Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Claes Samuelsson (fotograf null)

Claes Samuelsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på varje människas förmåga att styra sina egna liv. Jag vill vara med att påverka så att man får dom förutsättningar man behöver som individ. Jag är stark motståndare mot orättvisor och snedfördelning. Jag står upp för landsbygden och anser att det är vår främsta resurs. Jag brinner extra för vård och omsorg, att alla ska få den vård man behöver när man behöver den.

Presentera dig själv

Jag är styvt 50 år och varit politiskt aktiv sedan 15-års åldern. Jag har flera utbildningar och jobbat inom olika branscher. Bor i hus, med bergvärme och solpaneler, i en liten ort i Östergötland. Trivs bäst på golfbanan eller i skog och mark.

Vad har du för yrke?

Tjänsteman inom säkerhet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utan inblandning från ytterkantspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Som opinionsläget är nu med Liberalerna och Miljöpartiet under spärren är det svårare att sia utfallet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Claes Samuelsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Alla som driver någon form av företag är beroende av en del vinst. Detta för att kunna anställa personal, göra investeringar samt vidareutbilda personal.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Vi ska behålla den kärnkraft vi har men satsa mer på förnybar energi från sol, vind och vatten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Man ska inte behöva känna sig som misstänkt eller kriminell bara för att man bor eller vistas i ett speciellt område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig RUT och ROT är bra för gemene man samtidigt som det motverkar svartarbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Det är viktigt att Sverige som framgångsland är med och bidrar till andra länders utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Kungahuset har ett viktigt uppdrag åt Sverige. Jag anser inte att de har ett omotiverat stort apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Vi behöver stärka produktionen av förnybara drivmedel och få ner priserna den vägen. Att drivmedelspriserna ökar även fast inblandningen av förnybart har ökat är en ekvation som inte går ihop

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Ser ingen anledning till att man ska lägga högre skatt för de som äger en fastighet. Staten har inga utgifter för den enskildes fastighet och bör därför inte beskattas hårdare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Kultur ska ses som allmännytta och därför till största delen finansieras av staten. Annars stor risk för att kulturella objekt raseras då intressenter att finansiera saknas

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Vi behöver gå i motsatt riktning och begränsa kommuners vetorätt mot vindkraftetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Att förbjuda tiggeri skulle motivera de som sysslar med det att välja andra metoder att få pengar, exempelvis genom kriminell verksamhet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Vid könskorrigerande operationer bör man kunna byta könsidentiteten. Alla föds i en fysisk kropp med de detaljer som avgör kön och detta bör vara styrande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Familjen vet bäst hur man skapar de egna förutsättningarna. Det blev ju folk av dom som växte upp på -40, -50, -60 talet med som i huvudsak bara hade en förälder hemma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Privata nätläkare hanterar patienter som annars skulle komma till primärvården. För att kunna hantera inströmmande patienter är det bra att det finns alternativ. Det allmänna skulle ändå få bära kostnad om alternativet inte fanns.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Man bör göra bedömning från fall till fall.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Ja, det är det naturliga nästa steg i försvarssamverkan. Ser svårigheter med att dagens samarbete med Finland skulle kunna fortgå om dom går med men inte vi. Sverige behöver vara med och skapa en försvarspolitik säkerhet i Östersjöregionen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Detta är helt nödvändigt för att göra landsbygden attraktiv och konkurrenskraftig. Landsbygden bör ha samma möjlighet att bygga strandnära precis som exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Skattemedel bör omfördelas snarare än att skattehöja för gemene man.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Public service ska ha ett oberoende samhällsuppdrag utan statlig eller politisk inblandning

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Vi behöver fasa ut bilar som går på bensin och diesel. Det finns andra vägar att gå än att lägga ett förbud mot försäljning av nybilar från 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Vad vi kan se med dagens system med måluppfyllelse i tidiga årskurser ger svårigheter vi övergång till högre årskurser. Vi behöver ett system som är likvärdigt i landet och där man på ett tydligare sätt kan följa elevens utveckling och status.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Behöver vi mer Robin Hood regler? Dagens utjämningssystem fungerar förhållandevis bra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Man bör även se över den lagliga rätten att sälja sexuella tjänster. Det är ologiskt att det är möjligt att sälja men förbjudet att köpa. Lagstiftningen bör ses över i sin helhet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Det är ingen större skillnad mot vad det är idag. En 2:a i Stockholm är fantastiskt mycket dyrare än en 2:a i Burträsk. Så läget är avgörande för priset redan idag. Vore bra att man får det tydligare reglerat genom införande av marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Att man kan resa i landet med fossilfria färdmedel såsom tåg är viktigt. I dag är tidsfaktorn för många avgörande. Om en kortare restid är motivator nog att välja tåg bör vi inte lägga ner planerna för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Om man tycker att det är tungrott med Regioner så blir det inte bättre att flytta över det till helt statligt. Det man kan göra är att ha bättre och tydligare styrning för Regionernas sjukvårdssystem. Att alla Regioner har patientsystem med mera som är kompatibla med varandra. Det skulle öka patientsäkerheten och robustheten i systemet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Vi har gått från 70-talets 3 karensdagar till 1 karensdag. Karensdagen fyller en funktion och borttagande skulle medföra mycket höga extrakostnader. Risk är att arbetsgivare kommer tillämpa försadagsintyg i högre utsträckning som medför ökad belastning på primärvården.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Det är bra att vi har anställningstrygghet som anställda. Det bör samtidigt finnas möjlighet för framförallt små företag att ställa om i sin personalstyrka. Det ska dock inte vara möjligt att säga upp personal på ett sätt som är diskriminerande.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Samuelsson: Sverige har en del miljövärden och lokaler där gruvetableringar skulle vara en bra investering. Dessa ska dock etableras och tillstånd ges efter dagens regelverk och ska inte ge något snabbspår. Det finns negativ miljöpåverkan i samband med gruvdrift och dessa bör noga undersökas innan tillstånd ges.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Samuelsson: Sverige ska vara öppet för asylsökande. Men vi behöver ett bättre system för mottagande och integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Samuelsson: Extra viktig Det måste vara fördelaktigt att utbilda sig och med det få möjlighet till välbetalda tjänster. Att straffas med högre skatt för att man exempelvis läst på universitet i 5-7 år och studier innan och efter det, eller är framgångsrik som egen företagare är ytterligare Robin Hood politik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Samuelsson: Många skogsägare har i generationer drivit sitt skogsbruk på ett utomordentligt ansvarsfullt sätt. Staten ska inte gå in och styra hur skogsägare ska driva sitt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Claes Samuelssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning