Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Larsson (fotograf null)

Magnus Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att jobba för utveckling i hela länet. Stad och land är beroende av varandra. Med förändrat säkerhetsläge är ett bra totalförsvar och inhemsk livsmedelsproduktion viktigt. De gröna näringarna har också en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. För mig är också bra villkor för företagande en angelägen fråga. Besöksnäringen har stor potential att växa i vårt län.

Presentera dig själv

Jag är uppväxt på en mindre gård på landsbygden. Under många år jobbade jag som konstruktör inom el och elektronik på Saab Kockums. Jag gör nu min andra mandatperiod som kommunalråd i Karlskrona. Fritiden ägnar jag gärna åt idrott och trädgård men vi håller också lite djur för att hålla landskapet öppet. Det var miljöfrågorna som främst väckte mitt politiska intresse.

Vad har du för yrke?

Ingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre med bas i mitten av svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Det viktigaste är kvalitén på undervisningen och inte driftsform. Det ska vara en likvärdig skola och betygsinflation motverkas. Kösystemet behöver ses över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Vi behöver ställa om till fossilfri el. Förnyelsebart är att föredra. I det korta perspektivet behöver vi satsa på havsbaserad vindkraft för att snabbt få nyproduktion av el på plats. Vi kan behöva många olika energikällor för att klara framtidens elbehov. Därför kan också kärnkraft bli aktuellt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Visitationszoner riskerar hota förtroendet mellan polisen och människor och skulle i värsta fall göra läget värre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: RUT omvandlar svarta jobb till vita och fungerar som viktiga instegsjobb på arbetsmarknaden. RUT har skapat många nya jobb och företag och tjänsten underlättar vardagen för många.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen men det kan användas ännu bättre. Centerpartiet vill därför att biståndet prioriterar satsningar på åtgärder som leder till demokrati och pålitliga rättssystem. Korruptionsbekämpning är viktigt och centralt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Kungahuset gör ett bra jobb för Sverige. Det finns ingen anledning att göra större förändringar i nuläget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: På kort sikt behöver företag och människor på landsbygden få lägre drivmedelspriser. Över tid ska det ske en övergång till förnyelsebara bränslen. Det är viktigt att behålla reduktionsplikten och öka inhemsk produktion av förnyelsebart.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Vi behöver öka rörligheten på bostadsmarknaden tex genom sänkta flyttskatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Skaparglädje mår bäst i frihet. Politiken ska akta sig för ingrepp och pekpinnar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Vi behöver snabbt mer elproduktion. Processer måste gå snabbare och inspelen komma tidigare. Jag vill annars inte se någon ändring av veto eller kommunalt självstyre.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Att förbjuda tiggeri hjälper inte människor i nöd. Vi måste bli bättre på att motverka orsakerna och hitta lösningar på EU nivå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Vi ska inte detaljstyra människors liv. Behoven kan se olika ut över tid. Vi ska ändå sträva mot ett mer jämställt uttag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Nätläkare kan avlasta primärvården men verksamheten behöver regleras och patienternas rättigheter säkerställas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Sverige behöver höja säkerhetstänket utifrån en orolig omvärld. Kriget i Ukraina har visat att man behöver stöd och att alliansfrihet inte hjälper.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: A- kassa ska underlätta för människor att byta jobb. A-kassan bör därför vara högre i början för att sedan trappas ner.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Strandskyddet behöver reformeras för att gynna och ge rättvisa villkor för landsbygden. Sen kan det i vissa fall finnas anledning till skydd även där.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Något tidigt. 2030 är ett rimligare årtal.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Extra viktig Det är få verksamheter som blivit bättre för att de centraliseras. Låt frågorna ligga nära de människor som berörs och vet vad som behövs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Larsson: Den LAS reformering som nu genomförts är bra. Den gynnar både kompetensutveckling för medarbetare som läget för mindre företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Larssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat