Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tina Hultman (fotograf null)

Tina Hultman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill ha någon som arbetar för minskad byråkrati och krångel i statlig, regional och kommunal styrning och som vill skapa förutsättningar för mer innovation och nytänkande i offentlig sektor. En viktig demokratifråga är att motverka ett begynnande glapp mellan stad och landsbygd, Bättre förutsättningar måste finnas att leva, arbeta och bo även utanför storstadsområdena

Presentera dig själv

Jag är gift och har en femtonårig dotter och bor på en gård på landet sedan ett par år, efter ett helt liv i storstan. Försöker numera leva mer hållbart i vardagen, återvinner och återanvänder och tänker på vad jag handlar och gör. Jag är alltid utvecklingsorienterad, både privat och på jobbet. Utvecklingsfrågor och hållbart förbättringsarbete är det roligaste som finns

Vad har du för yrke?

Kvalitetsutvecklare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Olsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle önska ett styre i den långa mitten, jag ser gärna ett samarbete med Centern i en mer liberalt lutad Allianslösning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tina Hultman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Fritt skolval är i grunden bra, annars skulle vi kanske inte ha byskolor på landsbygden, men vinstintresse får aldrig gå ut över kvaliteten i undervisningen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi behöver komma bort från fossilberoendet, en lösning är att titta på nya driftsformer för kärnkraft i kanske modulära kraftverk i mindre skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Det här är en lösning som inte känns aktuell om man inte redan prövat alla andra lösningar utan att nå resultat. Riskerar att öka på segregationen ytterligare och skapa motsättningar som leder till negativa spiraler

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: En bra åtgärd för att få folk i jobb och minska obetalt hushållsarbete

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi ska försvara demokrati och rättvisa i världen, och helst i den utsträckning det går hjälpa människor på plats. Det är klokt både ur ett humanistiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Ställer mig bakom dagens upplägg tillsvidare

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Som en allra högst tillfällig lösning för att skona hushållen. Samtidiga och ökade satsningar för att underlätta klimatomställning i samhället krävs, tex laddstolpar och bättre kollektivtrafik, vi måste kunna fortsätta leva våra liv och ta oss till jobbet även i en fossiloberoende värld

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig Helt idiotiskt förslag. För många vanliga hårt arbetande människor är boendet den enda lilla förmögenhet man lyckas bygga upp i livet. Det man byggt upp i i årtionden ska man kunna bo kvar i. Detsamma om man ärver ett hus som gått i arv i generationer, men råkar stå i en skärgård eller liknande. Alls är inte rika bara för att deras hus plötsligen visar sig vara attraktivt för andra

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi behöver ett inkluderande perspektiv och ett kritiskt perspektiv inom kultursektorn. Gör en parallell till public service i den här frågan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Kommunerna ska ha hög grad av beslutanderätt, men i vissa lägen behöver man se helheten och inse att någonstans behöver vindkraften placeras och att det behöver gå snabbare. Alla kan inte säga ja till vindkraft-bara det inte sker i min kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Att förbjuda tiggeri löser inte problem med fattigdom. Däremot krävs andra åtgärder

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Jag anser att man bör kunna identifiera sig på fler rätt. Vi bör utreda vad det innebär

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Nuvarande system har lätt till förbättring ur ett jämställdhetsperspektiv, det bör vi behålla, i övrigt har alla familjer unika förutsättningar och bör göra valet själva

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Nätläkare är ett viktigt komplement till sjukvården, men ersättningsmodellen bör ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi behöver hitta likartade nivåer i Eu där alla tar ansvar för flyktingkriser, flyktingkriser kan inte lösas av enskilda länder

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig I nuvarande förändrade säkerhetsläge är det en självklarhet. Vi blir starkare tillsammans

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: A-kassan är en del av vår välfärd, du ska kunna överleva och betala lån och amorteringar även om du råkar ut för tillfällig arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Åtminstone behöver strandskyddet lättas upp

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Inte högre skatter, tvärtom. Försvaret bör finansieras på annat sätt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig Det här är en central fråga för vår liberala demokrati. Public service behövs som oberoende, kritisk och saklig aktör

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi behöver ställa om nu, och det här är en bra början.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig Forskningen visar inte att betyg ned i ålder förbättrar studieresultat. Det kan riskera att öka stress och ohälsa. Man bör kunna ställa krav i skolan. Men det behöver kopplas till bättre förutsättningar att klara skolarbete för barn utifrån deras förutsättningar. Jag tror inte betyg vid 9 års ålder bidrar till lösningen på dagens skolproblem. Vi har bra skolpolitik men betyg i 4:an är inte det

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Skatteutjämningen mellan kommuner behövs, men dagens system är ”lagom”

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Ja

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Vi behöver fler hyresrätter i hela landet av olika slag och för olika grupper i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: För dyrt och bättre att satsa på att befintliga tåg kan komma fram i tid istället. Pengarna bör gå till underhåll och fler vanliga spår

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: De stora regionala skillnaderna måste minska och staten behöver ta större ansvar för att alla ska få sina rättigheter till sjukvård tillgodosedda, Sjukvård ska finnas i hela landet och för alla medborgare

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Den behövs för att hålla ner sjukskrivningstalen

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Det måste finnas rättigheter för arbetstagare, men inte i den utsträckning att absurda situationer uppstår för småföretagare som har det tufft, där måste det finnas flexibilitet

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tina Hultman: Precis som med vindkraften som måste stå någonstans så behöver ju mineraler och metall plockas upp nånstans. Pä hemmaplanen har vi möjlighet att ställa miljökrav till skillnad mot smutsiga gruvor i andra länder

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig Vi är tillräckligt restriktiva i dagsläget. Om inte vi tar emot flyende från krig i andra länder kan vi inte förvänta oss att någon tar emot oss svenskar om det skulle behövas. Men vi behöver möte upp med en betydligt bättre integrationspolitik.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Hultman: Polisen behöver bättre verktyg i kampen mot gängkriminalitet och terrorism

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Hultman: Det är rimligt att utbildning och livslånga studielån, och påföljande hårt arbete lönar sig. Min åsikt är mindre i skatt för alla generellt oavsett inkomst

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tina Hultman: En viltig klimatfråga, skogen är alla svenskars angelägenhet även om vissa har ägandeskap i den

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tina Hultmans val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Tina Hultman: Extra viktig Energi och klimatpolitik är ödesfrågor för planetens överlevnad, men också angeläget att få till en snabbare omställning eftersom hushållen kommer gå under ( särskilt på landsbygden) om inte staten ökar utvecklingstakten. Allt börjar i skolan. Om fler utbildar sig trivs i skolan och kommer i jobb slipper vi bygga större och större fängelser och begrava allt fler ungdomar efter skjutningar.