Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lena Mahrle (fotograf null)

Lena Mahrle

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kan det politiska hantverket och är inte rädd för att fatta obekväma beslut. Jag jobbar politiskt för att göra samhället bättre, inte nödvändigtvis för att bli omvald.

Presentera dig själv

Stark och orädd. Genuint liberal med osviktlig tro att vi själva kan fatta viktiga beslut i våra liv. Kreativ och lösningsorienterad.

Vad har du för yrke?

Legitimerad psykolog.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet med klar liberal inriktning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lena Mahrle

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Friskolereformen behöver uppdateras, inte avvecklas. Att kunna välja skola åt sina barn är en självklarhet och därför ska vi fixa det som idag inte är optimalt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Nya generationens kärnkraft som dessutom kan använda redan befintligt kärnavfall är viktig för att nå klimatmålen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Polisen har redan metoder för att identifiera och spana på kända kriminella. Det är viktigare att sätta in insatser för fällande domar. Visitationszoner är kränkande av vår integritet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Arbetslinjen är viktig, den har skapat många vita jobb. Jag är trött på att en del jobb är "finare" än andra. RUT är dessutom viktig för våra äldre som nyttjar RUT för att själv kunna bestämma vilken hjälp man vill ha och inte en kommunal handläggare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Fokus på demokratiserinsprocesser och jämställdhet och rättigheter för HBTQIa+ ökar friheten på sikt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Höga skatter, för att därefter ge ut bidrag..? Nä, helt fel väg att gå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Fastighetsskatt kan vara bra om skatten stannar lokalt. Åter igen: skattesystemet måste moderniseras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: En kombination av offentliga medel och privata satsningar är av godo. Kultur bygger trygga samhällen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Grön omställning för att nå klimatmålen är nödvändig. Det är dags även för södra delarna av landet att vara del av energiproduktion, landets norra regioner behöver mer av uttaget av sin lokalt producerade energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Att vara fattig är aldrig ett brott. Vill du inte ge en peng, så ge då ingen peng. Fokus på att straffa eventuella traffikers om människor blir utnyttjade

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Hur vi själva väljer att identifiera oss skadar absolut ingen. Dags för lagstiftningen att hänga med i utvecklingen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig All annan socialförsäkring är individuell i Sverige. Ojämt uttag i föräldraförsäkringen leder till djup ojämställdhet, för ALLA.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig De tillhandahåller en tjänst som medborgaren vill ha. Regionerna behöver hänga med i utvecklingen och leverera digital vård de också.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Med permanent uppehållstillstånd blir det större fokus att etablera sig och lära sig svenska som.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Liberalerna har lyft NATO-medlemsskap under decennier. Skönt att andra partier också vaknat. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Arbetslinjen är viktig. Vårt skyddsnät ska fånga upp oss när vi faller men fokus måste vara att få hjälp tillbaks till egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Helt avskaffas är väl tufft formulerat men helt klart att kommuner själv ska kunna prioritera bostäder där många vill bo.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Vi har redan ett av världens hösta skattetryck. Klart att vi måste kunna prioritera upp försvaret utan massiv skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Då har man möjlighet att lyfta fram resurser till de elever som behöver mest stöd I tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Men som sagt, en modernisering av skattesystemet måste prioriteras. Med statlig skola och statlig sjukvård ökar möjligheterna till god skola och vård för alla, oavsett vilken kommun/region du bor i.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Det måste bli ett slut på att se människokroppen som en handelsvara.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Byggbranschen är söndersubventionerad vilket driver byggpriserna för alla.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Absolut ett prestigeprojekt som kostar på tok för mycket. Lägg pengarna på att rusta de banor vi redan har och bygg ut kollektivtrafik för både arbetsledare och gods. Till det behövs inga höghastighetståg!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Extra viktig Men absolut! Din Postadress ska inte avgöra vilken vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Arbetslinjen måste gälla även när vi är sjuka. Vi ska ha ett fungerande skyddsnät åt alla och därför får vi också upplåta en dag till karens.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Utan företag stannar Sverige. LAS-lagarna har blivit LÅS-lagar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Mahrle: Viktigast är att säkerställa att intäkterna stannar i landet och inte rinner ut i multinationella konglomerat.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Mahrle: Demokratiska spelregler fungerar bara med personlig integritet. Släpper vi för mycket på den är det omöjligt att ta tillbaks.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Mahrle: Det är fattigdom vi ska kämpa mot, inte att jaga de som lyckats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lena Mahrles val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning