Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Wahlmino (fotograf privat)

Lotta Wahlmino

Varför ska väljarna rösta på dig?

I generationer har min familj och jag diskuterat politik kring köksbordet. Allt från Palme, Löntagarfonder och Socialdemokratin som beskattar allt och alla, till Rysslands upprustning. Som lärare i samhällskunskap fick jag till slut nog av att diskutera. Jag reste mig från köksbordet och blev politiker för att kunna påverka och förändra. På riktigt! Nu brinner jag för skolan och dess viktiga roll.

Presentera dig själv

Jag har idag förmånen att få vara heltidspolitiker och vara med och påverka i en mer liberal inriktning. Jag har två vuxna barn och hund. På fritiden älskar jag att spela tennis och engagera mig i olika föreningsliv.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg och Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill styra tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lotta Wahlmino

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Det är viktigt med friskolor för mig men samtidigt är det många som är frustrerade över att det finns ett fåtal som tar ut stora vinster, dessa behöver vi se över samtidigt som vi ser till att valfriheten bevaras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Extra viktig Vi kommer att behöva kärnkraft för lång tid framöver och vår elförbrukning spås fördubblas, då kan vi inte förlita oss på annat utan säkerställa att vi kan leverera den el som krävs. Tekniken går framåt och vi behöver se till att vår lagstiftning fungerar i den nya tiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi behöver ta tag i problemen i våra utsatta områden men detta är kanske inte helt rätt väg att gå. Andra åtgärder är viktigare, en reformerad socialtjänst, fler poliser med lokal anknytning, kameraövervakning och bättre koll på både de som ingår i gängen och vistas i dessa områden. Alla som bor i dessa områden har rätt att känna sig trygga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Extra viktig Vi behöver ha fler som startar och driver företag och just RUT har skapat många arbetstillfällen för de som tidigare hade det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har även skapat "vita" marknader som tidigare var ett stort problem.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi ska fortsätt att vara stolta över att vi är ett rikt land som kan satsa mycket på bistånd och jag är stolt som Liberal att vi fortsätter att stå upp för 1% målet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag är rojalist och tycker att vi har en god ordning som jag värnar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Det är inte rimligt att i dessa tider inte sänka den del som staten kan påverka. Vi kan inte straffa hushållen och företagen när priserna blir orimliga. Det är ytterst rimligt med en tillfällig sänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Extra viktig Som Liberal säger jag nej på en ny fastighetsskatt. Vi var med att ta bort den gamla och mitt parti kommer inte medverka att införa den igen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Kommunerna ska ha fortsatt stor makt att avgöra huruvida vindkraft ska byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Tiggeri löser inga problem och när det handlar om barn ska socialtjänsten vara där och ingripa snabbt. Samtidigt löser vi inte problemen som leder fram till tiggeri med att förbjuda den.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag tycker att det är rimligt at vi utreder detta så att vi får ett underlag över hur det ser ut.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Liberalerna vill se en ny föräldraförsäkring där det finns två spår med lite olika utgång. Men det är viktigt att vi behåller de dagar som idag är öronmärkta för båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi kommer att behöva mer digitalisering inom vården i framtiden så vi ska värna detta men se över och säkerställa att ersättningsmodellen är relevant.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag tycker det är mer relevant att vi skapar bättre förutsättningar för våra små företag att anställa personer så att fler kan komma i arbete. Här kan vi sänka skatter för småföretag och göra det enklare att anställa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag tycker inta att vi ska ha högre skatter så för mig handlar det om att vi behöver prioritera om för att hitta sätt att finansiera bla. försvaret

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag är nöjd med det vi har idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Om vi gör detta tillsammans inom EU så är det säkert möjligt, dock kanske vi får vänta till 2030 innan det fungerar fullt ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag tycker att det är rimligt att alla skolor som vill ha betyg från åk 4 ska få ha det. Betyg är en viktig del i att ha koll på elevens kunskapsinhämtning och det är en viktig del i att synliggöra behov av stöd. Alla elever har rätt till en bra skola och det stöd som behövs för att klara av den.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag tycker vi har ett bra system idag men det kan kanske behövas utvärderas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad som vi behöver reformera. Att pröva marknadshyror på nyproduktion behövs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Jag är oerhört skeptisk till detta projekt som saknar både finansiering och funktion.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi behöver synliggöra rollen för staten och utvärdera hur det fungerade under pandemin.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Tycker att det är rimligt att vi återgår till det vi hade innan pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi behöver en modern och flexibel arbetsrätt som både skyddar arbetstagare men även förstår företagarnas behov.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi behöver värna vår gruvnäring och vara stolta över de hårda miljökrav som vi har. Det är en stor fördel mot andra länder där man inte värnar miljön.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi ska värna asylrätten men vi måste även kunna hantera de ansökningsprocesser som blir. Det är viktigt att vi får en bättre integration och inte skapar fler som lever i utanförskap.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Wahlmino: Det ska alltid löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Wahlmino: Vi behöver värna den gammelskog som vi har kvar och se till att vi inte lämnar efter oss ett dåligt arv till våra barn och barnbarn. Samtidigt behöver vi se till att vi har ett hållbart skogsbruk där skogen ses som en viktig del.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lotta Wahlminos val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning