Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carita Boulwén (fotograf null)

Carita Boulwén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en ödmjuk och lyhörd person med stort engagemang och med en stark och outtröttlig vilja att bidra till att förändra och förbättra i samhället. Jag är ärlig och pålitlig och jag bryr mig, på riktigt, och jag tar ett stort ansvar för det arbete och de uppgifter jag åtar mig. Frågor som engagerar mig mest är migration, trygghet och alla frågor som rör barn och unga

Presentera dig själv

Jag är en stolt mamma till 6 barn (numera vuxna)och är både mormor och farmor. Bor i Onsala i Kungsbacka kommun/ Hallands län, är utbildad undersköterska men arbetar som företagssäljare. Jag har varit aktiv inom politiken sedan 2014, är gruppledare för Sverigedemokraterna i Kungsbacka samt i Region Halland. Min lediga tid ägnar jag helst åt min familj, mina barns fritidsaktiviteter och att resa.

Vad har du för yrke?

Företagssäljare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering bestående av SD, M och KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carita Boulwén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Valfrihet är en viktig fråga för mig och mitt parti. Det som är viktigt är att skolan håller en god kvalitet och att det finns hårda krav på finansiell stabilitet för verksamheterna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Vi behöver planerbar, robust och fossilfri kraftkälla, vilket kärnkraft är. En orealistisk energipolitik har medfört skenande elpriser och brist på energi. Det slår hårt mot svenska företag, industrin och Sveriges invånare

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Ett steg i rätt riktning för att motverka den ökande grova brottsligheten, narkotikahandeln och skjutningar i sk utsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Sverige ligger i topp vad det gäller internationellt bistånd. Bistånd ska ges där det ger mest humanitär effekt, där människor lider av krig eller kris. Ineffektiva bistånd ska avvecklas. Till att börja med ska biståndet sänkas till 0,7%. Pengarna ska istället går till svensk välfärd, bland annat höja pensionerna och stärka rättsväsendet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Sveriges höga drivmedelsskatter riskerar slå undan benen för företagare, inte minst för våra lantbrukare. Det försvårar för dem som lever på glesbygden som många gånger är beroende av bilen och det slår hårt mot dem som redan lever på marginalen, exempelvis barnfamiljer och pensionärer

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Det är inte rimligt att de som vill äga sitt boende ska tvingas betala ytterligare skatt. Kostnaderna för att bo och leva har skjutit i höjden, ytterligare höjning av boendekostnader skulle riskera att många tvingas flytta från sin bostad

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Samtidskulturen bör i större utsträckning stå på egna ben och vara självfinansierad.Det offentliga stödet till vårt svenska kulturarv är en nationell angelägenhet och som måste få kosta och där staten ska ta ett större ansvar för att tillgängliggöra för landets invånare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Kommunens självbestämmande är av stor vikt. I frågor som påverkar omgivningen för en kommuns invånare ör det invånarna själva som ska få besluta om. Vindkraftverk påverkar omgivningen stort

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Det är inte värdigt ett land som Sverige att människor ska behöva tigga sig till sin försörjning. Det går heller inte att blunda för att det hitresta tiggeriet ofta är både organiserat, kopplat till kriminella ligor och människohandel

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Staten ska inte blanda sig i hur familjen väljer att lägga upp sin föräldraledighet. Familjer ska ges goda ekonomiska och sociala förutsättningar men hur de fördelar det, vem och i vilken utsträckning som de ska vara hemma med barnen är familjerna bäst lämpade att avgöra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Att erbjuda olika former av av vårdbesök, och där digitala är ett av dem är bra och viktigt för att kunna erbjuda en god och nära vård för alla våra invånare. Dock behöver systemet ses över vad det gäller ersättning då det idag belastar vårdcentralerna där patienten är listad. Det är viktigt att kvaliteten är god, att digitala vårdbesök avlastar och inte bara ökar vårdkonsumtionen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Ska man uppehålla sig permanent i Sverige så bör man också bli svensk medborgare, vilket ska vara något exklusivt och som det ska ställas krav för att bli. Uppehållstillstånd ska därför alltid vara tidsbegränsade, permanenta endast i de fall man väljer att bli svensk medborgare och kvalificerar sig för det

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: NATO-frågan är inte given för mig. Hade hellre sett ett utökat samarbete med de nordiska länderna. Men med anledning av det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde och Finlands Nato-ansökan vore det inte ansvarsfullt att som enda land i Norden stå utanför

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Det är viktigt att alla som kan ska arbeta och vara med och bidraga till den svenska välfärden. Men om du av anledning skulle förlora ditt arbete så är det viktigt att det finns en ekonomisk trygghet och ett väl fungerande skyddsnät under den tiden du söker arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Strandskyddsavståndet bör minskas så att det blir enklare att bygga eller stycka av tomter och göra det möjligt att bygga strandnära. Dock är det viktigt att värna allmänhetens tillgång till mark och natur, att kunna passera vid och nyttja vattenområden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Det är fel att finansiera försvarssatsning med att höja skatten för svenska befolkningen. Finansiering bör istället ske genom prioriteringar och med det då sänka biståndet och slopa ineffektiva klimatåtgärder

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Public service fyller en funktion, är av allmänintresse och ska förmedla saklig och opartisk samhällsinformation.. Men det behöver göras en översyn för att bättre passa ett förändrat medialandskap samt även få ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Det kommer öka kostnaderna och i första hand drabba äldre, barnfamiljer, låginkomsttagare och de som bor utanför städerna. Staten bör istället för förbud möjliggöra omställningen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Betyg i tidig ålder gör det möjligt att tidigt upptäcka barn i behov av stödinsatser samt gör det möjligt för föräldrarna att få en mer rättvis bild av sina barns kunskapsnivåer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Utjämningssystemet behöver ses över. Det är inte rimligt att välskötta kommuner ska få betala för mer misskötta kommuner. Det måste finnas incitament för kommunerna att arbeta för ett bra företagsklimat och få människor att gå från bidrag till arbete.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Det behövs generellt straffskärpning. Sverigedemokraterna har också nyligen röstat för en straffskärpning vad det gäller sexköp

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Hyrorna måste vara rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa sig en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: En modernare och snabbare järnväg är naturligtvis önskvärt. Men vi måste börja i rätt ände, med en ordentlig upprustning av den kraftig eftersatta järnvägen vi har i landet samt att andra satsningar görs för att säkerställa att man får en väl fungerande och utbyggd järnväg där tågen kommer och går och i tid

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Oavsett var du bor i landet så ska du få en god, kvalitativ och tillgänglig vård. Tyvärr ser vi att vården inte är jämlik idag och vi behöver därför titta på hur vi kan få en mer nationell styrning för att åstadkomma en mer jämlik vård i hela Sverige

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Karensavdraget bör slopas för dem som arbetar inom förskola samt vård och omsorg. Det är yrkesgrupper som ofta utsätts för smitta och som då ofta riskerar att bli sjuka. För att de ska kunna stanna hemma och inte föra smittan vidare bör just dessa yrkesgrupper få slopat karensavdrag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carita Boulwén: Gruvnäringen är viktig för Sverige. Den håller Sverige levande och bidrar till landets välfärd. Tillståndsprocessen är dock lång och krånglig och behöver förändras så att det bli både snabbare och enklare

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carita Boulwén: Extra viktig Sverige har under alltför lång tid haft en oansvarig migrationspolitik, med massinvandring av människor från kulturellt avlägsna länder som har haft svårt att anpassa sig till det svenska samhället. Det har satt djupa spår i vårt samhälle och förändrat landet till det sämre. Sverige ska därför endast ta emot asylsökande om de är från vårat direkta närområde.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carita Boulwén: Polisen behöver få utökade resurser och verktyg för att förhindra och beivra brott. Polisen ska därför ha möjlighet att avlyssna och övervaka misstänkta för att förhindra att brott begås. Det är dock viktigt att det finns starka skäl och att avlyssningen inte på ett oskäligt vis drabbar oskyldiga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carita Boulwén: Sverige skyddar ca en tredjedel av de svenska skogarna och den andelen behöver inte öka

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carita Boulwéns val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning