Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Yvonne Norlén

Svar i valkompassen

:

Yvonne Norlén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi ska säkerställa att kvalitén i skolan är bra. Staten behöver bli en bättre kravställare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi ska satsa på förnyelsebar energi som inte belastar framtida generationer. Avfall från kärnkraft ärver nästa generationer. En allvarlig olycka påverkar ett strt område i Europa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Polisen ska visitera på uppkommen anledning. Att utsätta en hel lokalbefolkning kan leda till större konflikter och känslan av att de inte är en del av samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Rut-avdraget möjliggör att människor får ihop vardagspusslet, tjänstebranschen växer i en "vit ekonomi, skapar sysselsättning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi är en mycket rik stat jämfört med andra. Vi ska ge bistånd på plats för att undvika krig, svält, dålig skolgång, dålig sjukvård och miljöproblem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Kungahuset är en historisk tradition som skapar stora mervärden för Sverige och dess innevånare och företag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: För de personer som har långt till jobbet är nuvarande prisbild på drivmedel för hög. Även för en del branscher som ex de blå och gröna näringarna är drivmedelskostnaderna för höga. Istället för att minska skatten för alla bör skatten eller annan kompensation ges till ovan målgrupper.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi har fortfarande en bostadsbrist i Sverige. Varför ska de som har investerat i en egen bostad straffas?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi behöver el för att göra en omställning av samhället till förnybar energi. Länsstyrelserna bör få ett större mandat till att besluta var lämplig placering av vindkraftverk, då Länsstyrelserna är vana att avväga intressekonflikter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Yvonne Norlén har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Yvonne Norlén har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Den här frågan är svår. Jag står för självbestämmande i stor utsträckning men samtidigt tar det tid att förändra normer på arbetsplatser som skapar en större jämlikhet för alla. Tycker det är bra som det är just nu.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Tillgänglighet, kvalité och jämlikhet i vården är viktig oavsett var du bor i landet. Vårdcentraler oavsett huvudman borde erbjuda digitala tjänster. Prisbilden för olika nättjänster ska regleras av landstingen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Yvonne Norlén har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi behöver kraften bakom NATO för att försvara oss mot ev angrepp.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: A-kassan bör följa prisutvecklingen (inflationen) i samhället.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: I glesbygd bör strandskyddet avskaffas för att skapa attraktiva boendemiljöer och fritidsaktiviteter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Vi har ett tillräckligt högt skattetryck. Omfördelning och högre produktivitet av använda skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Public service är viktigt! Oberoende, opartisk men måste ha ett konkurrenskraftigt utbud för att inte tappa sin publik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Om vi ska byta ut hela flottan av förbränningsmotorer tom 2025 måste staten erbjuda subventioner för att köpa elbilar, det blir kostsamt. Min uppfattning är att de ska fasas ut men under en längre period då infrastrukturen för elbilar är uppbyggd, staten kommer att behöva skapa ekonomiska incitament för ett byte.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Betyg kan vara en naturlig del av skolgången men det nuvarande betygsystemet behöver bytas ut då det bygger på negativ bestraffning istället för en positiv.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Alla ska ha en möjlighet att utveckla sin potential oavsett var man bor i landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Om det skapar en likvärdig sjukvård över landet, annars nej då det blir ett för stort avstånd mellan medborgare och beslutsfattare.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: För små företag är en anställning en stor investering.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yvonne Norlén: Miljöhänsyn måste tas, äganderätten måste beaktas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Yvonne Norléns val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat