Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Sandström (fotograf null)

Mikael Sandström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politikens syfte är att omvandla idéer till politiska beslut - förändrade lagar, budgetposter eller skattesatser. Jag vet hur det går till. Vi har stora problem i Sverige - växande organiserad brottslighet, ett skrämmande utanförskap med många människor som inte kan försörja sig själva och ett allvarlig försämrat internationellt säkerhetsläge. Då krävs beslut, inte snack. Jag kan hantverket.

Presentera dig själv

Jag är ekonomie doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare för Fredrik Reinfeldt. Boende i Nacka med en fru som är läkare. Vi har tre barn, varav två fortfarande bor hemma.

Vad har du för yrke?

Ekonomie doktor, konsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Sandström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Förslaget löser inga problem utan gör att bra friskolor kan tvingas stänga. Valfriheten blir sämre. Ingen får det bättre.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Extra viktig Vi behöver mer el för att kunna genomföra klimatomställningen och försvara svensk tillväxt och jobb. Kärnkraft är säker, planerbar och koldioxidfri. Självklart behöver vi också vind- och solkraft, men det kommer inte att räcka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Svår sot kräver stark bot. Vi måste besegra den organiserade brottligheten och ta tillbaka kontrollen över de områden gängen bestämmer. Lyckas inte det, lyckas inget annat heller. De hårdast drabbade är de som bor i de utsatta områdena, och jag tror att de föredrar denna integritetskränkning framför den kränkning som brottslingarna utsätter dem för.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: RUT ger jobb, är självfinansierande för statskassan, bidrar till att göra svart sektor vid och är till hjälp för Skatteverkets skattekontroll. Det vore höjden av enfald att avskaffa detta väl fungerande system.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Stora delar av det svenska biståndet ger inte den effekt vi borde kräva. Stora summor går genom dysfunktionella FN-organ. Vi måste prioritera kvalitet framför kvantitet i biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Kungahuset gör stora insatser för Sverige. Anslagen är inte orimligt stora, utan tvärtom strama, satta i relation till den kulturskatt kungahuset förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Drivmedelspriserna är en för stor börda för många hushåll, till stor del beroende på den höga beskattningen. Sänkt skatt ger marginellt högre CO2-utsläpp, vilket måste kompenseras genom ambitiösa klimatinsatser på andra områden, men i andra vågskålen ligger hushållens ekonomi och möjligheterna att leva och driva företag i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Den gamla fastighetsskatten avskaffades för att den var orimlig och drev människor från gård och grund. Den ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Ökad privat finansiering av kultur kan göra att kultur blir mer tillgänglig för fler. Samtidigt är det viktigt att vi alla, via skatten, finansierar en kulturens "infrastruktur". Jag tycker att mer bör göras för att de centrala kulturinstitutionerna ska nå ut i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Det finns fullt tillräckliga möjligheter för kommuner att bestämma vad som ska byggas inom kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Frågan är inte enkel, men organiserat tiggeri måste bort.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Det är viktigt att tillvarata rättigheter och intressen för alla personer oavsett könsidentitet, men det vore olämpligt att ändra lagstiftningen på detta vis.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Nuvarande lagstiftning är en bra avvägning mellan strävan efter ökad jämställdhet och föräldrarnas rätt att bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Vårdpengar ska gå till vårdgivare, baserat på medicinskt relevanta kriterier. De nuvarande kryphålen som utnyttjats av nätläkare måste täppas till, eftersom de blivit ett slukhål för skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Vi måste ha en så stram migrationspolitik som möjligt under lång tid, eftersom vi inte klarat integrationen för den stora grupp som anlänt under de senaste decennierna. Tillfälliga uppehållstillstånd är då mer ändamålsenligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Sverige tillhör de västliga demokratierna. Nato är det starkaste försvaret för de värden vi står för. Rysslands krig mot Ukraina illustrerar övertydligt vikten av att ha ett starkt försvar och att tillhöra en stark allians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Höjd A-kassa leder till höjd arbetslöshet. Det är helt fel recept just nu. Tvärtom behöver A-kassan bli stramare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Det måste bli avsevärt lättare att leva och driva företag i landsbygdskommuner. En del i detta är att generellt strandskydd ersätts med beslut om strandskydd där det bedöms viktigt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Sverige ligger i toppen av världsskatteligan. Det går att göra omprioriteringar för att satsa på försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Snarare än att uppdraget ska bli smalare, så bör det bli tydligare. Public service är viktigt, men samtidigt bör inte finansieringen med allmänna medel kunna användas för att minska mångfalden genom att konkurrera ut privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Det är ett orealistisk förslag. Symbolpolitik med tveksam klimatnytta som riskerar att få allvarliga konsekvenser för enskilda och för det svenska samhället ska inte genomföras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Betyg är ett bra sätt att mäta kunskaper och ge elever ett tydligt besked om vad de gör bra och vad som behöver bli bättre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Redan idag utjämnas kommunala inkomster till 100%. Det finns alltså inte "rika" och "fattiga" kommuner. Det kommunala utjämningssystemet måste göras om så att det mer träffsäkert hjälper kommuner som har stora problem. Däremot är det orimligt att systematiskt misskötta kommuner ständigt ska få allt större bidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Mikael Sandström har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Vi kan inte rakt av införa marknadshyror. Däremot måste systemet reformeras så att hyran bättre svarar mot efterfrågan på lägenheter. Reformeringen måste ske gradvis och samordnas med andra åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Förslaget är samhällsekonomiskt olönsamt och bör inte genomföras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Staten bör ta större ansvar för sjukvården, men ett fullständigt övertagande är en stor apparat som inte bör prioriteras. Det är bättre att genomföra reformer som har mer omedelbar effekt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Alla försäkringar bör ha en självrisk. Denna självrisk är rimlig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Sverige har redan idag förhållandevis flexibla regler för uppsägningar. För vissa typer av företag och i vissa situationer, behöver det dock bli lättare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sandström: Extra viktig Gruvor har byggt vårt välstånd sedan urminnes tider. De lägger grunden för jobb, tillväxt, export och europeisk självförsörjning. Vi behöver mineraler för att genomföra klimatomställningen. Alternativet till svenska gruvor är utländska gruvor, ofta med dåliga arbetsförhållanden och utan miljöomsorg.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sandström: Vi behöver ha en så stram migrationspolitik som möjligt, eftersom vi under lång tid har haft störst asylinvandring (per capita) i hela Europa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sandström: Vid varje utökning av möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel måste integritetsinskränkningen noga vägas mot möjligheten att effektivare komma åt brottslighet och andra angrepp på vårt samhälle. Just nu väger dock behovet av brottsbekämpning över. Vi måste bekämpa den organiserade brottsligheten!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sandström: Framför allt måste dock skatten sänkas för låg- och medelinkomsttagare, som fortfarande, trots jobbskatteavdraget, betalar alldeles för höga skatter. Avtrappningen av jobbskatteavdraget som S-regeringen infört har inte givit några ytterligare skatteintäkter men har minskat arbetsutbudet. Den har alltså gjort oss alla fattigare. Den måste alltså tas bort.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sandström: Skyddet av skogen måste förenas med möjligheten att driva skogsbruk, på det sätt som vi gjort i Sverige sedan vi fick vår skogsvårdslag 1903. Det går utmärkt att förena ekonomiskt rimliga villkor för skogsbruk med höga naturvärden och bra villkor för friluftslivet. Skogsägare måste ges goda villkor för att förvalta sin mark.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Sandströms val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning