Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Engsund (fotograf )

Lars Engsund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har engagerat mig i politiken för att jag vill åstadkomma en förändring och få in mer av helhetsperspektiv i politiska beslut. Vi behöver samarbete i sakfrågor och få snabba beslut. En del av de samhällsproblem som finns idag har skapats av bristen på helhetssyn i politiska beslut, eller t o m avsaknad av beslut eller åtgärder. Den ökade brottsligheten eller energipolitiken är ex på detta.

Presentera dig själv

Jag är 54 år och har arbetat i näringslivet i 25 år som anställd och egen företagare. Jag har även arbetat som lärare i grundskolan och i sjukvården under några år. Jag har familj med fru och utflugna barn. Jag lever en aktiv fritid med hockey, skidåkning, skärgårdsliv och vänner i fokus.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör och egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, KD, L och med SD som samarbetspartner. Jag ser gärna att andra partier kan samarbeta i sakfrågor.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Engsund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Vi behöver planerbar baskraft. Kärnkraft är enda alternativet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Den extrema situation med skjutningar och brottslighet som vi upplever just nu kräver okonventionella metoder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Vi har ett långt land med stora avstånd. Så länge vi inte har några alternativ så är svaret självklart.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Vi har löneskatter i Sverige som ligger bland de högsta i världen. Det är inte rimligt att vi därmed ska använda våra skattade pengar till att betala ännu mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Kommunal självstyret ska värnas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Ingen ska behöva tigga i vårt land.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Föräldrarna får sköta fördelningen, det ska inte politiken syssla med.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Vi ska ha en fri marknad, men regelverk och kontroll behöver öka så att vi får ut mesta nyttan av våra skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Jag har ansett att ett NATO-medlemskap är mycket viktigt sedan kalla krigets dagar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Vi skulle kunna använda skattemedel som idag felaktigt betalas ut i bidrag till människor som inte är berättigade till bidrag för att man exemplevis inte bor i Severie eller annat fusk.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Det finns goda skäl att se över public service och vad dessa ska leverera. Oberoende nyheter och samhällsinformation ska vara huvudprio.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Innan ett sådant beslut fattas behöver alternativ finnas. Vi är inte där ännu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Det är viktigt att mäta kunskaper, hur ska vi annars kunna fånga de som behöver stöd och hjälp?

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Jag vill verka för att vi ska se över utjämningssystemet, men kommuner som sköter ekonomin ska inte bestraffas. Samtidigt bor vi i samma land och alla kommuner har inte samma förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Detta är ett exempel på att "hela Sverige INTE ska leva"! Dessa pengar kan exempelvis användas till att utveckla vårt elsystem och förbättra infrastrukturen generellt, särskilt i landsort och glesbygd.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Sjukvården är ett område som är högprioriterat. T ex visar pandemin att vi behöver en bättre samordning och bättre styrning av sjukvården. Våra 21 regioner och dess styrning behöver ses över.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Engsund: Vi ska underlätta för arbetsgivare att rekrytera. I andra änden är det viktigt att det finns en flexibilitet för företagare att avsluta en anställning. Flexibiliteten behöver generellt öka för små- och medelstora företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Sverige har uppenbara problem med integrationen av nyanlända. Vi behöver en tid av återhållsamhet, men vi ska alltid ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Vi har en extrem situation med skjutningar och annat elände. Det kräver extrema åtgärder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Minst hälften kvar anser jag och det blir "mycket mindre" i löneskatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Engsund: Extra viktig Generellt är det skogs- och fastighetsägaren som är suverän i sina beslut. Äganderätten ska värnas. Finns det särskilda skäl för skyddsåtgärder så får staten ta det, men med utgångspunkt från ägandet och rätten till det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Engsunds val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi