Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står med båda fötterna på jorden. I riksdagen vill jag arbeta för att införa kunskapskrav i skolan och kunskapsbaserade betyg. Försörjningsstöd är också en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Systemet måste förändras. Det ska löna sig att arbeta och tjäna egna pengar. Inte en krona ska betalas ut felaktigt och alla bidragsbrott ska bestraffas.

Presentera dig själv

En helt vanlig kvinna på lite över 50. Jag är gift och har tre barn mellan 15 och tjugo år. Har alltid arbetat i det privata näringslivet på allt mellan internationella bolag och små företag. Politiken gjorde entré i mitt liv för ungefär 8 år sedan då jag upplevde att samhället började förändras på ett negativt sätt. Jag engagerade mig politiskt för mina barns skull.

Vad har du för yrke?

Redovisningsekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna ska ha ett inflytande, som motsvarar valresultatet, i regeringen. Jag ser gärna en regering i majoritet, bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokrater.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mona Olin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Att förbjuda vinstutdelning kan innebära att skolar som är mycket bra kanske slutar att bedriva verksamhet. En begränsning av vinstutdelning är mer rimlig.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Självklart ska kärnkraften byggas ut. Sverige måste bli självförsörjande på el. Om den ökade befolkningen och näringslivet ska ha en möjlighet att utvecklas och utökas måste vi ha en energitillgång som är stabil. Det är den sannerligen inte idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Det är fullständigt orimligt att det finns områden i vårt svenska samhälle där besökare, oavsett om det är privatpersoner eller blåljuspersonal, inte kan röra sig fritt. Det är dags att ta i med hårdhandskarna och göra slut på våldsväldet i dessa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Ineffektiva bistånd kan vara med skadliga än vad de gör nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: De höga drivmedelsskatterna skapar ojämlika förhållanden i Sverige och slår hårt mot mot både privatpersoner och näringsliv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Detta är en fråga som kommuner själv ska ha rådighet över.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: En familj som sätter barn till världen har ett ansvar för barnens bästa. Föräldrarna ska själv bestämma över sin familj och hur föräldraledigheten ska fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Nätläkare avlastar primärvåden och ökar tillgängligheten. Ersättning för digitala läkarbesök bör dock ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Ett uppehållstillstånd bör alltid vara tidsbegränsat och med en tydlig koppling till den grund tillståndet beviljats för. Ett permanent uppehållstillstånd bör ske genom ett medborgarskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Sverigedemokraterna har drivit denna frågan i flera år.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Beskattningen av svenska medborgare är en av de högsta i världen. Finansiering av upprustning av försvaret kan ske genom t ex sänkta bistånd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Extra viktig Betyg i lägre årskurs hade resulterat i att problem uppmärksammas tidigare, att föräldrar får en tydligare bild kring sitt barns behov och att stöd kan sättas in i yngre ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Sverigedemokraterna har nyligen röstat för en straffskärpning för sexköp och prioriterar skärpta straff generellt. Med vår politik hade en sådan straffskärpning även inneburit att utlänningar, som begår allvarliga brott, inkluderat sexköp, i Sverige, hade fängslats och utvisats.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: För Sverigedemokraterna är det viktigt att alla har råd att skaffa en bostad och att hyrorna därför är rättvisa och har konsekvent stått upp mot den socialdemokratiska regeringen och andra aktörers försök att införa marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Olin: Kostnaden för höghastighetståg är för hög i relation till dess resultat. Det är viktigare att den befintliga järnvägen rustats upp.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mona Olin: Sverige har förändrats till det sämre pga massinvandringen av illegala och ekonomiska invandrare och asylsökande. Många av dagens samhällsproblem, som nu behöver åtgärdas, har sin grund i just detta. Sverigedemokraterna anser att mottagandet ska begränsas till den absoluta lägsta möjliga nivån, enligt EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mona Olins val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning