. Diskussionen om eventuella inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, som ibland hör ihop med frågan, går att hantera utan att rikta skattesmällar mot vanligt folk.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det kommunala självstyret är viktigt att slå vakt om, inte minst för att få en folklig acceptans för vindkraften. Alla energikällor behövs, och även vindkraft kan behövas som ett komplement till utbyggd kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Min utgångspunkt är att människor som kan arbeta ska göra det, istället för att försörja sig på andra. Det gäller också tiggeri, som vi vet drabbar grupper som är särskilt utsatta sedan innan och ofta organiseras av kriminella.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Jag har inga principiella invändningar mot detta, men skulle önska att riksdagen kommande mandatperiod sätter sig ned och tittar på frågan och utreder den grundligt inför vidare avgörande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Självfallet är det ett barns föräldrar som själva vet bäst hur familjelivet ska gå ihop och hur den privata ekonomin ska hanteras. Å andra sidan behöver föräldraförsäkringen ses över i grunden - alla andra bidrag i Sverige ges individuellt - och flerbarnstillägget avskaffas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Nätläkare skapar en tillgänglig och nära vård, och ska erhålla samma ersättning som andra aktörer som bedriver vård på regionernas uppdrag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Människor i behov av skydd ska kunna erbjudas det i Sverige. Fler länder i Europa behöver ta det ansvar som Sverige visat historiskt. Alldeles för många av de som kommit till Sverige är inte i egen försörjning, vilket måste ändras. Sverige blir aldrig fullt, men vi behöver brådskande få ordning på vår migrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Svensk säkerhet bygger vi med andra. Ett medlemskap i Nato visar på solidaritet med de länder i Europa som invaderats eller hotats av Ryssland. Som medlem i Nato blir vårt land och närområde mycket säkrare, samtidigt som vår försvarsmakt utvecklas. Sverige kan bidra med mycket till Nato, och jag vill driva frågan om upprättandet av en Natobas på Västkusten.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Höjningen av a-kassan riskerar att leda till hög arbetslöshet. Detta i en tid när många branscher fortfarande skriker efter arbetskraft och försöker återhämta sig efter pandemin. Det är viktigare att arbeta målmedvetet för att alla som kan ska kunna jobba, istället för att leva på a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det generella strandskyddet får man behandla från fall till fall. Ofta utgör det rigida hinder för människor att anlägga en brygga, bygga till sina sommarhus eller för kommuner att expandera med fler jobb och företag i strandnära tomter. Å andra sidan har Sverige miljöer som är värda att bevara, vilket också måste beaktas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Vi betalar redan några av världens högsta skatter i Sverige. När försvaret nu rustas upp - vilket är högst nödvändigt - behöver staten prioritera bättre. Försvaret av Sverige är ett särskilt viktigt intresse som måste prioriteras bland befintliga utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Utfasning av nya fossila bilar bör ske gemensamt inom EU, genom krav på nollutsläpp 2030 och krav på laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Tidigare betyg är en viktig för att få tillbaka en kunskapsskola, där eleverna vet vad som förväntas av dem, vad de kan förvänta sig av skolan i form av extra hjälp och stöd och för att få ordning i klassrummen. Utöver detta behövs mer undervisningstid, lovskola och tidiga insatser för elever som inte når målen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: När staten ska satsa på infrastruktur behöver det istället prioriteras att befintliga stambanor rustas upp, att arbetspendlingen fungerar (inte minst i Göteborgsregionen) och att den miljövänliga godstrafiken på räls får större kapacitet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gustaf Göthberg: Det ska inte bara vara enklare att få tillstånd, miljöprövningarna och myndighetsarbetet måste ske snabbare och mer rättssäkert. Svensk gruvnäring är viktig för den gröna omställningen och för att Sverige ska få fler jobb.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: Sverige har tagit ett stort ansvar historiskt, och för att kunna göra det i framtiden behöver de politiska ansträngningarna riktas mot att få fler utlandsfödda i jobb och utbildning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: Extra viktig Den växande kriminaliteten innebär att vi behöver mönsterbrytande insatser för att knäcka gängen och öka tryggheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: Jag vill sänka skatten för alla, men mest för människor som jobbar och har låga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gustaf Göthberg: Äganderätten är otroligt viktig, och får skogsägare större möjligheter att bedriva skogsbruk är jag övertygad om att de lyckas skydda och utveckla den svenska skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gustaf Göthbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi