Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Heléne Adell

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kämpar för alla människors lika värde. Kvinnor, minoriteter, HBTQI-människor och funktionsnedsatta ska ha samma chanser som alla andra att leva ett värdigt liv. vi måste också satsa på skolan och inte ge upp om en enda unge. Alla barn ska ha gått ut grundskolan med minst godkända betyg. Skolbibliotek i alla skolor.

Presentera dig själv

Jag är ordförande för Liberalerna Boden och Liberala Kvinnor Norrbotten samt vice ordförande för Liberalerna Norrbotten. Jag är 53 år och bor på landsbygden. Jag har en vuxen son, sambo och katt. Jag har varit aktiv i Europarörelsen, Kvinnojouren och Brottofferjouren. Jag är uppvuxen i Stockholm men har valt att flytta till Norrbotten för att ta del av närhetslivet.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som säljare inom detaljhandeln.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med Liberalerna som mittenankare.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Heléne Adell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Heléne Adell: Småföretagare tar en stor risk som kan riskera hela företaget om de anställer en person som inte fungerar. Detta gör att de drar sig för att anställa vilket ger högre arbetslöshet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Heléne Adell: Om vi höjer skatten för höginkomsttagare kommer vi att få in färre skattepengar då fler väljer att flytta inkomster utomlands.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Heléne Adells val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården