Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Petri Ekorre (fotograf null)

Petri Ekorre

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en jordnära man med arbetarklassbakgrund som har i min ryggrad att arbete alltid ska löna sig och vara vägen till din egna framgång. Arbetslinje 100%

Presentera dig själv

Familjeman med barn och barnbarn, bosatt i Gävle. Arbetar med logistik, framför allt externa flöden som transporter. Stora kunskaper i miljö- och bränslefrågor inom tunga transporter. Har över 25 år inom exekutiva befattningar i ledningsgrupper bland annat som VD/vVD för miljardföretag.

Vad har du för yrke?

Egen företagare, konsult inom logistik och management

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ska ha ett högerstyre som bygger på individens frihet och ger möjlighet till personlig utveckling. Det är via individen som samhället utvecklas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Petri Ekorre

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Extra viktig Vinstutdelning står för 0.2 % av den totala skolpengen, resterande vinster återinvesteras i utbildningen. Så 99.8% av skolpengen går till verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Extra viktig Vi behöver en stabil grundproduktion av el. Kärnkraft är en fossilfri, miljövänlig energikälla och 4e generationen av kärnkraft kommer kunna använda tidigare generationers avfall som bränsle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Som nämndeman i Gävle Tingsrätt ser jag effekterna av punktmarkering av kriminella element, bilar, lägenheter och dessa rör sig tyvärr i vissa begränsade områden där visitation utan direkt brottsmisstanke kommer att få presumtiv effekt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Extra viktig Min änka till mor bor i ett hus i östra Norrbotten. Snöskottningen på vintern börjar bli för jobbig, även gräsklippningen under den korta sommaren blir tuff. Vi har tagit in offerter för snöskottning vid behov och med RUT-avdrag känner hon att det är överkomligt med sin pension på ca 12,000 kr/månad. Det är inte bara höginkomsttagare i Djursholm som vill utnyttja RUT!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Vi ska ha ett bidrag till de mest behövande och akuta projekten. Idag har SIDA t.o.m. problem att hitta vettiga projekt att finansiera. Vi ska minska ner biståndet till EU´s miniminivå.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Neutral, dagens apanage ligger på en rimlig nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Bränsleskatterna är för höga sedan länge och det är inte rimligt att landsbygdsborna ska straffbeskattas! Därtill ska reduktionsplikten sänkas till EU's miniminivå!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Vi skall INTE återinföra en fastighetsskatt som tvingar pensionärer lämna sina hem. Min änka till mor skulle behöva lämna sitt hus i östra Norrbotten vid en skatt på 1% av taxeringsvärdet! Hon har inte marginalen på sin minimala pension att betala 500kr/månad

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Idag är varje besök på Gävle Konserthus subventionerat med ca 1500kr/besökare. Det är inte en rimlig hantering av skattepengar

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Det kommunala vetot gentemot vindkraftverk ska vara absolut! De som påverkas av störande vindkraft ska ha möjligheten att säga NEJ!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Tiggeriet har minskat, men är ännu en del av stadsbilden. Dessa stackars människor erhåller bara en bråkdel av pengarna som en del i organiserad brottslighet. Varför skulle tiggare från Rumänien ta sig till Gävle istället för att stanna i t.ex. Berlin som ligger på vägen? Det är organiserat!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Neutral, varken för eller emot.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Familjen vet bäst hur man fördelar föräldraledigheten, och ser i min närmaste krets att det sker jämlikt mycket nära 50/50. Vi ska inte lagstifta om familjens egna prioriteringar

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Åter en neutral fråga, nätdoktorerna fyller en funktion för tillgänglighet, men utnyttjas i allt för stor utsträckning utan att behovet var akut. En bättre skuss borde införas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregeln. Man ska kvalificera sig till ett permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Självklart sedan länge!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Arbete skall ALLTID löna sig och att uppgradera bidragssystemen motverkar arbetslinjen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Strandskyddet måste se annorlunda ut i Nacka kontra Pajala. I Nacka ska gångstråk bevaras, men i Pajala kan ett friare strandskydd ge möjlighet till ny bebyggelse och nyinflyttning och vitaliseringen av bygden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: De höjda försvarsanslagen ska finansieras via nerdragningar inom andra delar av budgeten. Politik är att prioritera! Vi kan börja med att minska antalet statliga myndigheter. Idag är de 478 st! De flesta helt okända för medborgaren och kan stängas utan någon direkt effekt på samhället

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Extra viktig Public Service skall hålla sig till en objektiv nyhetsrapportering och inte speciellt mycket mer. Man har dock haft svårt även med detta grundläggande förhållningssätt. Objektiviteten kan ifrågasättas

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Vi har inte lösningen klar!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Ett tidigt betyg gör att kravställningen blir tydlig!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Det blir fel när en kommun i Stockholm utan äventyrsbad finansierar ett dylikt i Norrbotten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Vi ser redan fenomen som "sugardaddys" och dessa är svåra att klassas som sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Ingen hyresvärd kommer att kräva högre hyra än marknaden tillåter. Är hyran för hög, så blir lägenheten outhyrd. Däremot ska inte ingångna hyreskontrakt kunna höjas över överenskommen hyresreglering

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: JA! Detta är en vansinnig idé! Det kommer aldrig finnas en nationalekonomisk vinning i höghastighetståg i ett land på drygt 10 miljoner invånare på 447425m2 , dvs 22 invånare/km2. Det fungerar i Japan med stor befolkning och korta avstånd

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: För en likvärdig vård i hela riket bör regionerna avskaffas och staten ta över huvudmannaskapet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Karensdagen har haft en grundfunktion, men under pandemin var den till nackdel och då avskaffades den. Neutral men lutar till att den inte har någon större preventiv funktion

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: I grunden har vi LAS, som behöver förnyas och uppdateras. Inom ramen för en ny LAS, så ska det finnas utökade möjligheter till organisationsförändringar

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petri Ekorre: Vi har en helt absurd process att öppna nya gruvor, främst för att utvinna metaller som behövs för energiomställningen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petri Ekorre: Vi ska ta emot kvotflyktingar och sedan pröva varje flykting enligt FN´s flyktingkonvention. För att möjliggöra anhörigflykting ska man kunna påvisa försörjningsskyldighet för den ankommande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petri Ekorre: Jag har inga problem med kameror i varje gatuhörn som i t.ex. London.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petri Ekorre: Vi ska inte straffbeskatta höginkomsttagare mer än idag. Det ska vara ok att bli rik på sitt jobb. Zlatan blir rik på att spela fotboll, "Sven Svensson" ska också kunna bli rik på att vara framgångsrik i sitt arbete

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petri Ekorre: Extra viktig Äganderätten ska stärkas. Staten ska inte tvångsskydda skog bara för att den är bra skött i generationer. Om mer skog ska skyddas , ska man börja med det inom egna innehavet i Sveaskog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Petri Ekorre har hoppat över denna fråga