Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Lundgren (fotograf null)

Jonas Lundgren

Presentera dig själv

Jag tror på människan som en god och intelligent varelse. En del gör medvetna fel, de bör begränsas, en del tänker inte som jag men det är också okej. Jag tror på en liberal värld där människor tar medvetna kloka beslut som inte skadar andra människor. Att begränsa eller styra människors frihet är att hindra dem från att vara sig själva. Staten ska styra övergripande frågor men inte människan.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare inom teamutveckling och konflikthantering.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stark Liberal majoritet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jonas Lundgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: För att driva företag behövs möjligheten att göra vinst och kunna ta ut den. Däremot bör vinstuttaget begränsas så att merparten av vinsten återinvesteras i verksamheten. Kan man tjäna pengar på asfalt så bör man få tjäna pengar även på utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Ingen energikälla är idag så pålitligt som kärnkraften. Nyare anläggningar kan utvinna mer kraft ur uranet vilket ger mindre mängd restprodukter. Vi behöver pålitlig och ren energi som varken förstör skogar, fjäll eller tystnad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Polisen ska kunna införa de åtgärder de anser behövs för att kunna upprätthålla säkerhet för allmänheten. Om det innebär inskränkningar för en mindre mängd människor får det vara så.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Sverige bör hjälpa de som behöver hjälp, även internationellt. Däremot kanske vi bör se över eller sätta tydliga krav på demokrati, utbildning och hantering av mänskliga rättigheter i samband med biståndsfrågor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Kungahuset bör få den budget de behöver för att utföra sitt uppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Som boende i norra Sverige är det självklart att drivmedelsskatter inte ska avgöra om en företagare kan fortsätta sin verksamhet eller inte. Det handlar inte om pendlare i Stockholm som kan cykla eller ta bussen till jobbet. Det handlar om de som har 10 mil enkel resa till sjukhuset eller de som jobbar med skogsmaskiner för att bidra till Sveriges export av trävaror.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Det är orimligt att den som ägt ett hus länge ska betala hög skatt vid försäljning bara för att husen runt omkring säljs dyrare nu än för 30 år sedan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Kommunerna bör ha veto angående vindkraften. Vindkraft bör byggas där den behövs och inte i Norrland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Vi ska inte förbjuda tiggeri. Däremot behöver vi kanske se över bidragsmöjligheten för våra mest utsatta i samhället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Jonas Lundgren har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig När vi kommit längre i jämställdhetsfrågan kan de få bestämma mer själva. Genom att styra fördelningen kan vi förhoppningsvis nå ökad jämlikhet på sikt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: De läkare som får uppdrag av regionerna ska kunna få finansiering om det behövs. Det går inte att säga blankt nej. Däremot ska det ske på ett sånt sätt att de kan komplettera den allmänna vården istället för att konkurrera.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Migrationspolitiken bör se mer till individens behov och det allmänna läget vid tillfälle för beslut.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Ja.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Det ska löna sig att arbeta. Akassan är en omställningsförsäkring och bör vara tillräcklig hög så att individen klarar sig men inte mer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Strandskyddet bör få lättnader men inte avskaffas helt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Börja med omfördelning av medel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Jonas Lundgren har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Vi har inte en infrastruktur för laddning av elbilar i tillräcklig omfattning för att avskaffa förbränningsmotorer i bilarna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Fortsätt att planera men börja med att bygga ut järnvägen i hela Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Jag ska inte få olika sjukvård beroende på var i Sverige jag bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Vi kan ta emot betydligt fler men vi måste också ta hand om dem som kommer och ge dem bra förutsättningar att lära sig svenska och att integreras i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Lundgren: Extra viktig Skog växer, för och växer igen. En del avverkas, en del brinner. Skogen och floran mår bra av variationer genom avverkning, bränder eller annat. Vi bör inte skydda mer skog än idag däremot bör den avverkas långsiktigt och hållbart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Lundgrens val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning