Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Wennberg (fotograf Angelica Klang)

Hans Wennberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska välja mig för att du då får en lyssnande och resonerande person med tydlig miljöpartistisk kompass som alltid kommer att stå upp för de gröna grundsolidariteterna.

Presentera dig själv

Politiskt aktiv sedan 1998 med ett stort intresse för funktionsrättsfrågor, kultur och hälsa. Balanserar land och stad för att behålla perspektiv!

Vad har du för yrke?

Regionråd (kommunikatör/grafisk formgivare i det "civila")

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP, S, V, C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hans Wennberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Vinsten med skolan är välutbildade barn och unga, inte utdelad vinst till ägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga och innebär enorma säkerhetsrisker. Det behövs billig och miljövänlig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Miljöpartiet vill därför hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Lagen tillåter polisen redan idag att visitera dem de behöver kontrollera. Att införa visitationszoner skulle troligen på gruppnivå drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden, vilket riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Det är viktigt att RUT-avdraget löpande ses över så det inte blir en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Det svenska biståndet ska vara till hjälp för utvecklingsländer och ge dem resurser att stärka möjligheterna till självständighet, utbildning och utveckling. Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Monarkin som vi har den idag är en förlegad och till stora delar enbart ceremoniell inrättning som bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Vi vill göra det hållbara resandet billigare och med det skynda den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Sveriges måste nå sina klimatmål.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Miljöpartiet vill att beskattning av tillgångar ska vara mer enhetlig och rättvis . Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Kulturen tillhör oss alla och ska kunna utövas fritt och fristående från såväl offentlig som kommersiell påverkan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Det behövs tydligare riktlinjer för när och varför kommuner ska ha rätt att stoppa vindkraftsbyggen. Det kommunala vetot bör omformas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Vi ska inte förbjuda någon att be om hjälp. Fattigdom är inget brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Med respekt för varje människas identitet bör ett tredje juridiskt kön införas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Permanenta uppehållstillstånd ger bättre möjligheter till trygghet och arbete.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Sverige behöver ett starkt försvar, både militärt och civilt dvs ett starkt totalförsvar. Genom avtal och samarbeten med andra länder kan vi fortsätta att var en fristående och fredsivrande part i en orolig värld.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Samhällets trygghetssystem ska vara på rimlig nivå och också inkluderande.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Strandskyddet som det är idag ska bibehållas för att säkerställa tillgång till sjöar, hav och vattendrag både för naturens och människans skull.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Jag anser inte att skatten ska höjas generellt utan snarare för de med höga inkomster genom att t ex införa värnskatt för de med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Vi vill skydda public service i grundlagen. Ett starkt och oberoende public service är viktigt och finansieringen behöver därför stärkas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Vi behöver skynda på omställningen av transportsektorn till elektrifiering och en metod är att förbjuda nyförsäljningen av bensin. och dieselbilar fr o m år 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Jag anser att om betyg alls ska användas är det som tidigast från åk 7 som de ska ges.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Det kommunala utjämningssystemet behöver ses över och bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Straffet för köp av sexuella tjänster måste skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Risken är stor att om det skulle införas marknadshyror skulle det medföra höjda hyror, vilket drabbar de med låga inkomster och kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Sverige behöver bygga ut järnvägsinfrastrukturen för att öka tillgången på järnvägsspår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Att förstatliga vården löser inte dagens problem utan kan få motsatt effekt. Vi vill att staten ska ta ett större finansiellt ansvar, men också förtydliga till exempel patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Att stanna hemma vid sjukdomsindikation eller sjukdom ska inte straffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla och att göra det enklare för arbetsgivare att säga upp anställda är inte att skapa trygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Wennberg: Kraven för att öppna nya gruvor i Sverige ska även fortsättningsvis vara skarpa och ställas mot högt ställda miljökrav samtidigt som vi ser att genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter möjliggöra för mer effektiva tillståndsprocesser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wennberg: Det är en mänsklig rättighet att söka asyl och den rättigheten måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wennberg: Att använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke kan vara ett led i att bättre bekämpa grov brottslighet. Dock måste detta balanseras mot mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wennberg: Det behövs ett något mer utjämnande skatteuttag som ser till att de med höga inkomster bidrar mer än de med låga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Wennberg: Extra viktig Skogen är en mycket viktig del av att binda in koldioxid och skapa sk kolsänkor och är mycket betydelsefull för den biologiska mångfalden, därför behöver mer skog skyddas. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans Wennbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning