Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Antonsson (fotograf null)

Maria Antonsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag prioriterar klimat- miljö och kemikaliefrågorna. Jag vill driva på för starkare lagstiftning kring exempelvis hormonstörande och cancerogena kemikalier som PFAS. Skogsskövlingen måste få ett stopp o skogen ska brukas långsiktigt och hållbart. Vatten- och avfallsfrågorna är viktiga i omställningen till ett klimatsmart, cirkulärt samhälle: smart vattenanvändning, återbruka mer & bränna mindre

Presentera dig själv

Efter att ha bott 10 år i Köpenhamn flyttade jag tillbaka till Stockholm. Då gick jag med i Miljöpartiet och där har jag varit aktiv i drygt 15 år. Men jag är frustrerad. Jag tycker att omställningen till ett hållbart, klimatsmart samhälle går alldeles för långsamt. Jag vill vara med och driva på för en ännu tuffare miljö- och klimatpolitik, för det är bråttom nu!

Vad har du för yrke?

Jag driver företaget Rekostart – webshop m miljövänliga, giftfria produkter.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att de partier som på allvar är redo att fatta de tuffa politiska beslut som är nödvändiga för att minska CO2 utsläppen samarbetar och tillsammans styr Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Antonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Jag tror inte att utbildning främjas av att ha ett vinstkrav som drivkraft. Utbildning är inte som vilken vara som helst, som du kan byta eller reklamera om du inte är nöjd.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Kärnkraften är en farlig, dyr och icke förnybar energikälla. Den tar lång tid att bygga ut och den kräver stora komplexa säkerhetssystem under mycket lång tid. Den efterlämnar ett avfall som ska hanteras i 100 000 år. Det säger sig själv att det inte är en särskilt god idé.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Fel väg att gå. Arbeta med förebyggande arbete bland ungdomar, dialog och ökad polisiär närvaro.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Jag tycker att RUT-avdraget behöver förändras så att det bidrar till klimatomställningen. Då skulle det vara riktigt bra. Det borde vara fokus på tjänster som reparerar, lagar och underhåller så våra saker håller längre och vi konsumerar färre saker.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Vi lever i oroliga tider och många människor är på flykt. Det internationella biståndet behövs för att stötta både i akuta lägen och mer långsiktigt. Jag skulle vilja se att biståndet också bidrog till minska klimatpåverkan och öka resiliensen: att biståndet gavs t.ex. t solceller, klimatsmart avfallshantering och hållbar vattenförsörjning vilket både skapar arbetsmöjligheter och ger klimatnytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Det här är väl en no-brainer. Vi måste minska våra CO2 utsläpp drastiskt och ett av de bästa styrmedlen är priset. Att då sänka skatten på bensin o diesel är lika fel som att du skulle få med dig en godispåse från tandläkaren. Att det i svenska bensin o diesel pumpar dessutom är rysk olja, så att varje köpt liter finansierar Putins krig, är ytterligare en viktig aspekt till att inte sänka skatten

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Nej, kulturen ska vara mångfacetterad och vara till för alla. Om en större del finansieras av privata aktörer är risken stor att det inte satsas på det som anses vara smalt, annorlunda eller olönsamt men som också behövs för att vi ska ha ett blomstrande, rikt kulturliv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Självklart ska kommunerna fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men regelverket kring när och hur kommunerna får säga nej till vindkraft behöver förtydligas och bli lika.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Att vara fattig och då tigga om pengar är (och ska inte vara) ett brott. Fattigdom behöver bekämpas på många olika sätt, men ett förbud löser inte problemet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Miljöpartiet vill öka jämställdheten så att minst en tredjedel används av vardera förälder men att en tredjedel ska kunna användas fritt och t.ex. överlåtas till annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Skattemedel avsatta för vård ska användas till vård och inte gå in i vinstdrivande företag. Privata nätläkare kan leda till fel prioriteringar inom vården. Regionerna behöver själva ta ansvar för hur kombinationen av fysisk och digital vård ska se ut.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Sverige ska inte gå med i Nato. Vi ska fortsatt vara alliansfria och vara en röst för fred och frihet. Fel att fatta ett sådant beslut utan en folkomröstning. Ett NATO medlemskap resulterar sannolikt i en upptrappning av kärnvapen i vår del av världen. I stället behövs en nedrustning och därför behövs bl.a. en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Grundersättningen i a-kassan behöver höjas och den bör omfatta alla som arbetar. Hela sjukförsäkringssystemet behöver ses över och samlas i ett och samma trygghetssystem, som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Vi ska ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Självklart ska alla kunna njuta av Sveriges fantastiska stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Finansieringen av försvaret ska inte drabba människor som redan har en ansträngd ekonomi. Den ska heller inte ske på bekostnad av besparingar i välfärden. Miljöpartiet föreslår i stället att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer för att finansiera upprustningen av det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Nej, public service ska inte ha ett smalare uppdrag. Jag tycker att det är viktigt med ett starkt och brett public service. Miljöpartiet vill att public service ska skyddas i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Självklart, vi måste ställa om transportsektorn, utsläppen måste minska nu, inte sen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Att ge betyg från årskurs 4 sätter en onödig press på eleverna och riskerar ta död på lusten att lära för kunskapens egen skull. Skolan ska locka till lärande..

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Ja! Det är konstigt att så allvarliga brott hittills bara straffats Miljöpartiet har länge drivit på för att dessa brott ska skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Sverige behöver rusta upp stambanorna och bygga nya spår. Det ska vara billigt, lätt och säkert att resa med tåg. Självklart ska vi bygga för moderna och snabba tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Statlig styrning av sjukvården är inte lika med att den blir bättre. Snarare behövs en trygg och likvärdig finansiering och förtydliganden av bl.a. patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson: Ja, den borde ha avskaffats för länge sedan. Den gör att många tvingas till jobbet även om de känner sig krassliga då man inte har råd med det ekonomiska bortfall karensdagen innebär.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Antonsson:

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Antonsson: Det är en mänsklig rättighet att söka asyl och självklart ska den värnas. Alla människor ska mötas med medmänsklighet och möjligheter, inte murar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Antonsson: Skattesystemet ska hjälpa oss att få ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Det ska hjälpa oss att nå våra klimat- och miljömål. De senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Antonsson: Extra viktig Nu får det vara stopp med den oansvariga avverkningen av Sveriges skog. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige ska följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit. Skogen är viktig i klimatförändringarna då den binder in CO2.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Antonssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården