Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rikard Bergström (fotograf )

Rikard Bergström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har vuxit upp på landet, jobbat som bonddräng, fastighetsskötare och just nu som fastighetschef. Om du vill ha en representant som inte är "den vanliga politikern" utan någon som kommer från att själv ha arbetat och gjort rätt för sig då tycker jag du ska lägga din röst på mig.

Presentera dig själv

Mitt namn är Rikard Bergström, jag bor tillsammans med min sambo Josefin i en villa i Sköllersta sedan 6 år. Jag arbetar sedan några år tillbaka som fastighetschef på Hallsbergs Bostadsstiftelse som är ett av Hallsbergs två kommunala bostadsbolag. Företagande och levande landsbygd är väldigt viktigt för mig och därför är jag även ledamot och aktiv i ”Samverkande i Hallsberg Ekonomiska förening."

Vad har du för yrke?

Fastighetschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre som tar tag i Sverige. Ett styre som vågar ta tag i de tunga frågorna som brottslighet, invandring och bidragsberoende. För att ta tag i dessa frågor krävs det en stabil högerregering där man har ett bra samarbete med KD, L och SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rikard Bergström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Precis som i andra verksamheter är det viktigt att även skolor tillåts att göra överskott för att kunna investera och växa. Det är viktigt att skolor har möjlighet att buffra pengar för att skapa sig goda tillgångar och en stabil ekonomi. Dåligt ekonomiskt resultat under enstaka år ska inte tvinga skolan till konkurs.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Att efterfrågan på el ökar i Sverige är något som vi alla är överens om. För att lösa utmaningen med att ha ett fungerande elsystem som levererar stabilt och till låga priser blir kärnkraften en central nyckelfigur. Något som jag tror är extra viktigt är att se över möjligheter för små, modulära reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Extra viktig Idag har polisen möjlighet att visitera personer för att söka efter vapen och andra farliga föremål. För att få visitera personer behöver det finnas en konkret brottsmisstanke. För att underlätta polisens arbete tycker jag att vi ska möjligheter att, under en begränsad tid och vid vissa platser, visitera personer i syfte att söka just efter vapen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: RUT-avdraget har gjort att mångas människor har haft möjlighet att sluta leva på bidrag och lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är viktigt att RUT-avdraget är kvar för att ytterligare fler ges möjlighet till jobb och egen inkomst.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Priserna på drivmedel har under den senaste tiden skjutits upp till horribla priser. Det som vi ser framför oss är familjer som inte kommer ha råd att åka på semester, ökade priser på framför allt mat, konkurser i flera branscher där vi tex kommer att få se åkeri som sitter fast i avtal gå under på grund av de sjuka drivmedelspriserna. Vi måste omedelbart sänka skatten på drivmedel!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Stoppa fastighetsskatten.se" skriver följande: Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Den årliga avgiften/skatten blir aldrig högre än ett bestämt takbelopp som är indexbundet och räknas om varje år. Takbeloppet för fastighetsavgiften för en villa uppgår 2021 till 8 524 kronor och till 1 459 kronor för en bostadsrätt. Det räcker absolut med 8524 i skatt på ett hus.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Taget direkt från Moderaternas hemsida då jag inte kan skriva det bättre själv. "Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap."

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Det måste finnas gränser för hur mycket politiken ska få bestämma över ditt och mitt liv. Jag tycker att man har gått för långt när familjen själv inte fåt bestämma vem som ska vara hemma med barnen. Jag tycker det är upp till familjen att bestämma vem som är hemma när och hur länge.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Extra viktig I en perfekt värld har alla samma värde. I en perfekt värld accepteras alla som dem är. I en perfekt värld behövs inte ett försvar. I en perfekt värld behövs inte NATO. Vart jag vill komma är att vi inte lever i den perfekta värden. Samtidigt som hoten ökar så avvecklar Sverige mer och mer. Ensamma är vi svaga, tillsammans är vi starka!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Extra viktig A-kassan ska vara skälig för att klara kortare perioder av arbetslöshet. Personer som blir arbetslös ska ha en god trygghet. Men a-kasseersättningen ska ha en tydlig avtrappning och tidsgränser för att människor inte ska fastna i bidragsberoende.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Det här är lika dumt som införande av plastpåseskatten...

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Innan ett beslut tas om att förbjuda försäljning av bensin - och dieselbilar måste det finnas alternativ. Med anledning av att det inte finns något bra alternativ idag så tycker jag att det vore ett väldigt dumt att förbjuda försäljning av bensin - och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rikard Bergström: Genom att införa marknadshyra på nyproduktion möjliggör vi att bygga på platser där det är dyrt. Företagarna behöver få ut höga hyror för att tjäna pengar och genom att införa marknadshyror skulle det vara möjligt. Det skulle göra att vi får en flyttkarusell där "billiga" lägenheter frigörs när personer som bor där idag flyttar till nya dyrare lägenheter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rikard Bergströms val:

 • Lag och ordning