Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andreas Karlsson (fotograf Roland Olsen)

Andreas Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige är ett av världens bästa ställen att bo på men vi behöver stå starkare i både vardag och kris. Vi behöver en ökad robust inhemsk produktion av mat, skogsråvara och förnyelsebar energi. Vi behöver ta tillvara hela Sveriges kapacitet. När jordbruks- och skogsmark brukas aktivt och bidrar det med fler jobb och ökad tillväxt.

Presentera dig själv

Driven energisk och oblyg. Tror på möjligheterna att förändra om man bara vill det nog mycket.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Politiska styret behöver arbeta med långsiktighet i besluten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Andreas Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Att förbjuda vinst är det samma som att förbjuda utveckling

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Kärnkraft är otroligt farlig och får stora miljö konsekvenser vid olyckor

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Att olika områden skall få utökade möjligheter till visitation kan leda till hets mot folkgrupp och vara individkränkande

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Rut avdraget är viktigt för dessa yrken. Det är branscher som fortsatt behöver avsragsmöjligheter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi behöver ge stöd till länder som har behov vid exempelvis katastrofer eller andra saker. Att stödja de mest utsatta skapar en bättre värld

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Pengar ska användas klokt. Om de har egna förmögenheter och vi kan minska ska vi göra det

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi behöver se över skatteuttaget på drivmedel. Det är för högt idag och påverkar människors vardag för mycket

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Denna skatt blir och är fel. Om man förbättrar sitt hus får man högre skatt. Så kan vi inte ha det

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Kulturen ska som många andra saker konkurrensutsättas av dem själva men vi behöver en bra grundfinansiering för detta ändå

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det kommunala vetot ska behållas. Att kommunernas självstyre hotas är inte bra.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det är sorgligt att det sker men det finns många varianter på att tigga. Så som insamlingar, crowfonding mm och även det vi kallar tiggeri. Att förbjuda är inte rätt väg

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Inte rimligt. Får enorma konsekvenser i samhället ex.allmänna toaletter

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Ja. Förstår att samhället vill bestämma detta och har gjort. Nu kommer en ny generation av föräldrar som har en annan syn på jämställdhet så låt de få bestämma själva

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: När de offentliga utmanas så får medborgarna mer och bättre utbud. Sjukvården är skattefinansierad och ersättning för utförd vård gäller då även dessa.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi måste jobba med att människor får möjlighet till fri rörlighet och skapa nya liv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: En gemensam försvarsallians i Europa är bra

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det måste löna sig att arbeta. A-kassan ska vara på rimlig nivå och inte så man avstår arbete. Att arbeta ger så mycket mer än bara lön.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det måste avskaffas. Landsbygden med sin glesare befolkning behöver inte statliga hinder

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: När vi nu rustar försvaret måste partierna tala om vart pengarna ska tas ifrån. Att det kostar det vet vi och då måste vi prioritera vad som är viktigt och inte bara höja skatten

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det ör viktigt att ett brett utbud som de har

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi behöver följa utvecklingen inom tekniken och el produktionen men att staten skall ta detta beslut NEJ. Låt marknaden och medborgarna bestämma

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Det är inte fel med betyg. Att vi redovisar för barn och föräldrar hur de ligger till i skolan är bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Skatteutjämningen behöver ses över och regleras. Att en kommun är fattig kan också bero på dålig styrning och en kostsam verksamhet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Detta förslag är inte genomtänkt. Vi behöver utreda vad konsekvenserna angående fängelseplatser skulle bli.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Ja. Vi lever i en marknadsvörld och skall göra det här också. Statlig styrning på detta är inte bra

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi måste utveckla infrastrukturen i Sverige och detta är en del I det arbetet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Omställningen till Nära vård gör att vi bör diskutera universitets sjukhusen och specialistvårdens organisatoriska tillhörighet. Primärvården/hälsocentralerna behöver vara regional/kommunal.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Karensdagen bör nog avskaffas så de medborgare som har stor kortidsfrånvaro uplmärksammas och får det stöd den behöver av sjukvården och då får vård för sina problem.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Vi har ett bra system och regelverk idag som kan utvecklas men inte förstöras

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Karlsson: Detta måste vi se över och utveckla. Det behöver inte bli enklare att få tillstånd men det behöver gå fortare

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Karlsson: Efter behov och med en solidarisk europeisk överenskommelse om volymer

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Karlsson: Vi skall vara restriktiva med att använda saker mot medborgarna om det inte finns misstankar. Det finns länder som skapar förföljelse mot folkgrupper och vi måste värna vårt rättsystem

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Karlsson: Det ska löna sig att arbeta. Vi har ett skattesystem som idag bygger på att man betalar skatt efter förmåga och det ska vi bevara.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Karlsson: Vi har ett skogsbruk som ägs och drivs av staten,bolag och privata skogsägare. Detta tillsammans med olika certifieringar skapar ett gott skydd av skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andreas Karlssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning

Så svarar Andreas Karlsson: Staten måste ta ansvar på dessa områden där de är huvudmän och ytterst ansvariga Skola, vård, äldreomsorg är kommunala och regionala ansvar