Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Löhnn (fotograf )

Jonas Löhnn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på Miljöpartiet för att inga andra på allvar gör något åt klimatkrisen. Jag har sett till att hamna sist på valsedlarna, så jag ber inte om några kryss

Presentera dig själv

Jag är ordförande i MP Kalmar och sekreterare i vår riksvalberedning. Bor i Kalmar och har en vuxen son. Jobbar med att främja Svenska kyrkans församlingar i Småland och på Öland med deras hållbarhetsarbete, främst socialt och ekologiskt. Spelar volleyboll, sjunger i kvartett, börjat hobbyodla lite och skriver en hel del.

Vad har du för yrke?

Stiftsadjunkt, dvs präst i Svenska kyrkan.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Apan Osvald, E Wägner, Schlaug, Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst på ett sätt som jag inte tror är realistiskt. För mig är det uppenbart farligt för vårt samhälle om SD får inflytande. Det gör också att en borgerlig allians är uteslutet. Jag tycker illa om socialdemokratisk maktpolitik, men att släppa feam dem är det minst dåliga. MP måste försöka maximera sitt inflytande på en sådan regering, men gör det kanske bäst genom att inte ingå i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Löhnn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Skolor ska inte ha vinst som mål, därför ska ingen kunna tjäna pengar på dem, så att det blir mindre kvar till verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Kärnkraft är inte förnybart, det förbrukar ändliga resurser, lämnar ett livsfarligt avfall och medför stora säkerhetsrisker. Det är dyrt och tar lång tid att bygga nya reaktorer, så något sådant löser inte klimatkrisen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Polisen ska kunna visitera människor, men i vårt land ska vi ha en rättslöshet för människor, så att somliga visiteras utan brottsmisstanke. Sådant gör man inte i ett fritt land.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: RUT subventionerar vissa typer av tjänster - det är bra! Men det vore klokare att sådana tjänster istället hade lägre moms, så kunde fördelen även komma dem som inte har några skatteavdrag att göra till del.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig En fredlig värld vill vi ju ha. Bistånd är det som mest bidrar till det, inte vapen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Det är rimligt att begränsa kostnaderna för kungshuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Vi ska hjälpa människor ur beroendet av fossila bränslen. Om bensinpriset är piskan blir vår uppgift att skapa moroten - lägre pris på el genom satsning på vid och sol, stöd i gles- och kandsbygd, utbyggd kollektivtrafik, stöd till fordonskonventering.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Ingen jätteviktig ftpga för mig. Jag tycker att det är vid försäljning och köp som skatteeffekterna ska synas, när det finns pengar att beskatta.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Kommuner måste fortsatt vara rn instans i tillståndsprocessen, men vetot som finns idag missbrukas och bör tas bort.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Man kan förebygga social ojämställdhet och göra insatser för de mest utsatta, men det är ingen människovänlig politik att förbjuda att någon sträcker ut sin hand för hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Det är rimligt när många inte känner sig omfattade av dagens uppdelning i två kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Det ligger i det allmännas intresse att bidra till större jämställdhet även i fråga om ansvar i föräldraskapet, även om det inte ska styras upp för hårt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Nätläkarna får regionerna att blöda pengar. Nåt behöver göras för att resurserna istället går till den offentliga vårdens bemanning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Absolut, det är inhumant att inte låta den som etablerat sig i Sverige känna trygghet över att få stanna. Det ör dessutom kostsamt för samhållet med ständigt upprepade prövningar av samma personers uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig NATO är en kärnvapenmakt. Vi ska avhålla oss från att upprepa kalla krigets kapprustning och istället stå för avspänning, diplomati och fredssträvanden - som självständig och neutral stat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Kommunerna har visat att de är dåliga på att värna biologisk mångfald, när de vill hellre exploatera områden som är attraktiva för de mest välbeställda. Strandskyddet ör viktigt för att värna allmänhetens tillgång till stråk och stränder. Vi ska vara rädda om vår allemansrätt!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig För mig är frågan HUR finansiering ska ske underordnad. Den som rustar för krig har en tendens att dras in i krig, den som rustar för fred har större möjlighet att undvika krig. Det försvar vi bör upprusta är inte det militära.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Vi som gillar demokrati vill inte att politiska nycker styr innehållet i public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Ska vi överleva som art måste fossilberoendet avslutas. vår politik ska bidra till att det är möjligt för vanligt folk att göra omställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Muntliga omdömen ok, men betyg från tidig ålder är motiverande bara för väldigt få. Betydligt fler sorteras som misdlyckade helt i onödan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Omfördelning sker idag. Något rättvisare skulle det kunna bli, inte minst mellan stad och land.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Sexköp bör kunna leda till fängelse, men omständigheterna måste ga betydelse. Det är bra att domstolar har en vred straffskala att döma efter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Det behövs en balans mellan marknadspriser och bruksvärdesprincipen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Vi behöver storsatsa på järnväg om vi ska lyckas bli fossilfria och klara klimatet. Höghastighetståg KAN ingå i de framtida hållbara transporterna, men som prioritering med ändliga resurser är ett finmaskigare järnvägsnät viktigare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Jag är inte främmande för att utreda vad det skulle ge att delar av vården blev komnunal medan sjukhusen blev statliga.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: I ett land med god välfärd ska den som blir sjuk inte av ekonomiska skäl behöva tveka på att sjukanmäla sig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Det finns redan undantagsregler som gör det lagom flexibelt för arbetsgivare utan att riskera anställningstryggheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Löhnn: Företag ska inte obehindrat få exploatera och tömma naturresurser som borde ses som allmänhetens.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Löhnn: Extra viktig Vi behöver bättre på att ge utrymme för olikheter och leva tillsammans, alltså någon form av integration. Då blir invandring mest en resurs. Om inte Sverige, som ligger i välfärdstoppen och är ett glest bebott land kan satsa på en human asylmottagning, då lär ingen annan heller kunna. Idag försöker många koppla brottslighet till asylmottagning, när sambandet mer handlar om ekonomi och manlig norm.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Löhnn: Jag vill skatteväxla så att skatt mest tas in genom moms, som ör olika utifrån t ex hållbarhet. Arbete ska beskattas mindre än idag, men med större progressivitet, för en mer utjämnande effekt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Löhnn: Svensk skog överutnyttjas och kalhyggs i för hög grad. Vi skadar jordens lungor. Skyddad skog kan också brukas, men mer varsamt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Löhnns val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat