Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marjo Myllykoski (fotograf null)

Marjo Myllykoski

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politik behöver följa en linje på alla nivåer för att få genomslag i de frågor som kan lösa många av Sveriges och region Gävleborgs problem. Jag kör raka rör, levererar resultat och jag jobbar alltid ur medborgarnas perspektiv. Jag vill bidra där mitt engagemang behövs och där jag får förtroende att representera väljarna.

Presentera dig själv

Jag har alltid haft ett stort intresse för samhällsfrågor och 2013 engagerade jag mig därför i Moderaterna. Jag är engagerad, driven med moderata värderingar i ryggmärgen. Har förmånen att sitta i kommunledningen och genom mina uppdrag fått möjligheten att driva frågor som förbättrar söderhamnarnas vardag, utvecklar kommunen och skapar möjligheter för företagstillväxt och ett rikare fritidsliv.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag kandiderar till posten som kommunstyrelseordförande i Söderhamns kommun och jobbar för att moderaterna får fler mandat efter valet 2022 på alla nivåer.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marjo Myllykoski

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: En rimlig vinstutdelning är nödvändig för att skolorna ska ha utrymmer för verksamhetsutveckling, tillväxt och buffert för dåliga tider. Våra skolor ska ha god kvalitet i utbildning oavsett driftsform, uppnås det ser jag inga problem med vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Sverige behöver en välbalanserad energipolitik där kärnkraft är grunden tillsammans med vattenkraften därför behöver ny kärnkraft utvecklas och byggas ut. Jag tror inte på vindkraften som lösning till energibehoven nationellt, regionalt eller lokalt utan tvärtom skapar ytterligare utbyggnad svåra problem med stabilitet i elförsörjning då Sverige saknar tillräcklig reglerkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Vi behöver se över reglerna så vi får fler möjligheter till RUT avdrag! RUT avdragen har möjliggjort att många utrikesfödda har kommit in på arbetsmarknaden, att svarta jobb blivit vita och att vi vanliga människor haft råd att renovera våra bostäder eller få ordning på våra trädgårdar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Kungahuset har en lång och fin tradition som bidrar till bilden av Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Ja, det är nödvändigt för oss som bor på landsbygden och behöver bilen till arbetet. Övergången till elbilar är idag orimligt dyr för många och laddningsmöjligheterna för dåliga. Priserna påverkar alla branscher från åkerier, bönder, bygg till dagligvaruhandeln och i slutändan oss konsumenter genom högre priser och sämre utbud.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Det kommunala vetot ska kvarstå starkt. Vindkraftsindustrin har stora investerare och kraftiga lobbyorganisationer bakom sig därför behöver kommunerna ha slutordet för att se till sina medborgares bästa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Tiggeri är inte ett värdigt sätt att försörja sig på och ingen ska behöva tigga i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Självklart ska varje familj få bestämma över föräldraledigheten utifrån familjens förutsättningar och behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Marjo Myllykoski har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Marjo Myllykoski har hoppat över denna fråga

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Arbetslöshetsersättningen är en tillfällig försäkring som inte ska kunna jämställas med inkomst från arbete. Att arbeta ska alltid löna sig mer. Lägg medlen istället på att skapa förutsättningar för företagen att anställa och skarpa lösningar för att öka andelen matchningsbara individer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Låt kommunerna själva bestämma över vilka områden som kan exploateras och vilka som ska bevaras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Marjo Myllykoski har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Bygg ut infrastrukturen norr-söderut istället där flaskhalsar skulle lösas genom utbyggnad av Ostkustbanan som tyvärr inte fick den önskade tilldelningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Jag ser både fördelar och nackdelar med förslaget. Statlig huvudman skulle ge mer likvärdiga förutsättningar för vård, men skulle även drabba mindre regioner, kommuner hårt då statligt ägda verksamheter ofta ser till stordrift och centralisering i första hand.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Karensdagen motverkar till viss del fusk vid sjukskrivning. Fler karensdagar får negativa effekter då sjuka inte har råd att sjukskriva sig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marjo Myllykoski: Lättnader i LAS ökar rörligheten på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Marjo Myllykoski har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marjo Myllykoskis val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning