Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Madeleine Atlas

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tycker att det är viktigt att man tar ställning och värdesätter demokratin. För mig är klimatet den viktigaste frågan. Vi ska inte få klimat ångest men vi ska driva frågan med kraft och beslutsamhet. Andra viktiga frågor för mig är vårt förhållningssätt till djur. Vi ska äta mindre kött och det kött som vi äter ska komma från djur med god omsorg. Pälsdjursuppfödning ska förbjudas.

Presentera dig själv

Jag har en bred bakgrund och erfarenhet från många olika verksamheter. Född och uppvuxen på en gård utanför Lund. Läste Maskin på tekniska högskolan i Linköping. Därefter har jag arbetat som ingenjör inom maskin, livsmedel, vård och inom byggindustrin. Under större delen av mitt vuxna liv har jag bott på gård och drivit hobbylantbruk och B&B. Jag och min man har fyra barn i åldern 18-24 år.

Vad har du för yrke?

Egenföretare Har tidigare arbetat som ingenjör i olika företag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar att några småpartier åker ut så att vi får färre, men större partier. Jag vill att Socialdemokraterna och Centerpartiet ska få majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Madeleine Atlas

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Många friskolor medverkar till en ökad segregering och ökade samhällsklyftor. Friskolor kan vara motiverat i de lägre skolåren.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Kärnkraften är en stor och kostsam investering med en råvara som ännu inte bryts på ett bra sätt och heller inte i vårt närområde och med en slutförvaring som inte är varken klar eller testad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: När RUT infördes upplevde många att priserna ökade markant, vilket är en baksida på denna typ av förslag. Att ta bort det kommer troligen innebära att man låter priserna ligga kvar på en hög nivå.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Jag anser inte att det är tidsenligt att bekosta kungahuset med statliga pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Det ska svida lite att köra bil så att man uppmuntras till andra typer av kommunikationer eller helt enkelt avstår från onödiga transporter. Dock finns det många som är helt beroende av bilen för att få sitt liv att fungera. För denna grupp måste priserna ner.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: De kommuner som har en stor del vindkraft ska ha större möjligheter att kunna stoppa fortsatt utbyggnad, än andra. Kan vara lämpligt med någon form av kvotsystem att alla måste vara beredda på att ha en viss andel vindkraft, utöver det ska det vara frivilligt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Det är trist att det ska behövas, men som läget är så vore det oklokt att inte gå med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Betyg är bra för några barn men förödande för många. Utvecklingen är så pass olika i de yngre åldrarna att det blir orättvist med betyg. Det är viktigt att kunskap och nyfikenhet uppmuntras på ett tidigt stadium och skolan blir en positiv upplevelse. Kraven och betygen ska komma succesivt. Dock ska det hela tiden vara tydligt ifall en elev verkar komma snett.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Madeleine Atlas: Det är viktigt att bygga ut tågtransporterna med snabba och tids effektiva tåg. Dock måste man ta hänsyn till alla som drabbas av höghastighetsbanan i form av buller, värdeminskning på sina fastigheter, markförluster mm

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Madeleine Atlass val:

 • Miljö och klimat