Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Petter Löberg (fotograf null)

Petter Löberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag är en vald representant för det bästa partiet - Socialdemokraterna! Det är det politiska sakinnehållet och hur väl vi som parti tillsammans orkar driva dessa som skall vara i centrum. - inte individen.

Presentera dig själv

Synnerligen lyckligt gift trebarnsfar. Kreativ samlare av allehanda kuriositeter. Ölbryggande vänstergråsosse. Orädd och social. Obrydd och demokrat. Ungefär sån är jag nog.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare i Historia och samhällskunskap

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna som enpartiregering alternativt med någon eller några /alla av v, mp, c.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Petter Löberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig Sverige är unikt i detta fall. Marknadsexperimentet måste få ett slut. För kunskapsresultatens skull. För pengarnas roll. För integrationens skull. Men framför allt - för barnens skull!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Att slänga in hundratals miljarder samhälls- och företagsekonomiskt olämpligt. För inte vill man väl att det skall bli fyra gånger dyrare för konsumenten? Håll liv i de befintliga verken så länge det är försvarbart. Sedan bör vi bygga på hållbar energimix.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig HELT kontraproduktivt förslag. Med det så kommer polisen lösa än färre brott. Tystnadskulturen kommer förstärkas. Segregationen och de sociala spänningarna öka. Ett av den svenska politiska debattens mest oseriösa förslag. Här går en s.k. "röd gräns".

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig Vi mår bra av ta hand om våra egna sysslor - Tvätta, städa och greja runt gör oss till hela människor. Lagför dem som har svart arbetskraft ordentligt och låt resurserna gå till dem som behöver det - de gamla, LSS etc. Vi andra får kämpa på med vardagen helt enkelt. Tids nog behöver vi stöd och då skall man få det utifrån behov. Borde aldrig införts.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig När hundratals miljoner svälter. När klimatbiståndet är viktigare än någonsin. Då MÅSTE vi orka stå upp för en generös biståndsnivå. Även det s.k. demokratibiståndet måste FÖRSTÄRKAS. Inte som nu, minskas drastiskt. Det , om något, borde vi lärt oss av utvecklingen i Ukraina/Ryssland.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Mer pengar till att sköta kulturskatter och slott. Visningar och representation. Privata utgifter får de betala själva. Transparensen behöver bli bättre avseende apanaget (även om det går åt rätt håll).

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig Om vi vill att våra barn och barnbarn skall ha en beboelig jord - Ja, då är sänkningen av energiskatterna det sista vi skall göra. Stödet till de som verkligen behöver bil till jobb eller service på glesbygd (eller där det inte finns kollektivtrafik) behöver dock förstärkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Hus och mark flyttar inte till skatteparadis. Skattebasen bör breddas. Det insåg man redan under medeltiden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Privata aktörer är superviktiga (mindre konsertarrangörer, gallerister, filmproducenter osv.). Där finns en fantastisk kraft. Samhället skall dock stå för den kulturella infrastrukturen. Bibliotek och kulturskola är viktigast.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Älskar verkligen vårt land. Världens bästa. Men Sverige har lider dessvärre av närmast kronisk byråkrati och överklaganden. Vi måste få upp effektiviteten och hastigheten i olika projekt. När klimatet står på spel i synnerhet. (och då har jag ändå hus i Bohuslän. Inte kommer jag störas om en vindkraftspark finns vid horisonten. Men om vattennivån ökar med ett par meter så... )

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Vi behöver mer solidaritet i samhället. Inte mer kyla, signalpolitik och cynism.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Dela all föräldraförsäkring 50/50 är mer rimligt. Ovanstående är en kvinnofälla av rang. Empiriskt bevisat dåligt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Privatiseringen av svensk offentlig sektor under 90-talet är oerhört olycksaliga beslut. Nu ser vi resultatet - sämre, dyrare och mer ojämlikt. De senaste sk. "nätläkarna" är bara ett steg i samma destruktiva riktning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: All tillgänglig forskning visar att det är bättre för integrationen. Jag tycker att politik skall vara vetenskapligt grundad. Kanske lite gammalmodigt, men det står jag för.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Inget förstahandsalternativ, men nu är vi där vi är (och det skall nog bli bra det också). Nato är inte viktigaste sättet att stärka tryggheten. Det är genom värnplikt, civilt försvar och starkt sammanhållet samhälle vi får säkerhet på riktigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Trygghet för vanligt folk vid omställning. Ja, det är rimligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Public Service är verkligen det finaste vi har i detta landet! (Efter förskolan) Ju bredare uppdrag och mer resurser desto bättre.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Helt rimligt. Dessutom med rejäla stöd för utbyggnad och investering i mindre miljöpåverkande fordonsflotta och laddinfrastruktur etc.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Extra viktig Jan Björklund har gått i pension (typ) nu så låt nu ungarna lära sig saker utan hets och stress. Det har varit extremt fokus på NPM, mätning och bedömning på korsan och tvärsan i svensk skola i över 25 år nu. Går det bra? Nä, det gör det inte. Då kan man göra på annat sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petter Löberg: Vi behöver bygga nya stambanor i första hand. Även mellan Borås och Göteborg (och vidare mot Jönköping). Större fokus på regional pendling.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Petter Löbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning