Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Olsson (fotograf Angelica Klang)

Stefan Olsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en konservativ moderat. Med mig får man en traditionell högerpolitik utan konstigheter. Jag vill ha ett Sverige med lag och ordning, där alla arbetar och betalar skatt. Staten ska inte lägga sig i vanligt folks liv utan bara göra det som staten ska göra. Självklart ska vi gå med i Nato och rusta upp försvaret igen.

Presentera dig själv

Fil. dr i statskunskap. Bor i Uppsala. Regionråd i Region Uppsala sedan 2016. Jag var även regionstyrelsens ordförande 2018-2019.

Vad har du för yrke?

Forskare i statskunskap och frilansskribent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som leds av Moderaterna med Ulf Kristersson som statsminister. Lämpliga koalitionspartners är de gamla allianspartierna. För en stabil regering lär stöd av Sverigedemokraterna behöva inhämtas på något sätt. Det bör man kunna hitta en fungerande överenskommelse om.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Stefan Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Möjligheten att välja skola är bra, men den förutsätter att skolföretagen får ta ut vinst. Vinst är ersättningen som investerarna får för att satsa pengar i sitt företag. Företag som levererar mat, böcker, möbler med mera till skolan tar också ut vinst. Vinsten är inte pengar som försvinner ned i fickan på superrika kapitalister. Nästan all vinst återinvesteras i skolan igen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Alla länder måste kunna utvecklas på samma sätt som Sverige har gjort men vi kan inte göra det med fossila bränslen. Sol och vind är bra alternativ, men räcker inte när hela planeten ska fasa ut förbränningsmotorerna. Vi behöver enorma mängder el framöver. Sverige och resten av världen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Gängkriminaliteten sprider sig som en gräsbrand. Den måste stoppas här och nu med tuffa metoder. Polisen måste kunna stoppa folk och kolla vilka de är och om de har vapen på sig. Man kan avveckla visitationszonerna om några år när det lugnat ned sig.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Avskaffar man RUT-avdraget kommer det att leda till att vi får en stor svart arbetsmarknad istället som det var innan avdraget kom till.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Problemet är inte mängden pengar utan att vi avsätter motsvarande 1 procent av BNP per år till biståndet oavsett vad som åstadkommits. Inget annat verksamhetsområde inom staten får automatisk påfyllnad av pengar på detta sätt. Automatisk påfyllnad av pengar leder till slöseri.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Kungen är rik, men det är huvudsakligen ärvda pengar som är hans egna. Skatterna finansierar hovets ceremoniella arbete och de kungliga slotten. Såvitt jag kan bedöma ligger budgeten på en väl avvägd nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig För stadsbor som har tillgång till kollektivtrafik eller kan cykla eller gå närhelst de ska någonstans så spelar inte drivmedelspriserna någon större roll. För glesbygdens folk och för jordbrukare är det livsavgörande. Priserna är höga på grund av världsläget, men staten behöver inte göra saken värre med höga skatter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Den värdeökning som uppstår i fastigheter på grund av t.ex. stor inflyttning i ett gammal bostadsområde är inte ett värde som är statens utan är fastighetsägarens. Värdet är låst i fastigheten. Ska man betala skatt på det måste man sälja huset eller ta ett banklån. Nej, ingen ny fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Kulturen är redan idag till största delen privatfinansierad. Det är mycket bra eftersom det gör att politikerna inte kan bestämma över innehållet i kulturen. Ju mindre politikerna har att säga till om när det gäller kultur, desto bättre kultur kommer vi att få.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Jag vill bevara det kommunala självstyret så långt det är möjligt. Jag tror att staten genom att vara lyhörd kommer att kunna hitta lämpliga områden för vindkraftverk. Det går att hitta lösningar som alla accepterar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Efter många år av tiggeri i Sverige vet vi att det är en organiserad rörelse. Det är inte några få fattiga individer som har råkat illa ut. Sverige bör säga nej till detta en gång för alla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Det finns individer med oklart kön. En liten grupp förvisso, men den finns.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Staten ska inte bestämma över hur familjer organiserar sin vardag. Det är oförskämt av staten att först ta ut skatt och sedan betala tillbaka pengarna men förbjuda folk att använda dem som de själva vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Vård via nätet kommer inom kort vara ett normalt inslag för alla vårdgivare, offentliga och privata. Det vi behöver göra är att skapa ett regelsystem som funkar för alla vårdgivare. Att stoppa de företag som gick först och var mest innovativa är fel. De bör vara med och utveckla den nya vården istället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Sverige ska ha en begränsad invandring under en längre tid. Vi har så stora integrationsproblem att vi måste ta hand om dem först.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Nato är historiens starkaste försvarsallians. Är vi med där får vi det bästa skyddet för vår säkerhet som går att uppbringa. Andra länder som är med är Norge, Danmark, Storbritannien m.fl. Alla dessa länder är fredliga länder som gillar Sverige. Det är självklart att vi ska stå sida vid sida med dem.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: All nationalekonomisk forskning om a-kassor visar att arbetslösheten ökar om ersättningsnivåerna ökar. Det är dåligt med arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Glesbygdskommunerna menar att detta är ett sätt för dem att locka till sig folk. Det gör att byar kan överleva trots urbaniseringen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Staten har gott om pengar redan. Det går att prioritera om i budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Jag vill ersätta dagens public service-modell helt och hållet. Även privata mediabolag bör få möjlighet att bedriva public service med skattepengar. SVT, SR och UR kan bantas ned och konkurrensutsättas. På sikt bör de även avvecklas eftersom staten inte bör äga och driva mediaföretag alls.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Onödigt förbud eftersom elbilsförsäljningen tar över marknaden ändå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Det är svårt att säga vilken den bästa åldern är när betyg ska sättas första gången. Eleverna bör dock vänja sig vid att betyg existerar som en del av livet. Det är fel att skydda barn mot sådant som är jobbigt. Det är bättre att öva dem i att hantera svårigheter för vuxenlivet innehåller ännu större svårigheter än att få betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Ett utjämningssystem ska vi ha men det är rimligt att kommuner som inte sköter sin ekonomi får mindre pengar. Annars betalar man ju dem för att inte sköta sig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Dagens straff med böter räcker.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Hyresregleringarna har förstört det som skulle kunna vara en fungerande bostadsmarknad. Vi bör i lagom tempo övergår till marknadshyror, men med skydd för gamla hyresavtal så att ingen behöver lämna sin bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Det händer mycket inom transportsektorn med ny teknik för bilar, bussar och flyg. Pandemin har också ändrat våra resvanor kraftigt. Arbetsresorna mellan Stockholm och Göteborg kommer att vara mycket färre nu när man möts på Teams eller Zoom. Alla gamla beräkningar på vad ett höghastighetståg skulle ha för nytta är obsoleta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Problemen i sjukvården beror inte på huvudmannaskapet. Staten har inte heller visat sig vara ett under av effektivitet. Se på kökaoset på Arlanda. Köerna till att få ett nytt pass. Polisen som inte klarar av att utreda brott. Ska staten klanta till sjukvården också? Det tycker jag låter som en väldigt dålig idé.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Alla försäkringar behöver innehålla en självrisk. Det är ett problem i Sverige att alla ska samma självrisk oavsett bransch. Vi kan inte avskaffa karensdagen helt, men vi behöver ett annat system framöver. Olika branscher behöver olika typer av sjukförsäkring. One size does not fit all.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Många arbetsgivare är rädda för att nyanställa eftersom det är för svårt att säga upp folk. Det är därför bättre att förse alla arbetstagare med a-kassa, omställningshjälp och vidareutbildning. Vi bör jobba vidare i samma riktning som LO och Svenskt näringsliv nu är överens om. Ej gå tillbaka till det gamla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Olsson: När man väl har satt sig in i processerna för hur det går till att starta en gruva i Sverige förstår man hur otroligt långsamt det går. Det kan ta 15-20 år att få igång en ny gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Sverige måste arbeta med integrationen av dem som redan har kommit hit. Det är inte svårare än så.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Om vi inför en lag som säger att det är förbjudet att vara med i ett kriminellt gäng kommer polisen att kunna avlyssna MED brottsmisstanke. Vi bör börja i den änden. Men blir det ingen sådan lag är jag för att polisen avlyssnar utan brottsmisstanke. All avlyssning ska godkännas av åklagare och/eller tingsrätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Den statliga inkomstskatten bör avskaffas. Den är en orättvis pålaga på alla som utbildar sig och tar ett extra stort ansvar på sina arbetsplatser.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Olsson: Extra viktig Jag älskar skog. Men jag vill inte ha en ständig konflikt mellan myndigheter och markägare. Dialogen mellan markägare och myndigheter är usel. Det borde gå att lösa allt med frivilliga överenskommelser.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Olssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning