Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anneli Kihlstrand (fotograf null)

Anneli Kihlstrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till att människor kan leva och utvecklas i hela landet. Staden och landsbygden berikar varandra. Hållbar odling och förnybar energi för att rädda såväl miljö som klimat. Jag kan bidra med kompetens och mångårig erfarenhet från det gröna näringslivet. Brinner för jämställdhet och att vi ska erbjuda alla barn och unga en utbildning som rustar för livet och yrkeslivet.

Presentera dig själv

Jag är en 55 årig västgötska boende sedan 25 år i södra Skåne. Åker alltid "hem". Mamma till två utflugna barn, bor med min man i vårt 100-åriga hus. Älskar mitt jobb för de gröna näringarna. Hållbar odling och livsmedelsproduktion samt hållbart företagande. Jag är en engagerad person i såväl politik som kyrka och föreningsliv. Vänner, resor, natur, musik, goda böcker och filmer får också min tid.

Vad har du för yrke?

Mark/växtagronom och VD.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Carlsson, riksdagsledamot & mor

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mitt förstahandsval är en borgerlig regering, modell Alliansen, där Centerpartiet har ett stort inflytande. Detta gäller såväl i riksdagen som regionalt och lokalt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anneli Kihlstrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Sunda företag drivs med vinst. Höga kvalitetskrav ska ställas på alla friskolor och följas upp av relevant skolmyndighet. Öppenhet i redovisningen av betyg och utvärderingar. Friskolor ska konkurrera med kommunala på lika villkor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Allt fokus ska ligga på att vidareutveckla förnybara energikällor; vattenkraft, solkraft och vindkraft. Effektivare batterier och bränsleceller, biogas och vätgas. Energieffektivisering. HVO, biodiesel och etanol spelar också en roll i energimixen som dock snarast ska vara helt fossilfri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Polisen ska kunna visitera vid misstanke om brottslighet i alla områden. Ingen ska utsättas för "guilt by association", vilket bara göder fördomar om boende i vissa bostadsområden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig RUT-avdraget är genialiskt, det ska behållas och utvecklas. RUT-avdraget har skapat arbetstillfällen och skapat förutsättningar för vita jobb, där det tidigare var en gråzon. RUT-avdraget har underlättat livspusslet exv. för förvärvsarbetande föräldrar och möjliggjort engagemang i föreningsliv, tid för politiska uppdrag etc. RUT är en frihetsreform,.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Vårt land har ett generellt välstånd som med internationella mått gör det mycket motiverat att dela med oss i form av bistånd som stimulerar utveckling i mindre gynnade delar av världen. Fokus för bistånd ska vara "hjälp till självhjälp" som kan skapa hållbar utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Kungahuset är goda ambassadörer för vårt land. Apanaget ska vara på en rimlig och inte luxuös nivå. Kungafamiljen är resursstarka och klarar en åtstramning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybara. Eftersom det finns arbetsfordon, inte minst inom lantbruk/skogsbruk/entreprenad, som under en övergångstid är beroende av dessa måste beskattningen vara rimlig så att de kan vara konkurrenskraftiga. Alla förnybara alternativ ska stimuleras och gynnas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Boende ska inte beskattas hårdare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Privat finansiering kan möjliggöra ett bredare utbud med ökad mångfald. Utbud möter efterfrågan på en fungerande kulturmarknad, dock inte utan stöd för "smalare" kulturformer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Det ska finnas sakliga skäl när vindkraftsbyggen avslås och miljöprövningen ska vara styrande. Det duger inte att skjuta över elförsörjningsfrågan till andra att lösa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Organiserat tiggeri ska stävjas men att en enskild ber om hjälp ska inte vara förbjudet. Det är inte OK att bedriva tiggeri i annans fastighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det är viktigt med könsuppdelad statistik för att få syn på ojämställda strukturer som är mycket utbredda i världen (i tid och rum). Kvinnors rättigheter och ställning måste försvaras och upprättas, löneskillnader mellan könen utjämnas, kvinnomisshandel och kvinnoförtryck måste bekämpas. Kvinnliga och manliga uttryckssätt och livsstilar har ett stort överlapp som ger utrymme för neutrala roller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Bra att föräldrarna får hälften var men med flexibiliteten att ge 1/3 av sin tid till den andra föräldern, om det passar familjesituationen bäst. Det är ungefär som nu. Individen bör ha valfrihet, men för det är bra för den större bilden att föräldraledighetsansvaret delas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det är bra med fler aktörer som kan öka effektiviteten i vården. Det ska dock vara tydligt reglerat och kvalitetssäkrat hur nätläkare fungerar och vilket ansvar de ska ta - oavsett om de är offentliga eller privata.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Jag har stor respekt för att flyktingströmmarna kan öka och anta nya former i framtiden, exv. när klimatförändringar och hotande svält driver ett stort antal människor på flykt. Detta gör att flexibilitet i systemet med uppehållstillstånd kan bli viktigt. Ett hållbart men inte egoistiskt mottagande måste ordnas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Kriget i Ukraina har undanröjt varje tvivel på att "ensam är stark". Ensam är bara ensam. Vi behöver agera gemensamt med allierade om vi på motsvarande sätt skulle hamna under rysk attack. Det kan dock vara problematiskt att vissa länder i NATO har odemokratisk eller rasistisk inriktning. Det känns helt rätt att agera gemensamt med Finland och framgent med Norge och Danmark m fl.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det måste alltid löna sig att arbeta och att söka jobb. Det är viktigt att goda möjligheter till vidareutbildning eller omskolning finns så att a-kassebehovet inte permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det är viktigt för utveckling och tillväxt på landsbygden att strandnära lägen får användas. Vi har ofantligt många strandnära lägen i vårt långa land, så de räcker för både bebyggelse, nyttjande av allemansrätt och behov av, av människan orörd natur.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det totala skattetrycket ska inte öka i Sverige. Effektiviseringar ska frigöra resurser för satsningar på ett utbyggt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Jag gillar Public Service men tycker att de ibland är ensidiga i sin samhällskritik och har låg nivå på vetenskaplig granskning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Det är en för snabb omställning. Dessa bilar kan köras på förnybara bränslen som etanol, biodiesel och HVO. Börja med att styra över till förnybara bränslen. Även biogas har en roll som drivmedel även om den även behövs till industrin. Elbilar har sina nackdelar gällande behov av jordartsmetaller och återvinning bland annat. De olika fordonen kompletterar varandra under en tid framöver.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Betyg kan ersättas av bedömning som ett hjälpmedel för att identifiera kunskapsluckor och utvecklingsbehov för varje elev. En idé kan vara att jobba med mål för godkänt och identifiera glappet dit. Successivt kan betygskriterier tas fram. Viktigt att alltid tydligt identifiera vad eleven behöver utveckla för att komma vidare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Nuvarande utjämningssystem är på en rimlig nivå. Relevant och viktigt att utjämningssystemet finns. En utvärdering och utveckling av systemet kan behöva göras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det är rimligt men frågan är hur mycket fängelserna kan svälja. Definitivt ska straffen skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Marknadshyror kommer att vidga hyresmarknaden och ge lägenheter med både högre och lägre hyra på marknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Jag tror att dessa behövs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och attraktivt. Höghastighetståg kan delvis ersätta inrikesflyg. Viktigt att befintliga stambanor upprustas och att kapaciteten för godståg förstärks.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Vården kommer längre från medborgarna. Nära primärvård med lokalt/regionalt styre är bra för att möta medborgarnas behov. Högspecialiserad vård kan vara statligt samordnad eller samordnad mellan regioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Karensdagen motiverar att gå till arbetet men i vissa branscher kan det vara motiverat att slopa den (barnomsorg, vårdyrken m fl).

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Det beror på anledning till uppsägelse. Underprestation och illojalitet kan vara skäl för uppsägning. Möjligheten att säga upp enklare underlättar beslutet att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anneli Kihlstrand: Olika intressen måste kunna ställas och värderas mot varandra. En exploaterad fyndighet kan behöva beskattas och avgiftsbeläggas för att kompensera markägare eller närboende.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Övriga EU-länder måste solidariskt öppna för asylmottagande så att inte ett fåtal länder drar hela lasset.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anneli Kihlstrand: Svårt område. Att avlyssna utan misstanke är knappast motiverat. Blir ett "storebror ser dig-samhälle".

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anneli Kihlstrand: Vi har en kraftig marginalbeskattning på inkomster av tjänst men låga kapitalskatter. Inte effektivt att höja skatter som kan kringgås på olika sätt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anneli Kihlstrand: Extra viktig Vi har en bra balans mellan skyddad skyddsvärd skog och produktionsskogsbruk. Vi bör sträva efter ett modernt forskningsbaserat skogsbruk med utvecklade brukningsmetoder som sammanväger miljöhänsyn som biologisk mångfald/artrikedom och klimatnytta i form av skogen som effektiv kolsänka och som långvarig kolsänka i exv byggnader av trä.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anneli Kihlstrands val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat