Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Comstedt (fotograf null)

Maria Comstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill ha: En grön, socialliberal och feministisk röst i riksdagen som vägar vända och vrida och på perspektiven i syfte att skapa ett bättre samhälle för så många som möjligt. Jag brinner för miljö, klimat, jämställdhet, småföretagande och människors lika värde. Min valslogan: "Det är inte nånannan - utan du, jag och alla andra tillsammans"

Presentera dig själv

Jag heter Maria Comstedt och är 54 år gammal. Jag är orolig för hur vi människor behandlar varandra i vårt land och hur vi misshandlar vårt jordklot. Jag vill kunna titta mina barn i ögonen i framtiden och säga att jag gjorde så gott jag kunde. Jag har en sambo som har hund, två barn, ett gäng bonusbarn och jag är entreprenöriell, kreativ, snäll och jag älskar att bada och dansa.

Vad har du för yrke?

Näringslivskoordinator och destinationsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Centerpartiet får en central roll och vågar utmana statsministerposten. Jag vill att C regerar med S, MP och V och jag hoppas att L tar sitt förnuft till fånga också. :)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Maria Comstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi driver en skolpolitik för höga kunskapsresultat, där elever och föräldrar också ska ha rätt att välja den utbildning som passar just dem bäst. Det viktigaste är att alla skolor, såväl kommunala som friskolor, håller hög kvalitet och fullföljer sitt kunskapsuppdrag för alla elever. Men systemet bör ses över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Extra viktig Att bygga ut kärnkraft för att lösa ett energiproblem på kort sikt är inte en långsiktig lösning eftersom det tar lång tid att bygga, det finns ingen ekonomi i kärnkraft och än har vi inte knäckt frågan om avfallshanteringen. Vi kan inte lova vad som händer om 100 000 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Extra viktig Ett mycket diskriminerande och kränkande förslag som lätt kan döma oskyldiga och fördjupar orättvisor och diskriminering i vårt samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Jag är för rutavdrag då det gynnar småföretag. Vi skulle också kunna bredda förslaget att gälla fler branscher, te x besök hos psykologer och samtal mm.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Jag och Centerpartiet står upp för en-procentsmålet i biståndet men vill fokusera biståndet så det används bättre där det gör störst skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Det vore väl lämpligt att se över vilka som får apanage och det borde begränsas. rent generellt så är det märkligt att vi har ett kungahus 2022 - men jag har ingen riktig uppfattning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vårt mål är att fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt eller till 2030, med vissa undantag. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket senaste tiden. Vi borde sänka drivmedelskatten för vissa grupper tex lantbrukare som producerar mat.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi vill inte återinföra fastighetsskatten. Ingen ska tvingas lämna sitt hem pga. av att en skatt höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Jag tror att vi kan öka finansieringen genom att hitta fler aktörer men stödet ska inte bytas ut om privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Partiet är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Vi vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar. Vi står bakom dagens system,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Centerpartiet har länge beslutat på partistämman att de Sverige ska vara medlem i Nato. Jag anser att det var i en annan kontext än nu och jag känner en viss tvekan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Akassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Centerpartet vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill partiet långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men Centerpartiet ser inte att det innebär att skatten ska höjas. Jag kan dock känna en viss oro eftersom vi har stora utmaningar framför oss där vi pratar mer om skattesänkningar än vilka kostnader det ska täcka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Extra viktig Vi värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv. Public service spelar stor roll för vår demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret. Men jag tycker att det vore rimligt att ändra till 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Centerpartiet anser att betyg ska ges från årskurs 6. Personligen tycker jag att man ska fundera på om och när man ska ha betyg och vad de visar för kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: et finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: C vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Centerpartiet vill ha en nära vård med lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänlig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: en som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstödsom gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Comstedt: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn naturintressen och biologiska mångfald. Här behöver vi fundera flera varv,

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Comstedt: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck. Idag är det ganska stängt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Comstedt: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Comstedt: Centerpartiet vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare. Jag tycker att vi behöver se över skatten för höginkomsttagare och kanske t om öka den.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Comstedt: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Jag skulle gärna se att vi skyddar och värna ändå mer skog för att fånga koldioxid och biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Comstedts val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat