Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Bergh (fotograf null)

Marcus Bergh

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar med mig stor praktisk erfarenhet och engagemang från omställning i samhälle och i företagande. Sedan har jag ett väl utbyggt nätverk i dessa frågor. Jag tror mig vara bra på att balansera ekonomi mot ekologi, vänster-höger etc.

Presentera dig själv

Erfaren entreprenör, pappa till 5 barn, jobbar med rådgivning mot företag och initiativ med hållbarhetsinriktning. Bor i Strängnäs, tidigare i Stockholm, Eskilstuna.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsledare, Coompanion Sörmland.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama. Maria Wetterstrand : )

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riksnivå: Jag ser gärna en regering bestående av MP, S, C och V (om möjligt).

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marcus Bergh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Skolan är en samhällstjänst, inte en affärsidé i första hand. Gärna friskolor, men inte spekulation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Till skillnad från gängse uppfattning inom MP anser jag att kärnkraft kan behövas som komplement, men då helst i form av fler/mindre anläggningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Skapar motsättningar mellan polis och närsamhälle, riskerar att eskalera motstånd mot samhällets funktioner. Det måste finnas bättre lösningar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Varför? Det är en bra väg till försörjning för många, men jag kan inte bedöma hur det ser ut med fusk etc. Känslan är att kostnaden blir densamma för konsumenten ändå och att företagen sätter detta i system. Utredning?

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Behövs väl mer än någonsin, men vi ska ju ha råd att ta hand om Sverige också.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Ser ingen anledning att bekosta kungahusets konsumtion.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Vi måste bli av med fossila bränslen och skatt är nog det enklaste sättet, men det måste matchas med infrastruktur för laddning resp andra transportlösningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Jag anser inte att vanligt folk ska beskattas för sitt eget boende. Det är en nödvändighet att ha ett hem. Att äga fastighet som Näringsverksamhet är en annan sak.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Då blir det mer sponsring, mer kommersiella budskap etc och mindre av allmänt intresse eller samhällsnytta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Kommuner agerar kanske ofta utifrån egennytta men har trots allt bra koll på sitt närområde. Jag tycker frågan är svår och vill helst svara "vet ej".

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Tiggare utnyttjas av kriminella som i sin tur utnyttjar godtrogna medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: jag vill helst svara "vet ej" på denna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Till viss del ja, dock krävs en del som inte kan fördelas ungefär som idag för att inte skapa kvinnofälla etc.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Samma resonemang som med skola och vinstuttag. Risk för spekulation.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Det är för mycket hattande och utredande, utvisningar efter lång tid etc. Ett väldigt märkligt system i dagsläget.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Samverkan är alltid bra, särskilt nu då världen är på väg in i en ny, brutal uppdelning mellan demokratiska länder och hårdföra diktaturer. EU är ännu inte en stark aktör på försvarsområdet. Vissa länder i Nato är samtidigt ett problem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: vill helst svara "vet ej" då jag är kluven. jämför debatten om UBI m m.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: jag tycker det kan finnas större flexibilitet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Jag anser att vi redan har ett högt skattetryck och att vi borde ha råd med 2% av bnp ändå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig SVT/SR behöver finnas och behöver ha resurser till egna produktioner m m, men behöver styras mer mot samhällsnytta och mindre mot att konkurrera med TV4 och andra kommersiella kanaler med diverse lättviktiga underhållningsprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Givet att vi tillåter hybridbilar och har en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Betyg är helt fel väg att gå för att främja lärande och motivation i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: vill helst svara "vet ej". Risk för att främja en viss misskötsel av ekonomin finns och att skötsamma kommuner straffas. Det är inte en bra motivationsfaktor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Jag tror inte på bestraffning av grundläggande mänskliga behov, snarare på att klämma åt ligor som jobbar med trafficking och att stötta de som behöver hjälp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Låt det kosta vad det kostar men överväg att sänka kraven på vissa byggnader så att alla nybyggen inte behöver vara lika dyra. Alla måste inte kunna bo överallt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Vi har en dåligt utvecklad tågtrafik och det behövs stora satsningar här.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Jag anser inte att det nuvarande systemet fungerar bra. Det är för stora skillnader beroende på var i landet man bor. Resurser behöver omfördelas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Vi får väl lita på att folk helst inte vill vara sjuka, och att dom flesta inte rår för det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Idag är det mycket omständligt och illasinnad personal kan ställa till det rätt mycket för en liten arbetsgivare. Det måste dock finnas ett visst skydd för anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Jag är mer bekymrad över att det är så billigt och så enkelt att smita från ansvaret ur miljöhänseende. Vi behöver möjligheten att få fram kritiska mineraler i vårt eget land, för egen tillverkning och omställning, men det får inte vara vilda västern så som det har sett ut länge. Gruvdrift kräver ett stort ansvar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Bergh: Vi behöver ställa upp, men vi behöver också en helt annan policy för att se till att nyanlända får möjlighet att försörja sig och umgås med etablerade svenskar etc.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Bergh: Extra viktig Kalhyggen, särskilt i känsliga områden och där det utförs av statliga aktörer, är ett stort problem. Mångfalden har varit lidande länge i den svenska skogen. Jag anser att det är pinsamt, inte minst när vi påtalar avverkningen i andra länder.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Berghs val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården