Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Martin Svensson (fotograf Carolina Sandgren)

Per Martin Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill driva en politik sommar tillvara våra möjligheter som finns i först Skåne men givetvis hela Sverige. Vi är ett rikt land som kan på ett miljömässigt och praktiskt sätt klara oss väldigt bra på det landet kan ge. Vi måste få den nya generationen vilja utveckla vårt land ännu mer så deras förmåga ska vi ta till vara. Tyvärr har vi ett samhälle idag som hämmar visionärer. Vi måste våga mer.

Presentera dig själv

Företagare sedan 1994 och ägare av gård på Österlen i Tomelilla kommun. Börjar min yrkeskarriär VVS-konsult i bla Malmö i slutet av 80-talet och blev lantbrukare 1994. Är sambo med Carolina Sandgren och har två barn ifrån tidigare äktenskap plus två bonusbarn, i åldern 22-27. Kom in i politiken 2006 och därefter tagit steg för steg inom politiken. Idag är jag ledamot i KF Tomelilla och RF Skåne.

Vad har du för yrke?

Egen företagare och kommunalråd i Tomelilla.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Schlingmann

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Eftersom vi hade ett bra paket i Alliansen vore det att föredra men nu får vi laga efter läge och invänta valresultatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Martin Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Per Martin Svensson: Om privata aktörer skulle kunna göra avdrag på att sponsra kulturella arrangemang kan det ge fler möjlighet att uppleva allt från föreställningar mm.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

OBS
Per Martin Svensson har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Per Martin Svensson: Det ska gå snabbar att få svar på ansökan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Per Martin Svensson har hoppat över denna fråga