Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marlene Ackland

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är engagerad, envis och rättfram. Kämpar för de frågor jag tror på.

Presentera dig själv

Social, glad och utåtriktad. Aktiv föreningsmänniska som brinner för företagarfrågor. Drivs också av frågor som rör jämlikhet och rätten att själv få bestämma.

Vad har du för yrke?

Redovisningskonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan Persson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i egen majoritet alternativt allians med moderaterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marlene Ackland

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Extra viktig Vinster skall inte förbjudas, men de skall inte göras på bekostnad av elever och kvalitet. Det skall inte finnas övervinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Extra viktig Det skall finnas el, för människor och företags då den behövs. Vi behöver en planerbar form av energi och därför behöver vi bygga ut kärnkraften

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi måste öka antalet verktyg som polisen har till förfogande, men ändå värna individens integritet. Vi behöver mer förebyggande åtgärder. Kameror i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Extra viktig Bra för kvinnligt företagande. Det oavlönade husarbetet begränsas. Ett bra RUT-avdrag ger fler enkla jobb, och minskar antalet svarta arbeten

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Svenskt bistånd skall gå till att säkra de mänskliga fri- och rättigheterna och även säkra fria val i världen. Vi vill se ett bistånd som motsvarar 1% av BNP

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi tycker att de skall ha ersättning för det arbete de utför. De gör ett bra arbete för att representera Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi vill tillfälligt sänka skatt på bensin och Diesel, med tanke på hur priserna ser ut idag. De höga priserna gör att människor ändå väljer mer hållbara alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Extra viktig Vi behöver ökad rörlighet på bomarknaden. Ökad fastighetsskatt förhindrar detta. Vi behöver göra det lättare för unga och nyanlända att komma in på bomarknaden

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Kulturen skall inte vara beroende av offentliga bidrag och därmed politiken. Vi skall inte minska stödet, Istället skall vi ha goda förutsättningar för kulturföretagande och ha skatteregler som gynnar gåvor och sponsring

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Kommunen och dess invånare bör få bestämma över sin närmiljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi skall inte förbjuda tiggeri. Däremot behöver människohandel bekämpas som ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: det borde åtminstonde göras en utredning över hur det kan se ut rent juridiskt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: För jämställdhetens skull så kan det vara bra att några månader öronmärks till pappan. I övrigt så tycker vi att vårdnadshavarna själva skall få bestämma över sina liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Nätläkare kan vara ett bra alternativ till de ofta överbelastade vårdcentralerna. Kanske systemet med ersättning behöver ses över så att det inte utnyttjas

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Tillfälligt uppehållstillstånd kan vara bra de första åren.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Extra viktig Trygghet skapas bäst i stabila samarbeten och i allians

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: A-kassan skall vara allmän, statlig och pålitlig. Det skall löna sig att arbeta och få lön. För hög a-kassa kan ge felsignaler.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Strandskyddet är viktigt, särskilt i exploaterade områden. Vi behöver mjuka upp strandskyddet och göra det mer flexibelt bl a för landsbygdsutvecklingen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Försvarsanslagen behöver ökas, men genom omprioritering. Vi har redan tillräckligt höga skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi skall ha både konkurrens och public service. Public Service utgör en central del av granskning av makten - viket vi alla skall vara med och betala till. Public Service skall ha ett brett uppdrag och vara en grund för yttrandefrihet och demokrati

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Vi siktar mot en fossilfri bilpark från 2035, och vill öka elektrifieringen. Men förbud mot bensin- och dieselbilar från 2025 kan vara för snävt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: I dagsläget så är det möjligt för skolor att sätta betyg från årskurs 4. Kan vara bra att avdramatisera betygen och se dem som något att arbeta emot.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Kommuner skall inte bestraffas för att de har en välskött ekonomi, där de kanske planerat för kommande investeringar. Men ett utjämninssystem bör finnas då olika kommuner har olika förutsättningar

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: En människas kropp skall inte gå att köpas. Vi måste också motverka trafficking och utnyttjandet av utsatta kvinnor

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Marknadskrafterna bör få bestämma vad saker och ting kostar

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Kostnaden är för hög och kommer att tränga bort andra satsningar. För att fortsätta planerna med höghastighetståg behöver vi en bredare samsyn.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Om sjukvården skall vara lika för alla i vårt land så behövs en central planering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Det är rimligt att en typ av självrisk finns, då det är arbetsgivaren som står för sjuklönekostnaden de första två veckorna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Arbetsrätten för framförallt mindre företag måste bli mer flexibel. Risken med att anställa idag är stor för många företag varför de avstår. Om den anställde inte bidrar så måste det finnas en möjlighet med uppsägning utan att det kostnadsmässigt stjälper ett litet företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marlene Ackland: Det skall vare lätt, effektivt och rättssäkert men med tydliga krav - framförallt om det påverkar miljön.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Ackland: Alla som behöver asyl på rätt grunder skall få det - men det måste ske på ett hållbart sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Ackland: Polisen behöver ha bättre verktyg i sitt arbete framförallt mot kriminella gäng.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Ackland: Det skall alltid löna sig att arbeta. En sänkt statlig skatt ger mer pengar i plånboken vilket får ekonomin att växa.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marlene Ackland: Vi skall skydda den gamla skogen och även sårbara arter som påverkas av miljön

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marlene Acklands val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Marlene Ackland: Skolan är viktig för att den är tillgänglig för alla och ger kunskap. Integrationen är viktig för att lära sig språk, bli självförsörjande. Klimatet för att det är vår framtid det handlar om. Lag och ordning för det är viktigt med trygghet och frihet. Sjukvården är viktig för att alla skall ha rätt till lika vård.