Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Juno Blom (fotograf )

Juno Blom

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar kampen för de frågor som andra ofta velat gömma och ärligt beskriva de utmaningar som väntar. Jag ser barnen som inte klarar av skolan och hur barn rekryteras in i kriminalitet. Jag ser våldet som barn och kvinnor utsätts för. Jag ser integrationsutmaningarna. Jag ser hur otryggheten ökar. Jag kommer fortsätta arbeta för ökad trygghet. Jag ger mig inte!

Presentera dig själv

Envis och målmedveten. Gav mig in i politiken inför valet 2018. Jag kände att politiken hade tappat örat mot marken och tillåtit parallellsamhällen växa fram. Vi måste se och inse den verklighet som råder och ta kampen mot förtryck och för frihet för alla. Jag har ansvarat för det nationella uppdraget mot hedersrelaterat våld och förtryck och har mött offren. De har min röst i riksdagen.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot. Tidigare ansvarig för det nationella arbetet mot hedersvåld.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nyamko Sabuni

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det krävs ett maktskifte. I en borgerlig regering krävs en tydlig liberal röst som är borglighetens samvete. Som ser den lilla individen. Som tar kampen mot alla former av förtryckande strukturer. Som är tydlig med att språket är viktigt för att tillhöra och att jobb är avgörande för att alla som kan ska tillföra. Ett parti med en tydlig ideologisk grund som har fokus på att lösa samhällsproblem.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Juno Blom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Alla skolor ska vara bra skolor. Eleven ska ha rätt att välja skola men vem som helst ska inte ha rätt att starta skola. Tydliga krav på lika villkor för alla skolor, kommunala som friskolor. Elevers lärande är viktigare än kommunens sparkrav eller friskolors vinster. Jag vill se begränsningar på vinstuttag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Extra viktig Ska vi ställa om och elektrifiera krävs kärnkraft som baskraft. För att det ska bli möjligt krävs mer planerbar elproduktion.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. De viktigaste åtgärderna är dock tydliga krav på föräldrar, fungerande skola, brottsförebyggande arbete, tidigare insatser från socialtjänsten, fler kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring efter avtjänat straff.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Extra viktig Genom RUT kommer fler ut i arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Sverige ska vara stolta över att vi satsat mycket på internationellt bistånd. Det är dock viktigt att vi följer upp och garanterar att biståndet verkligen går rätt. Idag saknas den tydliga uppföljningen. Finns garantier för att biståndet riktas rätt är jag positiv till de nivåer vi har idag. Det ökar människors fri- och rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: 2019 beslutade kungen själv att begränsa antalet personer som får ta del av anslaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Liberalerna vill sänka flyttskatten och säga nej till Socialdemokraternas fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Tiggeri är ovärdigt och löser inte problemen med fattigdom men ett förbud löser inte heller problemet. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten och alla former av människohandel ska ses som det allvarliga brott det är.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Liberalerna vill tillsätta en utredning för att se för och nackdelar med att införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Viktigt att den fördelning på 90 dagar mellan föräldrarna finns kvar, utöver de beslutade dagarna ska föräldrar bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Vi vill se skattesänkningar som gör det attraktivare för företagare att anställa och som gör att det alltid ska löna sig att arbeta . Den som kan jobba ska jobba så stärker vi välfärden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Skattetrycket är redan högt. Vi prioriterar försvaret före framför kostsam symbolpolitik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet före ett sådant krav införs.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från åk 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Det kan inte vara din grannes inkomst som avgör hur den kommunala servicen ska se ut.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Den beräknade finansieringen håller inte. Underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar kommer prioriteras bort under lång tid. Se till att tågen kommer och går i tid så kan vi planera för framtida höghastighetståg när möjlighet ges.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Det är nödvändigt att den specialiserade vården förstatligas. Var du bor får inte avgöra vilken vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: När karensdagen saknades på 1980 talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Juno Blom: Fler företagare måste våga anställa. Alla anställda ska ha goda arbetsvillkor men svensk arbetsrätt måste vara mer flexibel.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Juno Blom: Asylrätten ska värnas. Den som har skyddsskäl ska få stanna. Det krävs dock en insikt om att Sverige måste investera i en fungerande integrationspolitik.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Juno Blom: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Juno Blom: Det ska alltid löna sig att arbeta. Så växer vår ekonomi.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Juno Blom: Skogsägare är duktiga på att ta hand om skogen och värna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Juno Bloms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Juno Blom: Förutom dessa är sjukvården prioriterad och klimatet för våra kommande generationer.