Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Nilsson (fotograf null)

David Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en rätt orädd sort som alltid gått min egen väg och försökt hitta nya sätt att se på saker och ting. Nu behövs nya lösningar och en kraftfullare politik för en hållbar omställning! Jag kommer prioritera klimat, beredskapsfrågor, och att få bort det fossila samhället. Visst kommer det svida lite. Men inte värre än att vi klarar det, om vi håller ihop som land.

Presentera dig själv

En 54-årig ingenjör och historiker som alltid arbetat för en globalt hållbar utveckling. Har jobbat som egenföretagare, konsult, biståndsarbetare och inom akademin. På fritiden håller jag på med idrott, sportskytte och musik. Jag tror på berättelsens makt för att få folk att samarbeta - och att det måste kännas kul att rädda världen.

Vad har du för yrke?

Forskare inom vatten, miljö och historia

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand och Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En minoritetsregering med S, V, Mp, och budgetsamarbete med C. I övrigt samarbete kring enskilda sakfrågor med alla partier där det går att få stöd.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Ett dyrt energislag som tar lång tid att bygga ut, samt medför svåröverskådliga risker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Tjänstesektorn behöver öka och RUT gör det möjligt för fler att ha råd att köpa tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Extra viktig Sverige ska vara solidarisk med fattigare länder och visa ledarskap för global hållbar utveckling, men Enprocentmålet har passerat bäst-före-datum. BNI har vuxit snabbare än statens utgifter sedan 1960-talet vilket gjort att biståndet har tagit en allt större andel av statsbudgeten. Nu behövs en biståndsreform där kvalitet måste komma före kvantitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Monarki som statsskick är inte värdigt ett demokratiskt modernt samhälle och bör avskaffas i Sverige. Alla medborgare ska ha samma friheter, rättigheter och skyldigheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Extra viktig Vi måste ha ekonomiska incitament som hjälper oss att komma ur fossilberoendet. Ett lägre pris på bensin och diesel tvingar oss ännu längre in i denna återvändsgränd. Det finns bättre sätt att ge stöd till boende i glesbygd, näringsliv, åkerier och arbetspendlare, som istället snabbar på en omställning till fossilfritt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Den kommunala bestämmanderätten är viktig men kommunerna och de boende måste få fler fördelar av resurser som nyttjas inom deras närområden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Ett sådant förslag måste föregås av en väldigt grundlig utredning och debatt. Rättssystemet ska vara lika för alla och ett tredje kön riskerar att mest bli signalpolitik. Men signal om vadå?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Föräldrarna får naturligtvis vara lediga när de vill. Det är positivt om de tillbringar mycket tid med barnen under deras uppväxt. Men den skattefinansierade ersättningen ska betalas ut på det sätt som gynnar samhällets ändamål bäst, vilket innebär att den skall fördelas på ett könsjämlikt sätt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Tillfälliga tillstånd riskerar att försvåra integration. Antalet tillstånd är en annan fråga.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Ett kraftigt stärkt totalförsvar inklusive allmän och omfattande värnplikt är en bättre säkerhetsgaranti för framtidens olika hotbilder, än att Sverige ingår i en allians där flera stater ingår som har uppenbart svaga demokratiska institutioner och rättssystem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Kraftig höjning av vår totala försvarsförmåga och beredskap kostar mycket pengar. Om vi rustar upp försvaret men rustar ned välfärden, vad har vi då vunnit?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Användningen av fossila bränslen måste få ett slut. Över 1,2 miljoner bilar i Sverige är äldre än 15 år. Därför är det fullt rimligt att fasa ut bensin- och dieselbilar från 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Sverige står inför en jättelik demografisk och ekonomisk strukturförändring. Många av våra 290 kommuner har inte längre förutsättningar att klara grundläggande tjänsteutbud genom den egna skattebasen. Om vi inte ska få stora ödebygder krävs en kommunreform men även omfördelning av resurser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Behöver utredas. Inte självklart att fängelsestraff är det bästa sättet att hindra denna typ av brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Delar av bostadsmarknaden är dysfunktionell idag. Marknadshyror är en sista utväg att öka utbudet i tillväxtregioner men måste kombineras med insatser för att motverka ökad social segregation; bostadsbidrag, förenklad byggprocess, och ökat byggande i kommunal regi.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Sveriges infrastruktur har redan halkat på efterkälken jämfört med många andra länder och med tanke på vårt geografi krävs snabba och hållbara transporter. Riktigt snabba höghastighetståg är den enda hållbara vägen framåt om inte vi ska bli ett u-land ( u som i utanför).

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: De juridiska grunder för uppsägning som finns idag är tillräckliga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Nilsson: Gruvnäringen är betydelsefull. Men nya gruvor behöver prövas omsorgsfullt då de ska vägas mot många andra värden. I slutändan är det främst affärsmässigheten och råvarupriser som avgör, inte hur enkelt det är att få brytningstillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Nilsson: Inkomst av tjänst kan behöva öka något. Men framförallt har de stora ekonomiska ojämlikheterna i Sverige under senare år drivits av kraftigt ökande kapitalinkomster, vilka beskattas alltför lågt idag. De rika blir snabbt allt rikare, medan de med låga inkomster kämpar på. Det är främst skatten på höga inkomster av kapital som bör öka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Nilssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning