Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sibylla Jämting (fotograf null)

Sibylla Jämting

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har livserfarenhet och politisk erfarenhet, brinner för klimatfrågan och för en hållbar omställning av samhället. Jag månar de svaga i samhället och djur och natur. Jag försöker alltid vara väl påläst och sätta mig in i saker ordentligt innan jag tar ställning.

Presentera dig själv

Rötter i Småland och lite i Jämtland, mor till två vuxna söner. 2009 fick jag upp ögonen för klimathotet, bestämde mig för att försöka göra vad jag kunde för att göra något åt det. Gick med i Miljöpartiet och har haft många uppdrag på kommunal och regional nivå, bl a varit regionråd i fyra år.

Vad har du för yrke?

Distriktsläkare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Birger Schlaug

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt MP som styr med ett eller flera av följande partier: S, L, V, C - och gärna även Partiet Vändpunkt och Klimatalliansen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sibylla Jämting

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig Världen befinner sig i hungerskris och klimatkris. De rika ländernas bistånd till fattigare länder är viktigare än någonsin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Jag är för avskaffande av kungahuset, eftersom jag tycker det är oförenligt med en modern demokrati. Men behöver forstås inte avskaffas över en natt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig Klimatet, och därmed behovet av snabb minskning av användning av fossila bränslen, är en ödesfråga för mänskligheten. Alternativa drivmedel och fortskaffningsmedel behöver dock samtidigt bli mer tillgängliga och billigare. Människor med lägre inkomster och som drabbas hårt ekonomiskt av inflation, höjda bränsle- och matpriser etc bör kompenseras ekonomiskt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Fastighetsskatten anses av nationalekonomer vara en bra och förhållandevis "rättvis"skatt som bör höjas Däremot kan andra skatter behöva sänkas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Givetvis ska inte vindkraft byggas på olämpliga ställen, men idag lägger alltför många kommuner veto på vindkraft. Viktigt att kommunen och särskilt närboende kompenseras ekonomiskt och gärna erbjudas att bli delägare och ta del av vinsten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Möjligen kan det finnas skäl att lätta på strandskyddet i speciella fall, men huvudregeln bör vara att strandskyddet ska gälla. Viktigt för att skydda såväl människors tillgång till stränderna, som att skydda djur- och växtliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig Klimatkrisen är en ödesfråga, och vi måste få ner utsläppen av växthusgaser snabbt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Är inte så insatt i frågan. Kan tänka mig att det är rimligt att straffen skärps men inte övertygad om att fängelse bör vara minimum

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Satsning på järnväg inkl upprustning av befintliga banor och ny järnväg för att öka kapaciteten är oerhört centralt. Hur fort tågen bör gå på de nya banorna har jag inte tillräckligt med kunskap om för att ta ställning till.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Är inte jätteinsatt i frågan, men kan se vissa fördelar med förstatligad sjukvård

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Är dåligt insatt i frågan. Risken med borttagande av karensdagen är ju visst fusk, å andra sidan kan personer med vissa sjukdomar som leder till upprepad korttidsfrånvaro t ex migrän drabbas orättvist. Dessa borde ha möjlighet att få intyg att slippa karensdag. Vad säger forskningen om karensdagens effekter?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig Gruvor innebär stora och oåterkalleliga ingrepp på miljön, med risker för långtgående negativa miljökonsekvenser. Därför otroligt viktigt med noggranna miljöprövningar innan tillstånd ges. Gruvavgifterna till staten låga i internationellt perspektiv och borde höjas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sibylla Jämting: Det har aldrig varit så många människor på flykt i världen som nu, och vi i Sverige måste göra vår del i flyktingmottagandet. Samtidigt måste vi bli mycket bättre på integration , dagens segregerade samhällen är inte bra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sibylla Jämting: Om det finns sakligt stöd och evidens för att en sådan åtgärd kan leda till förebyggande av grova brott och/eller att dylika brott skulle klaras upp i högre grad kan jag tänka mig detta i vissa fall. Men givetvis måste fördelarna vägas mot riskerna för den personliga integriteten. Mao gäller verkligen att ev ny lagstiftning inom detta område verkligen är evidensbaserad och följs upp noggrannt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sibylla Jämting: Inkomstklyftorna i Sverige har ökat i snabb takt de senaste decennierna. Ska vi klara den omställning av samhället som behövs krävs att de som har det gott ställt bidrar mer än idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig Det handlar inte bara om att skydda mer skog, utan även om att bruka skogen mer hållbart. Den biologiska mångfalden i Sverige är allvarligt hotad och en viktig orsak är det sk trakthyggesbruket (kalhyggen). Dessutom binder skog koldioxid, och mer hållbart brukad skog ger mindre risk för stormfällda träd, stora skogsbränder, barkborreangrepp mm.Dvs skogen blir mer motståndskraftig.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sibylla Jämtings val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Sibylla Jämting: Extra viktig ALLA dessa frågor är ju förstås jätteviktiga - allt hänger ihop. Men - på en död planet finns varken skola eller sjukvård eller äldreomsorg - därför blir mitt svar miljö och klimat.