Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Göran Larsson (fotograf Madeleine Larsson )

Göran Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har på ett framgångsrikt sätt kombinerat att jobba inom välfärden och samtidigt vara kommun och regionpolitiker vilket ökat min trovärdighet och varit en trygghet för mig . Nu jobbar jag heltid som sjuksköterska på SÄS Psykiatrin avdelning 4 a Vuxenpsykiatrin. Det tycker jag ger mig mer trovärdighet inför väljare och jag är fortfarande mycket engagerad och nyfikenhet på att förbättra.

Presentera dig själv

Heter Göran Larsson och är 54 år . Har en uppväxt i Rackeby ( Lidköping på ett lantbruk ..!Bir sedan 2018 i Borås och är gift Har en idrott bakgrund i fotbollen ( Rackeby IK . Har utbildat mig till sjuksköterska med psykiatri specialitet Bjev politiker 1998 och var det i Lidköping i kommunfullmäktige mm till 2018 då jag flyttade till Borås och fortsatte där mitt lokal politiska engagemang.

Vad har du för yrke?

Arbetar som sjuksköterska på Södra Älvsborgs sjukhus inom Psykiatrin.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Barak Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är viktigt att politiker fortsatt har inriktning att gå mot fossilfritt Samhälle enligt Klimatlagen utifrån Parisavtalet.Det är viktigt att vi inte blir ett polariserat ojämlikt samhälle med ökad diskriminering och negativ syn mot det mångkulturella. Ja till MP i samverkan med S , C och V och Nej till SD och då M, KD och L. Alltså att mitt parti går i hop med S.C och V !

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Göran Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Alla skattemedel ska tillbaka till skolan och barnen för deras så viktiga utbildningsresa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Vi är mitt inne i en klimatkris och vi måste ställa om samhället till att vara fossilfritt och då handlar det om sol och vind ( specifikt havsbaserade vindbruk. Att bygga ut kärnkraft är inte aktuellt / långa ledtider 30 år , uranet är ej fossilfritt och de nya mindre reaktorerna i utvecklingsstadiet så kärnkraften inte ngn lösning alls !

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Ej bra förslag och ett slag i luften i brott bekämpning ,!Ökar polarisering i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Har inte lett till de effekter man ville och bättre att hanteras inom offentlig sektor .

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Är mycket dåligt och vi ska i stället vara tydliga med värdet att bibehålla nivån på bistånd ( 1 procent )

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Anser att vi har en struktur på apanaget som är fungerande och vår Statschef hanterar detta bra och förbättrade öppenhet också .

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Vi har en klimatkris och att då agera med att lägga skattepengar på detta är verkligen att driva utvecklingen i fel håll och mot Paris avtalet .!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Är av uppfattningen att den nuvarande kommunala avgiften har en snedfördelade effekt då mycket höga fastighets värden inte ger några skattemedel extra till statlig omfördelning vilket spär på ojämlikhet i samhället och det bör göras en översyn under nästa mandatperiod.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Anser inte att det i dag begränsade offentliga kultursatsningar ska minskas ytterligare då det riskerar allmänhetens möjlighet till att uppleva kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Mycket viktigt i omställning av Sverige till det första fossilfria välfärdssamhälle

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Vi kan inte förbjuda fattigdom !!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Viktig fråga som kommer medverka till att förbättra människors välbefinnande vilket är positivt för hela samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Det är ett värde att barnen erhåller tid med båda föräldrar och risken är att det ökar snedfördelning och kvinnan får ta än mer ansvar för barnet/ n ,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Så länge det inte fungerar bra med nuvarande organisation och det ger ökade kostnader som riskerar drabba annat inom sjukvården så är det värdefullt att hitta en organisering på nätläkare !

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Det är en självklarhet .

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Anser att det gick för fort och processen borde varit längre och också hanteras i detta val .

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Viktigt och värdefullt i vår svenska arbeta marknad .

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Den svenska allemansrätten ska skyddas och här finns tillgång för allmänheten till våra sjö och vattendrag .

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Försvaret ska förstärkas med 30 miljarder för att nå 2 procent av budgeten och det är en kostnad som nuvarande polis och det går inte hantera utan att skatten höjs utan negativa konsekvenser på välfärden .

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Jag vill stärka den allmänna offentliga samtalet och på så vis stärka demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig En klart viktig del i omställning av samhället till det fossilfria . En självklarhet

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Har risk att ytterligare polarisera skolan och klart negativt .

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Det är mycket viktigt att minska denna obalans med över 7 kronors skillnad i Kommunal skatteuttag bland de 290 kommunerna !!’

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Mycket viktigt och självklart.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Skapar bara ökad orättvisa i samhället och ett dåligt förslag .

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Det är en självklar del i det fossilfria samhället där tex detta kommunikationsmedel ersätter inrikesflyg på sikt Självklar del i vår strategi!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Det är viktigt med samordning och förbättrad statlig styrning men vi ska bibehålla regionernas ansvar för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Anser att det är värdefullt och vi har besvärligare ekonomiska tider framför oss !!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Helt fel väg att gå på vår arbetsmarknad .

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Värdefull natur och biologisk mångfald måste prioriteras före .

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Anser att vi måste ha en betydligt mer öppnare och humanare syn på människor som vill komma till oss ! Viktigt för att utveckla och förbättra samhället i en positiv riktning .viktigt med en hållbar inriktning och utveckla integrationen:

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Larsson: Det finns anledningar ärt förstärka denna möjlighet då gängtelaterat dödlig våld är ett gissel i samhället .

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Larsson: Anser att skatten för höginkomsttagare kan justeras uppåt för att dessa pengar kan bidraga i vårt välfärdssamhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Göran Larsson: Extra viktig Vi måste prioritera biologisk mångfald och klimat frågan . Vi måste ta med detta i vår syn på skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Göran Larssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården