Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Salo (fotograf Julia Salo)

Åsa Salo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att företag , skogsbruk,landsbruk och transportnäringen ska ha en möjlighet att överleva och frodas i Sverige.

Presentera dig själv

Jag är en kvinna uppväxt på landet i ett småskaligt jordbruk som blivit egen företagare inom transport branchen. Bor sen 2012 i en småstad.

Vad har du för yrke?

egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

carl bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

att Moderaterna och Kd ska ha regeringsmakten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Åsa Salo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åsa Salo: Företag behöver vinst för att kunna återsatsa i skolan eller nya skolor

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åsa Salo: Extra viktig vi behöver mer el i framtiden och kärnkraften är fossilfri

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Åsa Salo: Extra viktig varför är rut så ifråga satt? Rot är det inte, och båda skapar en vit marknad och fler jobb

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åsa Salo: Extra viktig Det måste fungera att leva, arbeta och bo i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Åsa Salo: folk måste kunna påverka sin boendemiljö!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Åsa Salo: Extra viktig Det är viktigt att göra det attraktivt att bo och leva på landsbyggden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Åsa Salo: vi har redan för högt skatte tryck idag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Salos val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi