Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Ardenfors (fotograf Ateljé Photos4U)

Thomas Ardenfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Genom livet har jag försökt leva efter devisen att försöka göra livet bättre för människor i allmänhet och människor som lever i utsatthet i synnerhet. Det har präglat mina prioriteringar och vägval, det har präglat vilka förtroendeuppdrag jag sökt inom politiken. Min och min familjs livspassion är vårt uppdrag som jour- och familjehem. Sedan 1994 har drygt 30 barn bott hos oss.

Presentera dig själv

Bor i Sollentuna, gift med Sussi och har fyra barn. Drivs av ett stark engagemang för att hjälpa människor som har utmaningar i livet. Tror det viktigaste är vart du är på väg och inte var du kommer ifrån…

Vad har du för yrke?

Kommunpolitiker, författare och föreläsare - men främst familjehemspappa

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher och Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Sollentuna vill jag att vi moderater fortsätter att samarbete med våra vänner i KD, L och C. I region Stockholm vill jag vi moderater fortsätter att samarbeta med KD, L och C. I Sveriges riksdag vill jag att vi moderater bildar regering med KD och även ger möjligheten för L att vara med i densamma.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Thomas Ardenfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Ardenforss val:

  • Lag och ordning