Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hanna Wistrand (fotograf Christian Minnhagen)

Hanna Wistrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

En socialliberal aktivist som står upp för individen, föreningslivet och demokratin. Jag är övertygad om att genom en social trygghet och en lyckad skolgång får man de verktyg man behöver för att bli en fri människa som kan göra egna val oavsett vilken bakgrund man har. När vi alla enskilt förstår att vi är en del av samhället kan vi få mycket gjort. Detta jobbar jag för.

Presentera dig själv

En liberalfeministisk aktivist som tror på individens förmåga att bidra till samhället och att samhällets ansvar är att se till att alla människor får möjligheten till sitt bästa jag. Tidiga insatser gör större skillnad för samhället än hårda straff. -Det bästa är att aldrig bli kriminell. Skolan, socialtjänsten och föreningslivet ger de bästa förutsättningarna för barn att hamna i innanförskap.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen men ser upp till flera

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgeligt utan inflytande av SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Hanna Wistrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Extra viktig Friskolan måste reformeras, ta ett större ansvar och bli mer långsiktig. Vinstuttag måste begränsas och istället återföras till verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Modern kärnkraft är bättre än gammal kol. Samhället måste fungera samtidigt måste vi utveckla nya och bättre lösningar för hållbar och tillräcklig energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Var ska gränser gå och vilka ska utsättas för visitation? Det finns många mycket effektivare och bättre åtgärder för att öka tryggheten. Detta är symbolpolitik.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: RUT-gör svarta pengar vita. För mig obegripligt att ROT är helt ok för vänstern men inte RUT. RUT gör stor skillnad för människor långt ifrån arbetsmarknaden och för människor som försöker få ihop livspusslet. Dubbelt bra!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Extra viktig Minskat bistånd innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar. Enprocentsmålet ska gälla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Det har redan blivit begränsat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Tillfällig sänkning ok, skatter ska dock kunna vara miljöstyrande så miljöval premieras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Kultur är viktig för människans och samhällets utveckling. Utan att kapa stöd bör vi möjliggöra för MER stöd ifrån det privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: 90 dagarsfördelningen ahr gjort skillnad för jämställdheten så de ska vara kvar. L vill ha en ny förföräldraförsäkring där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Vi behöver istället en ny och bättre ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök. Digitala besök är en del i framtidens vård men kan aldrig likställas med fysiska besök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Just nu är PUT inte genomförbart som huvudregel men när migrationspolitiken stabiliseras inom EU är det att föredra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Bättre med skattesänkningar som möjliggör anställning

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Extra viktig Betyg är mycket mindre subjektivt än omdömen. Ju tidigare stöd kan ges till elever som behöver det desto bättre. Betygen är en viktig del i detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras, tex större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hanna Wistrand: Gruvnäringen är viktig för Sverige men även de miljökrav vi ställer.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Wistrand: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hanna Wistrand: Gammelskog måste skyddas och mer stöd behövs för att hotade arter ska kunna spridas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hanna Wistrands val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Sjukvården