Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans-Peter Carlson (fotograf Liberalerna)

Hans-Peter Carlson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Människor med verklig erfarenhet från livet i företagande och glesbygd är alldeles för ovanliga i politiken. Vill man ha en liberal röst för frågor som är viktiga för oss i Västerbotten och norra Sverige skall man rösta på mig. Liberal, företagare, engagerad! För skolan, företagandet, en vettig energipolitik och infrastruktur som fungerar även för oss här!

Presentera dig själv

Jag bor sedan 21 år i Tärnaby. Bakgrund som konsult inom management och PR, drivit hotell och skidbutik i nästan 20 år, arbetar nu med nordiskt samarbete inom ramen för Nordiska Ministerrådet. Två vuxna söner, en sambo och en mycket personlig hund som heter Athena. Älskar skidåkning och brinner för utveckling - inte minst inom samhällsplanering, energi, företagande och skola.

Vad har du för yrke?

Projektledare för Nordiskt samarbete på MidtSkandia.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Liberal borgerlig regering med så lite inflytande som möjligt för ytterkanterna. Man skall kunna samtala med alla och ta stöd där man har sakpolitisk samsyn.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hans-Peter Carlson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Även friskolor måste kunna investera och utvecklas. För det krävs att man bygger upp kapital. Eget kapital, kvalitet, ökat ansvar för elever med särskilda behov: allt detta skall säkerställas. Vi föreslår en ny friskolereglering med det innehållet. Vi skall komma ihåg att även kommuner skall gå med vinst, 2%, enligt lag. Skälet är precis detsamma.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Sverige behöver alla fossilfria energislag för en snabb klimatomställning. Att som nu skett, stänga ner ett antal fullt fungerande reaktorer och genom politiska beslut straffa ut klimatsmart energi är helt enkelt inte hållbart. Vind, sol och kärnkraft: de behövs allihop.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vi måste upprätthålla förtroende och tillit, och i många fall återuppbygga det. Då är inte visitationszoner en bra metod. Polisen skall inte vara, eller bli, fienden till de boende i ett visst område. Zoner kan tyvärr medverka till att det blir så. Det är inte platser utan individer som begår brott, det är individer som skall punktmarkeras. Vistelseförbud är en bättre väg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Att göra svarta jobb vita kan aldrig vara en dålig idé. Erfarenheter visar att många företag kunnat skapas och expandera i den bransch som skapats. Fler som jobbar, fler som behövs, fler som bidrar - alltid bra! Många äldre som inte riktigt orkar med längre använder RUT, de vill inte ha (och får inte alltid) hemtjänst och då är RUT ett mycket bra alternativ.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Liberalerna skall försvara och stå upp för 1%-målet. Biståndet skall användas till att stärka demokratin i världen. Demokrati, utbildning, handel och frihet är det som skapar fred och välstånd. Vi skall blir tuffa med att ställa krav och vi skall definitivt stötta demokratirörelsen i t ex Ryssland. Ibland kan extra insatser behövas som vid t ex Ukrainakriget.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vi har en konstitutionell monarki, oavsett om vi gillar det eller inte. Det innebär att kungahuset skall vara vår "PR-byrå" mot omvärlden. Enligt många mätningar gör deras arbete stor effekt. Så länge grundlagen ser ut som den gör skall vi inte sabotera det arbetet. Frågan om monarki eller inte är en annan sak - och behöver debatteras.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Våra höga bränslepriser drabbar många människor orimligt hårt. Samtidigt måste vi ställa om. Där det finns alternativa transporter måste de vara billigare än fossilbil. Men i stora delar av landet finns inga alternativ - och då måste det fortfarande gå att ta sig till jobbet och till sina aktiviteter. Men det är otroligt viktigt att vi skapar incitament till omställning!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Fastighetsskatt är boendeskatt. Det är inte rimligt att behöva sälja och flytta för att det helt plötsligt blivit populärt (dyrt) att bo där man har sitt hus och kanske haft i många år. Fastighetsskatt och skatt på en reavinst när man säljer är också dubbelbeskattning, så det är inte rättfärdigt. Hellre en rimlig avgift till kommunen där fastigheten ligger som går till den service som krävs där.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vi lägger inte överdrivet mycket pengar på kultur. Men det viktigaste är att vi inte styr kulturen - armlängds avstånd gäller! En viktig fråga är tillgänglighet - i hela landet. En del heliga kor kanske skall slaktas - vi har idag en otrolig centralism i statligt finansierad kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig De som bor och som får leva med konsekvenserna av industrier skall givetvis kunna vara med och bestämma om det skall finnas några industrier där. Det gäller vindkraft också. Men man får ta konsekvenserna, t ex högre elpriser. Det kommunala vetot måste finnas kvar, den lokala demokratin får inte köras över!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Märkligt förslag och märklig inställning. Jag får tiggarbrev varje dag: postkodlotteriet, sossarnas lotteri, röda korset etc. Lokala ordningsregler på respektive plats styr väl vad gäller människor som tigger, visumregler och migrationsregler styr vem som får vara här. Ett icke-problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Om det är ett problem som blir löst - så helt ok. Men jag har svårt att förstå prioriteringen - tror att det finns viktigare saker att ta itu med. En invändning kan vara internationella svårigheter - vid visumansökningar till länder som absolut inte accepterar ett tredje juridiskt kön exempelvis.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Det finns viktiga argument för den valfriheten. Samtidigt vet vi att det är viktigt för barn, föräldrar och jämställdhet att båda föräldrarna tar en del av ledigheten. Staten som betalar måste få ha synpunkter på det. Det skall vara glasklart att det faktiskt är för barnens skull vi har föräldraledighet. En balans är viktig, i har världens mest generösa föräldraförsäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Om man kan minska köer, upprätthålla kvalitet och bidra till folkhälsan finns väl inga argument för att ta bort avtalen med regionerna? Däremot skall man inte kunna ta betalt för att ta mot ett samtal och skicka patienter vidare till en vårdcentral - det är inte ok. Varför regionerna inga nätmottagningar? Vore väldigt effektivt för att minska tryck på akutmottagningar och primärvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vi behöver ha en uppsättning av verktyg i migrationen. För arbetskraft, under asylprövning etc behövs tillfälliga uppehållstillstånd. Vi skall ha försörjningsplikt vid arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. Den som inte fått asyl eller inte har uppehållstillstånd av andra skäl behöver lämna landet. Annars urholkas asylrätt och en rättvis migration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Självklart. Vi har under många år förlitat oss på stöd av NATO utan att vara beredda att bidra fullt ut. Internationell solidaritet kräver att vi också bidrar, inte bara förväntar oss hjälp om vi behöver. Med den situation som nu råder i Europa är det än mer nödvändigt att vi går med snarast.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: A-kassan skall vara en omställningsförsäkring - det skall alltid vara ett lätt val att gå från stöd till arbete. Den som kan arbeta skall också arbeta och på så sätt vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Det betyder att det måste vara fördelaktigt att arbeta - även om man får ett enklare jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Det skall inte avskaffas - men det skall minskas och vi som bor i glesbygden skall kunna få bygga på ställen där det skapar attraktiva miljöer. Det kommer att behövas för att säkra kompetensförsörjningen och vända befolkningsutvecklingen. Strandskyddet ska kunna se olika ut i olika delar av landet. Men att avskaffa det helt kan leda fel ur både miljö- och samhällsplaneringsperspektiv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Vi har redan världens högsta skatt. Det behövs fler som arbetar så vi får mer skatteintäkter totalt. Det kan kanske kräva sänkt skatt, till och med. Dessutom är prioriteringar en av de viktigaste politiska uppgifterna. En familjevecka med betald ledighet kommer väldigt långt ned på min lista jämfört med försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: En del av det som idag görs av public service görs bättre av andra. Så ett djupare uppdrag kring samhällsdebatt, nyheter och kultur kan innebära att det blir smalare. PS behövs för nyheter, kultur, analys, objektiv granskning och inte minst för hela den del som omfattar minoritetsspråk, UR och lokal bevakning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Det är sannolikt för tidigt. Men 2030 är rimligt. Vi behöver ställa om - då skall vi ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Jag har alltid gillat betyg. Men blir mer och mer tveksam så jag ser hur både forskning och erfarenheter visar på en hel del problem. Om betyg ändå bara ges i slutet av en termin eller ett läsår blir ju "avstämningsfunktionen" tveksam. Så gärna betyg - men där de verkligen är ett "avstämningsverktyg". Vi behöver mer koll på likvärdighet, nationella prov behöver rättas och betygssättas centralt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Hela skattesystemet skall ses över. Att då bara justera i skatteutjämningen blir helt fel. Men en sak som är verkligen problematisk är att Malmö kan gå med 1300 miljoner i i överskott 2021 och samtidigt vara största stödmottagare i utjämningssystemet. Märkligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Svensk bostadsmarknad har två problem: det byggs inga bostäder och det är ingen marknad. Finns det betalningsvilja så skapas resurser för mer byggande. Det är märkligt att det skall vara fritt fram att ta hur mycket betalt som helst för en villa eller bostadsrätt men att den som investerar i ett hyreshus inte har den rätten. Vi behöver fler bostäder, inte fler regleringar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Vi behöver fungerande järnvägar. Med mer dubbelspår kan vi redan nu köra GBG - Sthlm på 2,5 timmar. Att komma ner till 2 timmar blir knappast samhällsekonomiskt intressant för 300 miljarder? Satsa på att utveckla den järnväg vi har inkl en färdigbyggd Norrbottniabana till Luleå och en upprustad inlandsbana som kan ta mycket gods!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Högspecialiserad vård är redan delvis statligt styrd. Vi behöver minska byråkrati och admin, vi behöver korta köer och vi behöver får ut mer för våra resurser. En del mer statligt ansvar kan vara bra. Samtidigt måste primärvården vara nära medborgarna och vara första prio. Den skall sannolikt styras och skötas regionalt/lokalt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: En försäkring bör ha en självrisk, det är rimligt. Erfarenheter från Norge säger att utan karensdag blir det högre sjukfrånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Kompetens måste kunna prioriteras framför anställningstid. För att överleva i en framtid måste företag kunna utvecklas med kompetensen kvar. Därför är det rimligt att det är det som styr. Däremot skall man givetvis inte godtyckligt kunna säga upp medarbetare - det är ju självklart.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Det skall vara SNABBARE att få tillstånd till olika saker. Det betyder inte att kraven skall minska eller att man skall skynda förbi miljöprövningar etc. Men det måste gå att korta handläggningstiderna! Nyligen fick ett vindkraftsprojekt klartecken, efter ha ha sökt tillstånd 2002..... sanslöst.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vi skall stå upp för och tillämpa de asylrättsregler som internationella överenskommelser slagit fast. Vi skall ta vårt ansvar och bära vår del av bördan. Det innebär att andra också måste göra det. Vi behöver fler internationella samarbeten för att fler skall ta sin del och för att världen skall bli lite mer rättvis. Det betyder också att de som inte har skyddsskäl måste lämna Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans-Peter Carlson: Det är rimligt att vi ökar möjligheterna att knäcka den gängkriminalitet och brottlighet som nu växer utan kontroll. Polisen skall få större möjligheter, inom rimliga ramar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig ALLA skall betala lite mindre i skatt. Det är möjligt om fler arbetar. Idag har vi oerhört många människor som inte försörjer sig själva i Sverige vilket i längden är ohållbart. Arbetsföra människor behöver arbeta för att bidra till allas vår välfärd. Då kan också skatten bli lägre för alla, vilket stärker egenmakt, konkurrenskraft, välstånd och frihet. Så: lägre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans-Peter Carlson: Vårt bruk av skogen, med ungefär 2% årlig tillväxt netto av biomassan är en viktig del i klimatarbetet. Ungefär en femtedel av all skog i Sverige är skyddad på ett eller annat sätt och det är en rimlig andel. Vi behöver dock hitta fler och med flexibla metoder - stora kalhyggen är inte den enda vägen framåt....

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans-Peter Carlsons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Hans-Peter Carlson: Extra viktig Det är enkelt: Skolan för att vår framtid sitter i klassrummen. Klimatet för att den framtiden skall vara tillgänglig. Energin för att den framtiden skall bli attraktiv.