Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kinna Skoglund (fotograf Milla Skoglund)

Kinna Skoglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Civilsamhället och folkbildningen är demokratins fundament och jag vill försöka synliggöra den enorma kraften så att den når ända in i riksdagen. Tillsammans kan kraften från civilsamhället förflytta berg. Med alla de brokiga röster och lösningar som civilsamhället representerar finns det inga samhällsutmaningar som inte kan lösas.

Presentera dig själv

Jag skulle beskriva mig som en gränsgångare som jobbat i hela mitt liv sektorsöverskridande med olika samhällsutmaningar med taktning mellan våra tre samhällssektorer (offentlig, privat och idéburen/civilsamhället). Är utbildad socionom och har jobbat med att starta och driva sociala företag under många år och har haft ett stort ideellt engagemang i olika delar av civilsamhället.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsområdeschef och jobbar med arbetsinkludering för nyanlända unga

I vilket land är du född?

Sverige

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa för Sverige vore en rödgrön majoritetsregering med V, MP, S och C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kinna Skoglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Extra viktig Skolans syfte ska vara utbildning inte vinst. Skattepengar som avsattsatts för skolan ska gå till eleverna och inte till vinstutdelning till aktiebolagens ägare. Är positivt till idéburna skolor som kooperativ, stiftelser och svb-bolag som återinvesterar överskottet i eleverna och skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Vi måste ställa om på riktigt nu och det är bråttom. Kärnkraft är smutsig, dyr och farlig och tar dessutom väldigt lång tid att bygga ut och vi behöver billig el så fort det bara går. Vi måste satsa på förnybar energi som är säkrare, billigare och snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Att ge polisen befogenheter och uppdrag att visitera personer utan brottsmisstanke enbart utifrån hudfärg och vilket område de bor/vistas i är rasprofilering och kommer öka polariseringen och spänningarna. Att peka ut personer som kriminella utifrån vilket område de bor i är rasism och skulle undergräva tilltron till myndigheter och sätta rättssäkerheten ur spel.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Att öka användandet av tjänster och minska konsumtionen av varor är bra för miljön. RUT avdraget bör ses över för att riktas mot att gynna omställningen och fokusera mer på den cirkulära ekonomin och reparationer. Även viktigt att se över nivåer och att det inte blir en subvention till välbeställda grupper.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Världens resurser är inte rättvist fördelade och att, i en tid där många fattiga länder drabbas mycket hårt av klimatförändringar och konsekvenser av kriget i Ukraina, ett rikt land som Sverige drar ner på biståndet är ovärdigt. Sverige måste fortsätta stå upp för internationell solidaritet när fler än någonsin är på flykt och hungersnöden ökar i redan utsatta länder i och med kriget i Ukraina.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: I ett modernt demokratiskt samhälle känns det omodernt att man föds in i ett ämbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Extra viktig Vi måste minska oljeberoendet och att du sänka skatten på fossila drivmedel är helt fel väg att gå. Bättre med andra lösningar att stötta hushållens ekonomi tex minska matmomsen, stöd till kollektivtrafiken för att minska priserna, skattereduktion för glesbebodda områden som inte finansierar Putins krig och inte heller försämrar klimatomställningen och för att nå klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Bostäder behöver beskattas men Miljöpartiet vill skapa en mer rättvis och välbalanserad beskattning av tillgångar och möjliggöra progressiv beskattning. En genomgripande reform kommer behövas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Det är viktigt att värna det fria kulturlivet där varken det offentliga eller det privata får styra den konstnärliga friheten. Att kulturen helt skulle styras av marknaden är givetvis inte bra då det riskerar bli kommersiella intressen som då sätts främst. Detsamma gäller det offentliga som ska ge stöd till kultursektorn men där avståndet mellan det offentliga och kulturen måste respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: För att klara omställningen måste vi bygga ut vindkraften snabbt. Många vill investera i vindkraft men väldigt många ansökningar stoppas nu av kommunerna. Det måste bli mycket tydligare när och hur kommunerna kan säga nej. Viktigt med en god dialog med kommunerna och lokalsamhället.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Går det att förbjuda att be om hjälp? Att be om hjälp är inget brott. Mänga människor samlar in pengar på olika sätt och ber om hjälp för sig själva eller till andra. Förbud löser inte fattigdom utan vi måste jobba både med att stötta människor här i Sverige och de länder som människor kommer ifrån. Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt och krävs för att lösa komplexa problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Rätten att identifiera sig själv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: En tredelad föräldraledighet där varje förälder tar ut hälften av dagarna med möjlighet att överlåta den sista tredjedelen till den ena föräldern eller till någon närstående. Viktigt att jobba för jämställdhet, barns rätt till båda sina föräldrar och möjlighet att anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Skattemedel ska inte användas till vinster för privata vårdföretag och viktigt att de med störst vårdbehov prioriteras. Nätläkare tar resurser från de som behöver prioriteras och leder till felprioriteringar i vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Extra viktig Självklart, all kunskap/forskning visar att integrationen/etableringen blir mycket bättre och går snabbare om man känner trygghet och förutsägbarhet inför framtiden och för individen är det givetvis det mest humana. Tillfälliga uppehållstillstånd skapar ett ständigt tillstånd av oro/otrygghet som kan leda som försvårar för individen och för samhälle och för barn kan det skapas livslånga trauman.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Sverige ska värna om att vi kan välja våra samarbetspartner och inte låta vår säkerhetspolitik styras av tex Turkiet. Bättre med alliansfrihet och fördjupat samarbete med vår grannländer, EU länder, Storbritannien, NATO mfl som delar våra värderingar istället för NATO medlemskap. Förbjud mot kärnvapen i Sverige behövs och nedrustningen för fred och frihet i världen måste fortsätta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Ingen väljer att bli sjuk eller arbetslös och viktigt att trygghetssystemet fungerar för de som behöver det mest. De förbättringar som gjorts under Corona gynnar de som har det svårast och bör därför vara kvar. För att undvika att individen bollas runt mellan myndigheter vill vi införa ett samlat system som omfattar alla "arbetslivstrygghet".

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Strandskyddet är otroligt viktigt för den biologiska mångfalden, för klimatet och för att Sveriges stränder ska vara tillgängliga för alla. Strandskyddet är en viktig del av allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: De som redan har en svår ekonomisk situation ska inte drabbas ännu hårdare och vi ska inte spara in på välfärden för att bekosta upprustningen av försvaret. Återinför värnskatt för de med högst inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Viktigt att public service blir skyddat i grundlagen för att inte public service ska kunna styras politiskt. Viktigt också att public service har en bred som representerar hela Sverige då ett oberoende och starkt public service är en förutsättning för att skydda vår demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Extra viktig Vi måste ställa om nu för att nå klimatmålen och i transportsektorn har man kommit långt redan där elbilar och laddbara bilar ligger högst upp i försäljningen av nya bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Forskning visar tydligt att det inte finns några positiva effekter för de elever som klarar sig bra med betyg i lägre ålder medans det visar att betyg i tidiga åldrar påverkar svaga elever negativt. De elever som har det svårt med inlärningen tappar självkänsla, självförtroende och påverkar deras lärande för framtida lärande negativt. Betyg ska inte ges innan årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Systemet behöver bli mer rättvist och staten behöver öka finansieringen för fler anställda och högre löner i vård, omsorg och skola samt för förnybar el. Viktigt att omfördela resurser från storstäderna till landsbygden för att kunna möjliggöra så alla kommer med i den helt nödvändiga omställningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Självklart, obegripligt att det ända fram till nu enbart bestraffas med böter. Miljöpartiet har drivit länge att det ska bli hårdare straff för köp av sexuella tjänster. Vi har lagt fram ett förslag med 40 punkter om mäns våld mot kvinnor som vi hoppas går igenom i riksdagen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Det skulle leda till höjda hyror som drabbar de med låga inkomster och också bidra till ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Fler människor behöver välja tåget istället för att flyga för att vi ska nå klimatmålen. För att nå det behöver vi moderna och snabba tåg så de som flyger inrikes väljer tåget istället. Vi behöver rusta upp och utöka järnvägen i hela Sverige.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Staten behöver ta över större ansvar av finansieringen för sjukvården för att skapa en likvärdig och rättvis vård över landet men en stor reform för att förstaliga vården är inte något bra läge just nu att undersöka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Risken att människor går till jobbet när de är sjuka för att de inte har råd att stanna hemma är stor. Karensdagar gynnar också de som har möjlighet att jobba hemifrån vilket blir djupt orättvist.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Viktigt med en trygg arbetsmarknad för alla så inte människor utnyttjas med otrygga anställningsformer istället för att bli erbjudna en fast anställning som skapar trygghet och långsiktighet för individen och uppmuntrar arbetsgivarna till ett mer hållbar och långsiktig planering.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kinna Skoglund: Vi behöver höga miljökrav för nya gruvor och att rennäringen tas i beaktande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kinna Skoglund: Asylrätten är en mänsklig rättighet. Sverige och EU länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar vi tar emot bör bli fler. Det är fler människor på flykt idag än någonsin och då kan vi inte bygga murar utan medmänskligheten och humanitet måste vara ledord. Det kan vara vi som behöver fly i framtiden och vi ska möta människor som vi själva vill bli mötta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kinna Skoglund: Att använda hemliga avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke är ett hot mot mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kinna Skoglund: Klyftorna har blivit större mellan fattiga och rika och det underlättar varken att nå klimatmålen eller rättvisa. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kinna Skoglund: FN uppmanar att skydda 30% av land och hav, ett mål som också EU antagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kinna Skoglunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning