Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Sjöblom (fotograf null)

Susanne Sjöblom

Svar i valkompassen

:

Susanne Sjöblom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Fokus ska vara på elevers lärande och prestation. Dåliga skolor kommer att väljas bort och självsaneras om skolinspektionen gör sitt arbete

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Bra energikälla när vi ska sänka CO2 utsläppen. De andra energikällorna som finns idag är bra komplement men kan idag inte ersätta vårt behov, ex blåser det inte så snurrar inte vindkraftsparken.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Det är mycket bra att under en begränsad tid och vissa platser visitera för att komma åt illegala vapen. Eftersom kriminaliteten förflyttar sig så bör även zonerna göra det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: När det infördes var det för att göra svarta jobb till vita. De som utför tjänsten kommer in i samhällets socialförsäkringssystem samt betalar skatt som bidrar till gemensamma utgifter

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Behövs en ordentlig översyn och genomlysning av biståndet bl a var går det, vilken nytta gör det och går det till rätt saker i mottagarlandet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: De representerar Sverige på ett bra sätt och förvaltar många historiska byggnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Hela Sverige ska leva och bilen behövs både i stad och landsbygd. Bilen kan i många fall vara avgörande för att få livspusslet att fungera. En skattesänkning är bättre än bidrag för att kunna betala den höga skatten på drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Nej, fastigheten är inget som ger inkomst, genererar pengar, varje månad,

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Absolut, anser att kommun och regionens pengar ska gå till dess kärnverksamhet

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Vi har den kommunala vetorätten och den är bra, eftersom de har mest kunskap om sitt närområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Jag anser det finns många dåliga parameter som kommer med att tiggeriet får fortgå, bl a boende och sanitet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Svår fråga, man är dock född som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Absolut, beslut ska fattas så nära individen som möjligt. En politiker vet inte vad som är bäst för respektive familj och individ. En politikers uppgift är att ge människor möjlighet att själva välja och lösa sin situationen efter sina behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Alla läkare ska finansieras av skattemedel men finansieringsmodellen kan ses över. Ge människor möjlighet att välja.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Situationer i länder förändras över tid, ibland på kort tid och en omprövning efter tre år är bra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Bra att få hjälp och kunna hjälpa andra att försvara sig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Fokus ska alltid vara att få människor som kan arbeta i arbete. Det ska alltid löna sig att arbeta. A-kassan är inte en långsiktig försörjning utan en tillfällig försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: En del kommuner har lång kustremsa, flera sjöar och vattendrag och behöver attraktiva områden för bostadsbyggande för att kunna attrahera inflyttning. Det borde vara en kommunal fråga eftersom de känner till sitt område bättre än staten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Det finns pengar i systemet och det gäller att prioritera. En politikers uppgift är att prioritera och inte hela tiden skicka notan till medborgarna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Det finns bra kommersiella kanaler och då kan pengarna prioriteras på annat.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Låt konsumenten styra utvecklingen genom sina val. Företagen tar ansvar och produktutvecklar och nischar sig för att nå konsumenterna. År 2025 är inte realistiskt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Bra för elev och föräldrar att kunna få ett kvitto på kunskapsnivån. Jag anser dock att dagens betygsystem måste ses över och reformeras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Inte generellt. Jag anser att varje kommun har ett stort ansvar. Alla kommuner med över 100 000 invånare borde definitivt inte ha behov av kommunalt utjämningsstöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Jag anser att den branschen är förnedrande och för med sig mycket kriminalitet och många tragiska livsöden.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Det kommer att skapa fler hyresrätter eftersom fler aktörer kommer att vilja utveckla hyresrätter. Det ger de som inte har någon bostad möjlighet att hyra en.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Investeringskostnaden är för hög.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Nej beslut ska fattas så nära individen som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Det är bra med en karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Ibland blir rekryteringar inte bra. Genom att göra det enklare att säga upp anställda blir det även enklare att få ett jobb eftersom arbetsgivare vågar anställa. Även konjunkturen varierar och är konjunkturen bra vågar man förmodligen anställa några fler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Sjöblom: Det är bra om vi kan utvinna mer under ordnade förhållanden

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Sjöblom: något mindre just nu när vi har svårt att integrera människor och få in dem på arbetsmarknaden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Sjöblom: Är bra om syftet är att stävja brott för allas säkerhet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Sjöblom: På arbete ska alla endast betala kommunal och regional skatt, inte mer. Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Sjöblom: Skogen bör kunna brukas mer

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Sjöbloms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning

Så svarar Susanne Sjöblom: Extra viktig Även skola och utbildning samt äldreomsorgen är viktig