Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kenneth G Forslund (fotograf null)

Kenneth G Forslund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att Sverige är ett rikt land men där rikedomen behöver fördelas mer rättvist inom landet. Sverige behöver investera i utbildning av barn och unga, men även vuxna som behöver gå vidare i arbetslivet. Klimathotet måste hanteras och vi gör det bäst genom nya gröna jobb. Skjutvåldet måste stoppas, genom ännu fler poliser och hårda straff, men också genom förebyggande arbete.

Presentera dig själv

Bor i Kungälv, mycket engagerad i utrikes- och säkerhetspolitik. Även intresserad av bostads-, sjukvårds-, infrastrukturs- och miljöfrågor. På min fritid håller jag på mycket med bilar.

Vad har du för yrke?

Informatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Evert Svensson, tidigare riksdagsledamot

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratiskt ledd regering. Helst som idag en rent socialdemokratisk regering. Den har bäst möjligheter att skapa breda politiska uppgörelser i Sveriges Riksdag och få något gjort.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kenneth G Forslund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Skolor ska ge kunskaper inte vinster till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Kön av intresserade investerare i kärnkraft är kort. Obefintlig till och med.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Polisen har redan stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan, var som helst. Zoner tillför inget.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: RUT-avdragen används mest av friska höginkomsttagare. Personalen jobbar ofta med undermåliga villkor. Pengarna borde användas till att förstärka hemtjänsten för dem med omvårdnadsbehov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Sverige är det åttonde rikaste landet i världen, mätt per person. Vi har både råd och ett ansvar att hjälpa fattigare delar av världen att utvecklas. Svält, fattigdom och förtryck är de vanligaste orsakerna till att människor flyr. Just det vi motverkar med det internationella biständet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Jag vill att Sverige ska bli en republik men det är inte av ekonomiska skäl utan demokratiska. Men det är bara att konstatera att det inte finns något folkligt stöd för det idag och det finns andra saker som är betydligt viktigare att ändra på. Även utan ett kungahus så behöver slott och andra delar av vårt kulturarv bevaras, vilket kostar pengar även utan en kung/drottning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig S-regeringen har drivit igenom en stor sänkning av bensin- och dieselskatten för att kompensera för de extremt höga Putin-priserna. Ger EU-kommissionen klartecken till att sänka under EU:s miniminivå så är jag beredd att göra det så länge oljepriserna är mycket höga. Samtidigt måste mer bensin och diesel produceras av bioråvara så att fosil-beroendet bryts.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig En total omöjlighet som bostadspriserna ser ut idag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Privata finansiärer ska absolut vara välkomna som komplement till den offentliga finansieringen som behöver vara en bas för att garantera en långsiktigt kulturpolitik för ett fritt kulturutövande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Kommunerna ska fortsatt ha möjlighet att stoppa vindkraft. Men debatten behöver bli mer sansad än idag. Det är ute till havs vindkraften behöver byggas inte på stranden eller bryggan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: S har varit med och förbjudit att tjäna pengar på andras tiggeri. Kommunerna kan också införa regler för offentlig plats. Tiggeri är aldrig en väg ut ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Det skulle kräva en omgörning av hela personnummersystemet som för med sig en hel del nackdelar. Däremot behöver inte kön efterfrågas i sammanhang där det inte har någon som helst egentlig praktisk betydelse.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Föräldraskapet behöver fortsätta att bli mer jämställt. För att snabba på den utveckligen behövs kvotering av föräldraledigheten. Den bör delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Digitala vårdtjänster är bra och här för att stanna. Att vissa bolag skor sig på nätläkartjänster med banal medicinsk nivå är inte acceptabelt. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Det är rimligt att en nyanländ person till att börja med får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att sedan efter tre år kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Så är det idag.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Det är inte okomplicerat för Sverige att gå med i Nato. Vårt land har en över 200 år lång tradition av militär alliansfrihet. Men i det säkerhetspolitiska läge som nu råder där Ryssland anfaller det ena landet efter det andra så är den säkerhetpolitiska balansen rubbad och därmed behöver Sverige gå med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Under pandemin har taket i A-kassan höjts. Nu med en lågkonjunktur på väg behövs den tryggheten fortsatt. Fler måste kunna veta att de kan få 80 procent av sin tidigare lön om de skulle bli arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Strandskyddet behöver bli mer flexibelt. I ett glesbefolkat område kan byggnation tillåtas närmare sjöar och vattendrag medans i tätbefolkade områden är det viktigt att inte stränderna helt skärs av för allmänheten och privatiseras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig De som har mest att försvara ska naturligtvis vara med och bidra mest. Någon form av skattehöjning för miljardärer behövs.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Public service programutbud ska ha bredd och kvalitet. Någonting för alla. Jag har tittat mycket på TV i länder med smal Public service. Den blir både tråkig och irrelevant.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Bensin- och dieslbilar kommer steg för steg att bytas ut mot elbilar och bränslecellsbilar. Men det kommer att behövas bensin och diesel under lång tid framöver, den måste produceras mer av bioråvara och mindre av fosilråvara. Det är både miljömässigt och säkerhetspolitiskt viktigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Skolever mår redan alldeles för dåligt av betygshetsen. Betygssystemet görs nu om på grund av det. Betyg ska ges från årskurs sex.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Kommunerna i Sverige har väldigt olika förutsättningar, men alla medborgare har rätt till bra utbildning, vård och omsorg. För att nå det behöver omfördelningen öka.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Utnyttjande av människor är aldrig acceptabelt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Nya hyreslägenhet är redan extremt dyra att hyra. Marknadshyror kommer inte att öka byggandet och utbudet nämnvärt. Istället behöver investeringsbidraget återinföras. Det har sänkt hyrorna på en nybyggd tre med 1 500 - 2 000 kr per månad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Sverige behöver nya tägsträckor för att öka kapaciteten för järnvägstransporter både av människor och gods. När dessa byggs och det köps tåg till dem så ska vi naturligtvis köpa det som är modernt, och det kommer inte att var ånglok.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Ett förstatligande av sjukvården för bara besluten ännu längre bort från patienterna och medborgarna. Det är mer pengar som behövs, till mer personal för att korta köer och öka tillgängligheten. Utförsäljning av akutsjukhus till privata bolag måste stoppas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig I yrken som vård och livsmedelsproduktion är karrensdagen ett mycket stort problem. Därför bör den tas bort. Går det inte att göra för alla på en gång så börja med de grupperna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Det är redan idag enkelt att säga upp anställda i Sverige. För väldigt många arbetstagare är anställningstryggheten mycket låg eller rakt av obefintlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth G Forslund: Det behövs nya gruvor för att bidra till klimatomställningen. Kraven ska vara höga men själva tillståndsprocesserna behöver ses över för att effektivisera dem.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth G Forslund: Sverige har tagit en stor andel asylsökande relativt landets befolkningsstorlek. Andra länder i Europa behöver nu ta sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth G Forslund: Extra viktig Miljardärerna bör betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kenneth G Forslunds val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat